Vaučeri 2022 - Vaučer za odmor u Srbiji

Vaučeri 2023 – Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji 2023. godine

Odobrena je još jedna kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji za 2023. godinu. Možete izabrati i rezervisati odgovarajući smeštaj.

Izaberite idealno mesto za vaš odmor u Srbiji

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti pravila – šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

  • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
  • vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja;
  • vaučer može pokriti maksimalan iznos u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
  • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Originalno obaveštenje Ministarstva, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
7) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
10) studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELJI DOSTAVLJAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELJU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
3) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4) Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, jmbg, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Već jednom odštampani vaučeri se neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka na vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Kuda na odmor?

U nastavku vam donosimo podatke o objektima koji će tokom 2023. godine primati vaučere. Objekte morate direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.
 

Smeštaj na Zlatiboru: Apartmani Mipet

ZLATIBOR – Apartmani MipetKontakt podaci:
Zlatibor, Andrije Jevremovića 235
Mob: 064/120 62 60
E-mail: mipetapartmani@gmail.com
www.mipetapartmani.rs
Detaljne informacijeVideo prilogPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Marić

ZLATIBOR - Vila MarićKontakt podaci:
Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Marija

ZLATIBOR Vila MarijaKontakt podaci:
Tel: 031/845-753
Mob: 064/155-2000
E-mail: info@zlatiborapartmani.co.rs
www.vilamarija.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Biser Lopatnice

LopatnicaKontakt podaci:
Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-007; 063/642-334
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Brvnara Ljubojević

Lopatnica LjubojevicKontakt podaci:
Mob: 063/77-88-265
E-mail: brvnaraljubojevic@outlook.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 
 

VRNJAČKA BANJA – Cvetni Apartmani

VRNJAČKA BANJA – Cvetni ApartmaniKontakt podaci:
Vrnjačka 42B
Tel: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Sobe Vila Pavlović

SOKOBANJA – Sobe Vila PavlovićKontakt podaci:
Miloša Crnjanskog bb
Tel: 060/081-4467
E-mail: Pav07081954ver@gmail.com
www.vila-pavlovic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Konaci Romanov

Sokobanja Konaci RomanovKontakt podaci:
Mob: 062/847 54 58
E-mail: info@konaciromanov.com
www.konaciromanov.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Kaskade

SOKOBANJA - Apartmani KaskadeKontakt podaci:
Ozrenska 13, Sokobanja
Mob: 062/963-7757, 063/582-308
E-mail: kaskade018@yahoo.com
www.apartmanikaskade.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

RTANJ – Etno hotel Balašević

RTANJ – Etno hotel BalaševićKontakt podaci:
Tel: 030/215-0004, 030/215-0005
Mob: 064/811-05-20
E-mail: reservation@balasevicrtanj.com, info@balasevicrtanj.com
www.balasevicrtanj.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

APATIN – Banja Junaković

Banja JunakovicKontakt podaci:
Tel: 025/772 311
Tel: 025/772-477
E-mail: office@banja-junakovic.rs
www.banja-junakovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BAJINA BAŠTA – Zepter Drina Hotel

BAJINA BAŠTA – Zepter Drina HotelKontakt podaci:
Tel: 031/862-451
Mob: 064/843-0900
E-mail: office@zepterhoteldrina.com
www.zepterhoteldrina.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA VRUJCI – Apartmani Кomazec

BANJA VRUJCI - Apartmani КomazecKontakt podaci:
Gornja Toplica, selo Rakari
Mob: 064/616 0772 Rada Komazec
Mob: 060/192 3300 Dragan Komazec
E-mail: rada.komazec@gmail.com, dragankomazec1502@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA VRUJCI – Apartmani Nikolić

BANJA VRUJCI – Apartmani NikolićKontakt podaci:
Rakari, Toplica
Tel: 014/3426-363
Mob: 063/345-110
E-mail: apartmani.nikolic.vrujci@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA VRUJCI – Sobe Bogi

BANJA VRUJCI – Sobe BogiKontakt podaci:
Berkovac, BB
Tel: 063/33-66-19
E-mail: sobe.bogi@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Sunčana reka

Sunčana reka Banja KoviljačaKontakt podaci:
Tel: 015/822-250
Mob: 069/2-822-250
E-mail: sales@suncanareka.rs
www.suncanareka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Аpartmani Kraljevski park

BANJA KOVILJAČA – Аpartmani Kraljevski parkKontakt podaci:
Tel: 015 818-481
Mob: 064 8568 267; 064 8568 266
E-mail: banjakoviljaca.smestaj@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Vila Kovilje

