Preuzmite svoj besplatan vaučer od 5.000 dinara

Vaučeri 2019 - Vaučer za odmor u Srbiji

Danas, 18. aprila 2019. godine, obustavljen je dalji prijem prijava za vaučere. Podeljeno je svih 100.000 vaučera, koliko je bilo predviđeno budžetom za ovu godinu, kao i dodatna kvota od 20.000 komada.

Vaučeri 2019 – Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

  • njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
  • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
  • vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
  • vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
  • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
  • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.
  • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:
1) Za penzionere: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2019. godine.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Kuda na odmor?

U nastavku vam donosimo podatke o objektima za koje važe vaučeri. Ove objekte možete direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.

APATIN – Banja Junaković

Banja JunakovicKontakt podaci:
Tel: 025/772 311
Tel: 025/772-477
E-mail: office@banja-junakovic.rs
www.banja-junakovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

APATIN – JP Putničko pristanište i marina „Apatin“

Apatin MarinaKontakt podaci:
Tel: 025/515-0068
E-mail: apatin.marina@gmail.com
www.marinaapatin.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

BANJA BADANJA – Specijalna bolnica Boro Skorić

BANJA BADANJAKontakt podaci:
Tel: 015/863-193; 863-190; 874-311
Mob: 065/863-1930
E-mail: hkboroskoric@gmail.com
www.banjabadanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Hotel Royal Spa

Royal SpaKontakt podaci:
Tel: 015/818-010
Mob: 065/88-555-45
E-mail: office@royalspa.rs
www.royalspa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Sunčana reka

Sunčana reka Banja KoviljačaKontakt podaci:
Tel: 015/822-250
Mob: 069/2-822-250
E-mail: sales@suncanareka.rs
www.suncanareka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Аpartmani Kraljevski park

BANJA KOVILJAČA – Аpartmani Kraljevski parkKontakt podaci:
Tel: 015 818-481
Mob: 064 8568 267; 064 8568 266
E-mail: banjakoviljaca.smestaj@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Vila Kovilje

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Vila KoviljeKontakt podaci:
Maršala Tita 98a, Banja Koviljača
Mob: 069/20-555-36; 063/77-17-247
E-mail: premiumbaubk@gmail.com
www.vilakovilje.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA RUSANDA

BANJA RusandaKontakt podaci:
Tel: 023/315-04-09; 023/315-04-16; 023/315-04-00
Mob: 069/851-30-68
E-mail: office@banjarusanda.rs, prijem@banjarusanda.rs
www.banjarusanda.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Hotel Lider S

Hotel Lider SKontakt podaci:
Tel: 036/622 751; 622 752; 622 753
Mob: 069/40 44 365
E-mail: hotelliders@gmail.com
www.hotelliders.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Ritz apartmani

Ritz apartmaniKontakt podaci:
Tel: 036/39-384
Mob: 064/64-32-326
E-mail: tomicac4@gmail.com
www.ritz-apartmani.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartman Đurić

Apartman ĐurićKontakt podaci:
Velibora Markovića 1, Vrnjačka Banja
Mob: 069/32-08-570
E-mail: nikverayu@gmail.com
nikverayu.wix.com/apartman-djurić
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Romantika

Vrnjačka Banja RomantikaKontakt podaci:
Miška Erčevića 44, Vrnjačka Banja
Tel: 036/611-704
Mob: 063/472-809; 063/472-813
E-mail: jjnikola@mts.rs, gordana.jankovic.doo@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Marina

Vrnjačka Banja Apartmani MarinaKontakt podaci:
Tel: 036/222-326
Mob: 063/623-424, 064/204-62-05
E-mail: dodivb@gmail.com
www.apartmanimarina.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Đorđević

Vrnjačka Banja Apartmani DjordjevicKontakt podaci:
Apartmansko naselje „Jezero“, Slatinski venac 10b
Mob: 062/456-184, 064/456-18-02
E-mail: momadjordjevicvb@gmail.com
www.vr-banja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Vila Biljana

Vrnjačka Banja Vila BiljanaKontakt podaci:
Velibora Markovića 66, Vrnjačka Banja
Mob: 069 608 928
E-mail: dzelebdzicsvetlana@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

GORNJA TREPČA – Izvori

Pansion IzvoriKontakt podaci:
Mob: 064/000-71-58
Mob: 062/199-11-93
E-mail: stankovic.vasovic@gmail.com
www.izvori.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Zdravljak

GORNJA TREPČA – ZdravljakKontakt podaci:
Tel: 032/822-327; 032/822-328; 032/333-991
Mob: 063/112-67-16
E-mail: trepca@moravacacak.com   maristela@moravacacak.com
www.moravacacak.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJI MILANOVAC – Avlija na Drenovici

GORNJI MILANOVAC – Avlija na DrenoviciKontakt podaci:
Zoran Tomašević 064/134-14-10
Miloš Tomašević 064/580-66-76
Snežana Tomašević 064/320-91-20
E-mail: tomasel@eunet.rs, snezanatomasevic11@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Vila Marina

Vila Marina DivčibareKontakt podaci:
Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 76 555, 062 811 57 61
E-mail: info@vilamarinadivcibare.com vilamarina@ymail.com
www.vilamarinadivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Vila borova Ljuti krš

DIVČIBARE – Vila borova Ljuti kršKontakt podaci:
Naselje Ljuti krš bb, Divčibare
Mob: 064/38-76-383
E-mail: vilaborovadivcibare@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

DIVČIBARE – Villa Bella Vista

DIVČIBARE – Villa Bella VistaKontakt podaci:
Naselje Narcis polje bb, 14204 Divčibare
Tel: 014/35-77-583
Mob: 064/986 74 51; 063/50 32 54
E-mail: info@villabellavista.rs
www.villabellavista.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Vuk

ZLATAR - Vila VukKontakt podaci:
Tel: 033/21 00 141
Mob: 064/92 15 081
E-mail: vilavukzlatar@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATAR – Vila Bajka

ZLATAR - Vila BajkaKontakt podaci:
tel: 064/278-96-10; 060/151-05-00
e-mail: domacin@vilabajka.rs
www.vilabajka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATAR – Milikina Ravan

ZLATAR – Milikina RavanKontakt podaci:
Milikina Ravan, Akmačići, 31320 Nova Varoš
Mob: 066 340 3866
E-mail: lojanicic3@gmail.com, nebojsaslojanicic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Sportsko rekreativni centar SPORT TRIM

Zlatibor - Sportsko rekreativni centar SPORT TRIMKontakt podaci:
tel: 031/846-036, 3843-043
mob: 063/223 143
e-mail: office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Oko

ZLATIBOR - Apartmani OkoKontakt podaci:
Tel: 031/38-45-755
Mob: 063/613-125
E-mail: rjojic@mts.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Vila Marić

ZLATIBOR - Vila MarićKontakt podaci:
Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22, 064-366-58-85
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Sofija

ZLATIBOR - Vila SofijaKontakt podaci:
Tel: 031/522-885
Mob: 060/494-03-37, 060/606-97-80
E-mail: vilasofijazlatibor@gmail.com
www.vilasofija.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Kraljevi konaci

ZLATIBOR - Kraljevi konaciKontakt podaci:
Tel: 031/841-230
Mob: 064/8686-505
E-mail: kraljevikonacizlatibor@gmail.com
www.kraljevikonaci.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Zlatni dvor

ZLATIBOR - Zlatni dvorKontakt podaci:
Tel: 031/845-095
Mob: 061/324-37-67
E-mail: zlatnidvorzlatibor@gmail.com
www.zlatnidvor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Ivana

ZLATIBOR – Apartmani IvanaKontakt podaci:
Mob: 063/382-054
Mob: 063/500-403
E-mail: apartmaniivanazlatibor@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Vila Marija

ZLATIBOR Vila MarijaKontakt podaci:
Tel: 031/845-753
Mob: 064/155-2000
E-mail: info@zlatiborapartmani.co.rs
www.vilamarija.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Zlatibor – Domaćinstvo Melović

ZLATIBOR Domacinstvo MelovicKontakt podaci:
Tel: 031/835-023
Mob: 062/10-86-121
E-mail: domacinstvo.melovic@gmail.com
www.domacinstvomelovic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila MONIX Club

ZLATIBOR – Vila MONIX ClubKontakt podaci:
Narcisa 29, 31310 Zlatibor
Tel: 011/404-7700, 404-7711, 031/845-500
E-mail: office@monix.rs
www.monix.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Mipet

ZLATIBOR – Apartmani MipetKontakt podaci:
Zlatibor, Andrije Jevremovića 235
Mob: 064/120 62 60
E-mail: galeuzice@gmail.com
www.mipetapartmani.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Maslačak apartmani

ZLATIBOR – Maslačak apartmaniKontakt podaci:
Tel: 021/424-908
Mob: 063/424-352
E-mail: apartmanimaslacak@gmail.com
www.maslacakapartmani.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JAGODINA – Hotel Hill

Jagodina Hill hotelKontakt podaci:
Recepcija: 035 252 202
Info: 035 81 001 81; 035 81 001 82
E-mail: office@hill-hotel.com
www.hill-hotel.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KLADOVO – Hotel Đerdap

Kladovo Hotel ĐerdapKontakt podaci:
Tel: 019/ 80-10-10
Tel: 019/ 80-82-34
E-mail: agencija@djerdapturist.co.rs
www.hoteldjerdap.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KNIĆ – Hotel Ravni gaj

Knić Hotel Ravni gajKontakt podaci:
Tel: 034/591-011
Mob: 065/23-00-128
E-mail: info@ravnigaj.rs, eurogaj@feman.co.rs
www.ravnigaj.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOZNICA, planina GUČEVO – Budimlija Resort