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Vila KoviljeKontakt podaci:
Maršala Tita 98a, Banja Koviljača
Mob: 069/20-555-36; 063/77-17-247
E-mail: premiumbaubk@gmail.com
www.vilakovilje.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Stančić

BANJA KOVILJAČA - Apartmani StančićKontakt podaci:
Mob: +381 65 66 70 606
E-mail: stancicapartman@gmail.com
www.deluxeapartmani.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Apartman Adriana

BANJA KOVILJAČA – Apartman AdrianaKontakt podaci:
Adresa: Maršala Tita 146Đ 6/2/4
Tel: 065/475-8333, 064/293-1508
E-mail: adrianamarcetic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA RUSANDA

BANJA RusandaKontakt podaci:
Tel: 023/315-04-09; 023/315-04-16; 023/315-04-00
Mob: 069/851-30-68
E-mail: marketing@banjarusanda.rs, prijem@banjarusanda.rs
www.banjarusanda.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BELA CRKVA – Vila Marija

BELA CRKVA – Vila MarijaKontakt podaci:
Tel: 013/852-320
Mob: 065/420-1099
E-mail: info@vila-marija.rs
www.vila-marija.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BELA CRKVA – Vila Popović

BELA CRKVA – Vila PopovićKontakt podaci:
Mob: 063/334 652, 064/33 64 541
Viber: 063/334 652, 064/33 64 541
E-mail: direkcijajpbc@open.telekom.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BRESTOVAČKA BANJA – Vila Mira

BRESTOVAČKA BANJA – Vila MiraKontakt podaci:
Milutina Bojića 11
Tel: 064/410-9831
E-mail: vilamirabpolje@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRANJE – Apartman Jelica

VRANJE – Apartman JelicaKontakt podaci:
Gavrila Principa 2
Mob: 065/586-8786
E-mail: apartmanjelica@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRDNIK – Lotus Apartmani

VRDNIK – Lotus ApartmaniKontakt podaci:
Devete vojvođanske brigade 109A
Tel: 069/330-3074
E-mail: apartmani.lotus@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Cvetni Apartmani

VRNJAČKA BANJA – Cvetni ApartmaniKontakt podaci:
Vrnjačka 42B
Tel: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Zepter Hotel

VRNJAČKA BANJA – Zepter HotelKontakt podaci:
Tel: 036/612-167
Mob: 063/664-843
E-mail: recepcija@hotelzeptervrnjackabanja.rs
www.zepterhotelvbanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Raj

VRNJAČKA BANJA – Apartmani RajKontakt podaci:
Tel: 064/300-7430
E-mail: office@apartmaniraj.com
www.apartmaniraj.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Vasić

VRNJAČKA BANJA – Apartmani VasićKontakt podaci:
Tel: 021/6913-611
Mob: 063/580-554, 063/556-657
E-mail: apartmani.vasic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Marina

Vrnjačka Banja Apartmani MarinaKontakt podaci:
Tel: 036/202-326
Mob: 063/623-424, 064/204-62-05
E-mail: dodivb@gmail.com
www.apartmanimarina.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Hotel Lider S

Hotel Lider SKontakt podaci:
Tel: 036/622 751; 622 752; 622 753
E-mail: hotelliders@gmail.com
www.hotelliders.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Đorđević

Vrnjačka Banja Apartmani DjordjevicKontakt podaci:
Apartmansko naselje „Jezero“, Slatinski venac 10b
Mob: 062/456-184, 064/456-18-02
E-mail: momadjordjevicvb@gmail.com
www.vr-banja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Zamak

VRNJAČKA BANJA – Apartmani ZamakKontakt podaci:
Mob: 069/4044-365, 063/661-149, 062/511-909
E-mail: topevb@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

VRNJAČKA BANJA – Vila Slavica

VRNJAČKA BANJA – Vila SlavicaKontakt podaci:
Tel: 036/613-691
Mob: 063/855-0471, 060/130-4545
E-mail: vilaslavicavb@gmail.com
www.vilaslavica.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Vila Biljana

Vrnjačka Banja Vila BiljanaKontakt podaci:
Velibora Markovića 66, Vrnjačka Banja
Mob: 069 608 928
E-mail: dzelebdzicsvetlana@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartman Jorgovan

VRNJAČKA BANJA – Apartman JorgovanKontakt podaci:
Mob: 064/883-9903
E-mail: lilac.apartmani@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Jezero Duplex

VRNJAČKA BANJA – Jezero DuplexKontakt podaci:
Mob: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Grgurević

VRNJAČKA BANJA – Apartmani GrgurevićKontakt podaci:
Mob: 060/422-0333
Mob: 065/902-0333
E-mail: majagrgurevic3110@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartman Ljubav

VRNJAČKA BANJA – Apartman LjubavKontakt podaci:
Jastrebačka 33, Vrnjačka Banja
Mob: 063/101-1836
E-mail: lelappavlovic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Vila Lazar

VRNJAČKA BANJA – Vila LazarKontakt podaci:
Tel: 036/616-200
Mob: 062/1523597
E-mail: vilalazarvbanja@gmail.com
www.feniks-tours.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Romantika

Vrnjačka Banja RomantikaKontakt podaci:
Miška Erčevića 44, Vrnjačka Banja
Tel: 036/611-704
Mob: 063/472-813
E-mail: jjnikola@mts.rs, gordana.jankovic.doo@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Specijalna bolnica Merkur

VRNJAČKA BANJA – Specijalna bolnica MerkurKontakt podaci:
Tel: 036/515-515-0
Tel: 036/618-860
E-mail: rezervacije@vrnjcispa.rs, marketing@vrnjcispa.rs
www.vrnjcispa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Verona Hill

Vrnjačka Banja Verona HillKontakt podaci:
Tel: 064/3405-549
E-mail: snezanadjurovic056@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Đurović S

Vrnnjačka Banja Đurović SKontakt podaci:
Tel: 064/3405-549
E-mail: snezanadjurovic056@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Djerisilo

Vrnjačka Banja Apartman ĐerisiloKontakt podaci:
Tel: 069/3699-009
E-mail: made26212@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Omnia

Vrnjačka Banja OmniaKontakt podaci:
Tel: 062/210-970
E-mail: opacicana@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Zlatnik

Vrnjačka Banja ZlatnikKontakt podaci:
Tel: 064/211-5698
E-mail: sasa.bacikin@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

VRNJAČKA BANJA – Vila Radmila

VRNJAČKA BANJA – Vila RadmilaKontakt podaci:
Užička 29A
Tel: 065/2271-021
E-mail: zoran.ilic@pr.ac.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – TriAS

VRNJAČKA BANJA – TriASKontakt podaci:
Radnicka 29
Tel: 063/8502-333, 062/656-486
E-mail: stefanovickasanja@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Garmani

VRNJAČKA BANJA – GarmaniKontakt podaci:
Adresa: 15. Oktobra 22
Mob: 064/899-7424, 064/899-7425
E-mail: apartmanigarmani@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Vila Dušica

VRNJAČKA BANJA – Vila DušicaKontakt podaci:
Adresa: Bulevar srpskih ratnika 8a
Tel: 060/149-2344
E-mail: jovanovictanja8@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Antić

VRNJAČKA BANJA – Apartmani AntićKontakt podaci:
Adresa: Ace Stojanovića-Kokana 8
Tel: 069/725-376
E-mail: veroljubantic058@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Vila Planinka

VRNJAČKA BANJA – Vila PlaninkaKontakt podaci:
Adresa: Paje Pavlovića 3, Vrnjačka Banja
Tel: 036/621-326
Mob: 063/360-365, 063/352-132
E-mail: vilaplaninka3@gmail.com, milan.spasic@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA, Otroci – Vilin Vrt

VRNJAČKA BANJA, Otroci – Vilin VrtKontakt podaci:
Adresa: Pavla Vujisića 49, Otroci, Vrnjačka Banja
Tel: 062/612-855 (Vanja), 060/6888-036 (Marko)
E-mail: vanja.lazovic.vl@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Moj Kutak

VRNJAČKA BANJA – Moj KutakKontakt podaci:
Adresa: Vrnjacko partizanski odred 15 M
Tel: 060/422-0333, 060/149-2344
E-mail: apartmanimojkutak@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Veselinović

VRNJAČKA BANJA – Apartmani VeselinovićKontakt podaci:
Adresa: Zeleni Bulevar br.5 Vrnjačka Banja
Tel: 065/338-8844
E-mail: zvonkov1955@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartman Luka

VRNJAČKA BANJA – Apartman LukaKontakt podaci:
Adresa: Lipovačka 3a
Tel/viber: 064/3455836
E-mail: apartmanlukavb@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GOLUBAC – Hotel Golubački grad

GOLUBAC – Hotel Golubački gradKontakt podaci:
Tel: 012/678-207
Mob: 066/212-801
E-mail: hotelgolubacki@gmail.com
www.hotelgolubacki.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Atomska banja

GORNJA TREPČA - Atomska banjaKontakt podaci:
Tel: 032/822-063, 032/822-075
Tel: 032/822-383, 032/822-436, 032/822-100
E-mail: recepcija@atomskabanja.com
www.atomskabanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Zdravljak

GORNJA TREPČA – ZdravljakKontakt podaci:
Tel: 032/822-327; 032/822-328; 032/333-991
Mob: 063/112-67-16
E-mail: trepca@moravacacak.com   maristela@moravacacak.com
www.moravacacak.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Izvori

Pansion IzvoriKontakt podaci:
Mob: 064/000-71-58
Mob: 062/199-11-93
E-mail: stankovic.vasovic@gmail.com
www.izvori.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Gornja Trepča – Pansion Malina

Gornja Trepča – Pansion MalinaKontakt podaci:
Tel: 032/822 324, 032/822 411
Mob: 062/81-00-868
E-mail: pansionmalina@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJI MILANOVAC – Avlija na Drenovici

GORNJI MILANOVAC – Avlija na DrenoviciKontakt podaci:
Snežana Tomašević 064/320-91-20
E-mail: snezanatomasevic11@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

GOČ, Vrnjačka Banja – Turističko naselje „Piramida“

Goč PiramidaKontakt podaci:
Tel: 011/3053964; 036/815102
Mob: 064/876-47-17; 064/876-47-60
E-mail: booking.goc@sfb.bg.ac.rs recepcija.goc.piramida@sfb.bg.ac.rs
www.sfb.bg.ac.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Villa Bella Vista

DIVČIBARE – Villa Bella VistaKontakt podaci:
Tel: 014/35-77-583
Mob: 064/986 74 51; 063/50 32 54
E-mail: info@villabellavista.rs
www.villabellavista.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Markov konak

DIVČIBARE – Markov konakKontakt podaci:
Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 77 232
E-mail: info@markovkonakdivcibare.com
www.markovkonakdivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Vila Marina

Vila Marina DivčibareKontakt podaci:
Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 76 555, 062 811 57 61
E-mail: info@vilamarinadivcibare.com vilamarina@ymail.com
www.vilamarinadivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Divčibare – Hotel Divčibare

Divčibare – Hotel DivčibareKontakt podaci:
Tel: 014/3577-121 recepcija hotela Divcibare
Tel: 014/3577-586
E-mail: htdvujicdivcibare@gmail.com, prodajavaljevodivcibare@gmail.com
www.hoteldivcibare.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Divčibare – Hotel Maljen

Divčibare – Hotel MaljenKontakt podaci:
Tel: 014/3577-234
Grupni aranžmani: 069/8449048, 069/8449045
E-mail: hotelmaljen@gmail.com
www.hotelmaljen.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Enigma Apartman

DIVČIBARE – Enigma ApartmanKontakt podaci:
Tel: 0604449948, 0604440706
Viber/Whatsapp: 0604449948, 0604440706
E-mail: enigma.apartmani@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Vuk

ZLATAR - Vila VukKontakt podaci:
Tel: 033/21 00 141
Mob: 064/92 15 081
E-mail: vilavukzlatar@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Bajka

ZLATAR - Vila BajkaKontakt podaci:
Tel: 061/18-22-703
E-mail: vilabajka2017@gmail.com
www.vilabajka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Zlatarska Pahulja

ZLATAR – Vila Zlatarska PahuljaKontakt podaci:
Mob: 066/8122-700
Mob: 063/525-535
E-mail: zlatarskapahulja@gmail.com
www.zlatarskapahulja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Kuća za odmor KRINICA

ZLATAR – Kuća za odmor KRINICAKontakt podaci:
Kosovke devojke 1, Nova Varoš
Tel: 061/160-2081
E-mail: gordic63@gmail.com
www.apartmanzlatar.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Darija

ZLATAR – Vila DarijaKontakt podaci:
Brdo bb
Tel: 065/850-95-00
E-mail: radojkograbovcic20@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Milikina Ravan

ZLATAR – Milikina RavanKontakt podaci:
Milikina Ravan, Akmačići,Nova Varoš
Mob: 066/340 386
E-mail: lojanicic3@gmail.com
E-mail: nebojsaslojanicic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Titova Vila

ZLATAR – Titova VilaKontakt podaci:
Adresa: Brdo bb, Zlatar
Tel: 065/578-99-99
E-mail: marinkovic.nikolina@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR, NOVA VAROŠ – Zlatar LUX NL

ZLATAR, NOVA VAROŠ – Zlatar LUX NLKontakt podaci:
Adresa: Jevstatija Karamatijevića 22, Nova Varoš
Tel: 065/578-99-99
E-mail: marinkovic.nikolina@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Elena

ZLATAR – ElenaKontakt podaci:
Tel: 063/103-3770, 063/104-3688
Whatsapp: 063/103-3770, 063/104-3688
Viber: 063/103-3770, 063/104-3688
E-mail: elenaapartmani2023@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Smeštaj na Zlatiboru: Apartmani Mipet

ZLATIBOR – Apartmani MipetKontakt podaci:
Zlatibor, Andrije Jevremovića 235
Mob: 064/120 62 60
E-mail: mipetapartmani@gmail.com
www.mipetapartmani.rs
Detaljne informacijeVideo prilogPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Marić

ZLATIBOR - Vila MarićKontakt podaci:
Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Marija

ZLATIBOR Vila MarijaKontakt podaci:
Tel: 031/845-753
Mob: 064/155-2000
E-mail: info@zlatiborapartmani.co.rs
www.vilamarija.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – 4S Apartman

ZLATIBOR – 4S ApartmanKontakt podaci:
Mob: 062/126-43-53
E-mail: 4szlatibor@gmail.com
www.instagram.com/4s_zlatibor/
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

ZLATIBOR – Sportsko rekreativni centar SPORT TRIM

Zlatibor - Sportsko rekreativni centar SPORT TRIMKontakt podaci:
tel: 031/846-036, 3843-043
mob: 063/223 143
e-mail: office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartman Eli

ZLATIBOR – Apartman EliKontakt podaci:
Mob: 064/443-20-58
E-mail: zeljka.zrnjevic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Apartman Tamaris

ZLATIBOR – Apartman TamarisKontakt podaci:
Andrije Jevremovića 124a, 31315, Zlatibor
Tel: 063/734-1511
E-mail: apartmantamaris@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartman Tina

ZLATIBOR – Apartman TinaKontakt podaci:
Bele Vode bb Zlatibor
Tel: 062/881-5220
E-mail: slobodan.bozilovic@gmail.com
www.tina-apartman-zlatibor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Oko

ZLATIBOR - Apartmani OkoKontakt podaci:
Tel: 031/38-45-755
Mob: 063/613-125
E-mail: rjojic@mts.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Iskra apartmani Godnola

ZLATIBOR – Iskra apartmani GodnolaKontakt podaci:
Mob: 067/7025-200
E-mail: info@iskra-apartmani.com
www.iskra-apartmani.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Ivana

ZLATIBOR – Apartmani IvanaKontakt podaci:
Mob: 063/382-054
Mob: 063/500-403
E-mail: apartmaniivanazlatibor@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Maslačak apartmani

ZLATIBOR – Maslačak apartmaniKontakt podaci:
Tel: 021/424-908
Mob: 063/424-352
E-mail: apartmanimaslacak@gmail.com
www.maslacakapartmani.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartman Biljana

ZLATIBOR – Apartman BiljanaKontakt podaci:
Adresa: Krfska bb
Tel: 069/463-85-20
E-mail: mirjanam215@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Ad Astra

ZLATIBOR – Apartmani Ad AstraKontakt podaci:
Jovanke Jeftanović 21
Mob: 063/7719-484
E-mail: apartmaniadastra@gmail.com
www.instagram.com/zlatibor.apartments
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Zlatibor – AS

Zlatibor AsKontakt podaci:
Mob: 063/8955-619
Mob: 064/6133-066
E-mail: sheryriyad@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Zlatibor – Sunčana dolina

Zlatibor Sunčana dolinaKontakt podaci:
Adresa: Zelenkada bb, Zlatibor
Tel: 064/2989-995
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

ZLATIBOR – Apartmani RAS

ZLATIBOR – Apartmani RASKontakt podaci:
Adresa: Krfska 31
Tel: 065/8618-398
E-mail: miraivetic73@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartman LOLA

ZLATIBOR – Apartman LOLAKontakt podaci:
Adresa: Kiridžijska 72
Tel: 065/800-4155, 065/407-4917
E-mail: lola.apartmani.zlatibor.kopaonik@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Pinevile

ZLATIBOR – PinevileKontakt podaci:
Adresa: Vranjevina 192b
Tel: 063/814-6625
E-mail: pinevileapartmani@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Zelena Idila

ZLATIBOR – Zelena IdilaKontakt podaci:
Adresa: Nikole Altomanovića 6/2
Tel: 064-991-4001, 065/959-3066
E-mail: stojiljkovicsanja@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Stikić

ZLATIBOR – Vila StikićKontakt podaci:
Tel: 033/384-5162
Mob: 064/581-6617
E-mail: vilastikic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartman Floks

ZLATIBOR – Apartman FloksKontakt podaci:
ul. Andrije Jevremovića br. 360A, Zlatibor
Mob: 064/ 456 04 96
E-mail: milicavlahovic17@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Pino Silvestre apartmani 12 i 17

ZLATIBOR – Vila Pino Silvestre apartmani 12 i 17Kontakt podaci:
Drinske divizije 23, Zlatibor
Mob: 065/519-88-99
E-mail: vilapinosilvestrezlatibor@gmail.com
www.vilapinosilvestre.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

IVANJICA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju

IVANJICA – Specijalna bolnica za rehabilitacijuKontakt podaci:
Tel: 032/661-690
Mob: 063/85 86 838
E-mail: marketing@zavodivanjica.rs
www.sbivanjica.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JAGODINA – Hill Hotel

JAGODINA – Hill HotelKontakt podaci:
Tel: 035/252-202; 035/252-401
Fax: 035 252 902
E-mail: office@hill-hotel.com
www.hill-hotel.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JASTREBAC – KRUŠEVAC – Amigos Ranč

Amigos ranč KruševacCena: 80€ po danu
Kontakt podaci:
Velika Lomnica – Kruševac
Tel: 063/600-806
E-mail: amigosks@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JASTREBAC – Oko Jastrepca

JASTREBAC – Oko JastrepcaKontakt podaci:
Majke Jevrosime, bb Mala Reka
Mob: 066/583-3999
E-mail: slavisa.stojkovic@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KIKINDA, Mokrin – Etno kuća Đeram

KIKINDA, Mokrin – Etno kuća ĐeramKontakt podaci:
Adresa: Ige Dobrosavljeva 13, Mokrin
Tel: 064/20-20-664, 060/611-96-00
E-mail: djerametnokuca@gmail.com
www.etnokucadjeram.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KLADOVO – Hotel Đerdap

KLADOVO – Hotel ĐerdapKontakt podaci:
Tel: 019/ 80-10-10 – recepcija
Tel: 019/ 80-82-34 – prodaja
E-mail: agencija@djerdapturist.co.rs
www.hoteldjerdap.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KLADOVO, Davidovac – Vila Kožokić

KLADOVO, Davidovac – Vila KožokićKontakt podaci:
Adresa: Karataška 5b Davidovac , 19320 Kladovo
Tel: 063/721-7924, 063/856-4300
E-mail: kozokicac@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KNIĆ – Hotel Ravni gaj

Knić Hotel Ravni gajKontakt podaci:
Tel: 034/591-011
Mob: 065/23-00-128
E-mail: info@ravnigaj.rs, eurogaj@feman.co.rs
www.ravnigaj.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Apartman Milmari L11

KOPAONIK – Apartman Milmari L11Kontakt podaci:
Vikend naselje, Stefana Prvovenčanog 33
Mob: 065/800-4155
E-mail: alfaukaludjerici@yahoo.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Apartman Milmari P70

KOPAONIK – Apartman Milmari P70Kontakt podaci:
Stefana Prvovenčanog 50
Mob: 063/476-062
E-mail: tijanadjurdjevic01@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Queen of Kop Milmari

KOPAONIK – Queen of Kop MilmariKontakt podaci:
Stefana Prvovenčanog 35
Mob: 060/3285-205
E-mail: gordana.panic@sbb.rs
www.queenofkop.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Princess Lux

Kontakt podaci:
Mob: 064/8780 410
Mob: 062/332 234
E-mail: princesskopaonik@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Pčelica

KOPAONIK – PčelicaKontakt podaci:
Stefana Prvovenčanog 33
Tel: 062/1032-540
E-mail: draganastojilkovic77@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Apartman SA S43 Milmari

KOPAONIK – Apartman SA S43 MilmariKontakt podaci:
Stefana Prvovenčanog 35, Vikend naselje
Tel: 069/550-6610
E-mail: milmari.s43@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – Pleasure M4 Milmari Resort

KOPAONIK – Pleasure M4 Milmari ResortKontakt podaci:
Tel: 063/8583-841
Viber: 063/8583-841
Whatsapp: 063/8583-841
E-mail: milmarim4@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KOPAONIK – P20 Milmari DeLuxe Studio

KOPAONIK – P20 Milmari DeLuxe StudioKontakt podaci:
Tel: 062/150-3664, 063/865-5127
Viber: 062/150-3664, 063/865-5127
Whatsapp: 062/150-3664, 063/865-5127
E-mail: p20milmari@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KREMNA – Apartman Vera 1

KREMNA – Apartman Vera 1Kontakt podaci:
Adresa: Vojvode Demira 1, Kremna
Tel: +381-69/222-0101
E-mail: vranic.snezana@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KRUŠEVAC, Lomnica – Amigos Ranč

Amigos ranč KruševacKontakt podaci:
Velika Lomnica – Kruševac
Tel: 063/600-806
E-mail: amigosks@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LESKOVAC – Vila Mala Evropa

LESKOVAC – Prenoćište Vila Mala EvropaKontakt podaci:
Adresa: Đure Daničića 4, Leskovac
Tel: 061/660-5165
E-mail: malaevropa.le@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOZNICA, planina GUČEVO – Budimlija Resort

Loznica BudimlijaKontakt podaci:
Tel: 015/ 891 477
Mob: 065/ 88 18 058
E-mail: info@budimlijaresort.rs, sladjana@budimlijaresort.rs
www.budimlijaresort.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Biser Lopatnice

LopatnicaKontakt podaci:
Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-007; 063/642-334
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Brvnara Ljubojević

Lopatnica LjubojevicKontakt podaci:
Mob: 063/77-88-265
E-mail: brvnaraljubojevic@outlook.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

LOPATNICA – Seosko domaćinstvo kod Cvela

LOPATNICA – Seosko domaćinstvo kod CvelaKontakt podaci:
Mob: 064/526-6873
E-mail: dacasoldatovic1976@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

LOPATNICA – Brvnara Šljivić

LOPATNICA – Brvnara ŠljivićKontakt podaci:
Mob: 066/021-272
Mob: 063/896-3703
E-mail: vladimir.sljivic.kv@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Vila Vitezov Mir Drina

LJUBOVIJA, selo Vrhpolje – Vila Vitezov Mir DrinaKontakt podaci:
Etno selo Vrhpolje
Tel: 066/090-007
E-mail: t.mitrovic74@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Darijana

LJUBOVIJA, Vrhpolje – DarijanaKontakt podaci:
Tel: 065/3169-435
E-mail: apartmanidarijana@gmail.com
www.apartmanidarijana.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Kapetana luka

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Kapetana lukaKontakt podaci:
Adresa: Vrhpolje, Užički put 206
Tel: 064/2735-034, 060/6088-808
E-mail: drinskarkep@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LJUBOVIJA, Selo Vrhpolje – Etno Selo Bok

LJUBOVIJA, Selo Vrhpolje – Etno Selo BokKontakt podaci:
Adresa: Vrhpolje bb
Tel: 069/100-9000
E-mail: etnoselobok22@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

NIŠ – My Moment

NIŠ – My MomentKontakt podaci:
Adresa: Rentgenova 11/1
Tel: 060/665-8448
E-mail: dragana.mlad018@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

NIŠKA BANJA – Smeštaj Dimitrije

NIŠKA BANJA – Smeštaj DimitrijeKontakt podaci:
Tel: 018/514-952
Mob: 069/699-041, 060/454-74-57
E-mail: smestaj.dimitrije@gmail.com, guliver@ninet.rs, zordjo@hotmail.com
www.booking.com/hotel/rs/guest-house-dimitrije.sr.html
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Lotosov cvet

PALIĆ – Lotosov cvetKontakt podaci:
Tel: 024/529-613
Mob: 063/529-613
E-mail: vemix.vesna@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Nikolas

PALIĆ – NikolasKontakt podaci:
Begejska 35/A
Tel: 024/755-479
Mob: 064/131-2223
E-mail: vilanikolas.palic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PERUĆAC – Vila Drina Perućac

PERUĆAC – Vila Drina PerućacKontakt podaci:
Tel: 031/859-300, 031/859-333
Mob: 064/843-0901
E-mail: viladrina@zepterhotels.com
www.zepterhoteldrina.com/o-vili-drina
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PRIBOJSKA BANJA – Vila Odmor

PRIBOJSKA BANJA – Vila OdmorKontakt podaci:
Adresa: Pribojska Banja, ulica Banja bb
Tel: 064/6649-672
E-mail: marijaandzic9@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

RTANJ – Etno hotel Balašević

RTANJ – Etno hotel BalaševićKontakt podaci:
Tel: 030/215-0004, 030/215-0005
Mob: 064/811-05-20
E-mail: reservation@balasevicrtanj.com, info@balasevicrtanj.com
www.balasevicrtanj.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

Selters banja (MLADENOVAC)

MLADENOVAC – Selters banjaKontakt podaci:
Tel: 011 8241 425
Mob: 064/869-04-22; 064/869-04-09
E-mail: seltersbanja.recepcija@gmail.com, seltersbanja.wellness@gmail.com
www.rehabilitacija.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SIJARINSKA BANJA – Kuća Milica

SIJARINSKA BANJA – Kuća MilicaKontakt podaci:
Nikola Tesla 73, Sijarinska Banja,
Mob: 062/1009-071
Mob: 064/1364-849
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SIJARINSKA BANJA – Kuća Nada Anđelić

SIJARINSKA BANJA – Kuća Nada AnđelićKontakt podaci:
Tel: 063/482-181
Viber: 063/482-181
E-mail: sobe.nada.andjelic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SMEDEREVO – Apartmani Centar

Smederevo Apartmani CentarKontakt podaci:
Mob: 064/804-66-44
E-mail: apartmanicentarsd@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

SOKOBANJA – Apartmani Kaskade

SOKOBANJA - Apartmani KaskadeKontakt podaci:
Ozrenska 13, Sokobanja
Mob: 062/963-7757, 063/582-308
E-mail: kaskade018@yahoo.com
www.apartmanikaskade.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Sobe Vila Pavlović

SOKOBANJA – Sobe Vila PavlovićKontakt podaci:
Miloša Crnjanskog bb
Tel: 060/081-4467
E-mail: Pav07081954ver@gmail.com
www.vila-pavlovic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Nikolić

Sokobanja Apartmani NikolicKontakt podaci:
Tel: 018/884-008
Mob: 063/777-37-82
E-mail: apartmaninikolic@yahoo.com
www.apartmani-nikolic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartman Holiday lux

Sokobanja Holiday luxKontakt podaci:
mob: 064/566-96-17
e-mail: vesna.marjanovic.bolj@gmail.com
e-mail: holidaylux1@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Veličković

SOKOBANJA – Apartmani VeličkovićKontakt podaci:
Nemanjina 15, 18230 Sokobanja
Mob: 062/393-683
E-mail: info@apartmanivelickovic.rs
www.apartmanivelickovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Twins

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Vojvode Stepe bb, Sokobanja
Mob: 062/825-0262
E-mail: smestajsan@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Vasa

SOKOBANJA – Apartmani VasaKontakt podaci:
Svetog Save 80, Sokobanja
Mob: 063/88-71-897
E-mail: ivanapetar.ip@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartman Žarko

SOKOBANJA Apartman ŽarkoKontakt podaci:
Dušanova 48, Sokobanja
Mob: 063/717 64 38
E-mail: milsanja79@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Pejović

SOKOBANJA – Apartmani PejovićKontakt podaci:
Ljupka: 065/810-7170
Jasmina: 069/633-022
E-mail Ljupka: pejovic.ljupka@gmail.com
E-mail Jasmina: jpbiosb@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Lukić

SOKOBANJA – Apartmani LukićKontakt podaci:
Mob: 062/322-319
E-mail: lukicdusica2808@gmail.com
www.apartmani-lukic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Čair

Vila Cair SokobanjaKontakt podaci:
Tel: 018-880-100, 018-880-988
Mob: 063-81-54-200, 069-80-14-999
E-mail: vilacair@gmail.com
www.vilacair-sokobanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Najdić

SOKOBANJA – Apartmani NajdićKontakt podaci:
Solunska 11, Sokobanja
Mob: 063/734-99-23, 063/720-34-11
E-mail: najdicsokobanja@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Dinka

SOKOBANJA Vila DinkaKontakt podaci:
Učitelja Bore Jovanovića 3, Sokobanja
Mob: 063/457-368
E-mail: batradnis@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Smeštaj Luka – domaćinstvo Šarović

SOKOBANJA – Smeštaj Luka – domaćinstvo ŠarovićKontakt podaci:
Tel: 018/830-245
Mob: 063/247-221
E-mail: jelena.sarovic67@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Delfin

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Miće Panića 7, Sokobanja
Mob: 063/416-104
E-mail: andrija.mijatovic69@gmail.com
www.apartmanidelfin.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

Banjica SokobanjaKontakt podaci:
Tel: 018/830-224
Mob: 069/144-55-62
E-mail: komercijala@banjica.co.rs
www.banjica.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Konaci Romanov

Sokobanja Konaci RomanovKontakt podaci:
Mob: 062/847 54 58
E-mail: info@konaciromanov.com
www.konaciromanov.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Stević

Vila StevicKontakt podaci:
Tel. +381 64 4 500 600
e-mail: vilastevic@gmail.com
www.vilastevic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Dinčić

Vila DincicKontakt podaci:
Tel: 012/7654026
Mob: 065/8778802
E-mail: restorandincic@gmail.com
www.vila-restorandincic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREMSKI KARLOVCI – Apartmani Pavle i Petra

SREMSKI KARLOVCI – Apartman Pavle i PetraKontakt podaci:
Adresa: Gavrila Principa 9, Dositeja Obradovica 34
Tel: 063/1623-382
E-mail: suncicamalesevic@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

TRSTENIK – Konačište Kula

Trstenik Konačište KulaKontakt podaci:
Tel: 037/714-127
Mob: 064/885-8748
E-mail: dooevasione@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

UŽICE, Jelova Gora – Apartmani Sunce, Srce i Duga

UŽICE, Jelova Gora – Apartmani Sunce, Srce i DugaKontakt podaci:
Adresa: Nikolaja Žičkog 252, Gostinica
Tel: 064/413-7667
E-mail: goca.starcevic973@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT
 

Informacije o objektima koji primaju vaučere za odmor u Srbiji možete pronaći i na portalu www.vauceri.rs