Loznica BudimlijaKontakt podaci:
Tel: 015/ 891 477
Mob: 065/ 88 18 058
E-mail: info@budimlijaresort.rs, sladjana@budimlijaresort.rs
www.budimlijaresort.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Biser Lopatnice

LopatnicaKontakt podaci:
Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-007; 063/642-334
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MALI ZVORNIK – Hotel Royal Drina

Royal DrinaKontakt podaci:
Tel: 015/471-150
Tel: 015/471-034
Mob: 065/88-555-92
E-mail: office@royaldrina.rs
www.royaldrina.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MOROVIĆ – ŠID – Vojna ustanova Morović

MOROVIĆ – ŠID – Vojna ustanova MorovićKontakt podaci:
Bosutska bb, Morović
Tel: +381 022 736 026
Mob: +381 064 8574 733
E-mail: recepcija.vum@mod.gov.rs
www.vumorovic.mod.gov.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Apartmani na Palićkom jezeru

Palić Palićki cvetKontakt podaci:
Palićki cvet: palicki.cvet@gmail.com
tel: 060/3542-142
Lotosov cvet: vemix.vesna@gmail.com
tel: 063/529-613
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PIROT – Hotel Alma

PIROT Hotel AlmaKontakt podaci:
Nikole Pašića 201a, Pirot
Tel: 010/319-313
Mob: 062/408-751
E-mail: info@hotelalma.rs
www.hotelalma.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

Banjica SokobanjaKontakt podaci:
Tel: 018/ 830-224; 018/830-242
Mob: 069/144-55-61; 069/144-55-64
E-mail: office@banjica.co.rs
www.banjica.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Čair

Vila Cair SokobanjaKontakt podaci:
tel: 018-880-100, 018-880-988
mob: 063-81-54-200, 069-80-14-999
e-mail: vilacair@gmail.com
www.vilacair-sokobanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartman Holiday lux

Sokobanja Holiday luxKontakt podaci:
mob: 064/566-96-17
e-mail: vesna.marjanovic.bolj@gmail.com
e-mail: holidaylux1@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartmani Nikolić

Sokobanja Apartmani NikolicKontakt podaci:
Tel: 018/884-008
Mob: 063/777-37-82
E-mail: apartmaninikolic@yahoo.com
www.apartmani-nikolic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Delfin

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Miće Panića 7, Sokobanja
Mob: 063/416-104
E-mail: andrija.mijatovic69@gmail.com
www.apartmanidelfin.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Twins

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Vojvode Stepe bb, Sokobanja
Mob: 062/825-0262
E-mail: smestajsan@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Konaci Romanov

Sokobanja Konaci RomanovKontakt podaci:
Mob: 062/847 54 58
E-mail: info@konaciromanov.com
www.konaciromanov.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Hotel Zdravljak

SOKOBANJA Hotel ZdravljakKontakt podaci:
Tel: 011/313-91-69; 018/830-722
Mob: 064/6695879; 069/695879
E-mail: aca@viatours.rs, zdravljaksokobanja@gmail.com
www.viatours.rs
web.facebook.com/Hotel-Zdravljak-Sokobanja
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Dinka

SOKOBANJA Vila DinkaKontakt podaci:
Učitelja Bore Jovanovića 3, Sokobanja
Mob: 063/457-368
E-mail: batradnis@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartmani Veličković

SOKOBANJA – Apartmani VeličkovićKontakt podaci:
Nemanjina 15, 18230 Sokobanja
Mob: 062/390-682
E-mail: info@apartmanivelickovic.rs
www.apartmanivelickovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – apartmani Dinka

SOKOBANJA apartmani DinkaKontakt podaci:
Učitelja Bore Jovanovića 5, Sokobanja
Mob: 060/55-00-294
E-mail: apartmanidinkasokobanja@gmail.com
www.sokobanja-apartmani.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartman Žarko

SOKOBANJA Apartman ŽarkoKontakt podaci:
Dušanova 48, Sokobanja
Mob: 063/717 64 38
E-mail: milsanja79@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartmani Najdić

SOKOBANJA – Apartmani NajdićKontakt podaci:
Solunska 11, Sokobanja
Mob: 063/734-99-23, 063/720-34-11
E-mail: najdicsokobanja@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SREBRNO JEZERO – Vila Stević

Vila StevicKontakt podaci:
Tel. 063 7721 001
Tel. 064 4 500 600
e-mail: office@vilastevic.com
www.vilastevic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Dinčić

Vila DincicKontakt podaci:
Tel: 012/7654026
Mob: 065/8778802
E-mail: restorandincic@gmail.com
www.vila-restorandincic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

TARA – Vila Tara President

Vila Tara PresidentKontakt podaci:
Tel: 031/385-94-03
Mob: 064/27-37-217
E-mail: vilatarapresident@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

TOPOLA – Hotel Oplenac

TOPOLA – Hotel OplenacKontakt podaci:
Tel: 034/ 6-811-430
Mob: 066/ 6-811-430
E-mail: recepcija@hoteloplenac.com
www.hoteloplenac.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

1.026 comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *