Preuzmite svoj besplatan vaučer od 5.000 dinara

Vaučeri 2019 - Vaučer za odmor u Srbiji

Vaučeri za odmor u Srbiji i u 2019. godini

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije u svom predlogu budžeta opredelila sredstva za subvencionisanje odmora u Srbiji i tokom naredne godine.

Subvencije koje su tokom nekoliko prethodnih godina date za razvoj domaćeg turizma dale su veoma dobre rezultate. Prihodi od turizma rastu iz godine u godinu, a sve veći broj naših građana odlučuje da svoj odmor ili jedan deo odmora provede u Srbiji.

Uskoro očekujemo precizne informacije o pogodnostima koje će vam biti na raspolaganju tokom 2019. godine

Vaučeri 2018 – Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:
– njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
– vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
– vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
– vaućer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2018. godine.

  • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjenа Prijаvа, sа potrebnom dokumentаcijom, podnosi se preko šаlterа JP “Poštа Srbije“, nа teritoriji cele Republike Srbije.

Prijаvu trebа popunjаvаti ručno, čitko, štаmpаnim slovimа i potpisаti je svojeručno.
Uz Prijаvu potencijаlni korisnik vаučerа obаvezno prilаže:
– fotokopiju lične kаrte
– potvrdu ugostiteljа dа je izvršenа rezervаcijа smeštаjа nа njegovo ime.
Kаo potvrdа o rezervаciji prihvаtаće se i potvrdа kojа je poslаtа elektronskim putem, kаo e-mаil ili skenirаn dokument, koji je overen i potpisаn. Potvrdа trebа dа sаdrži broj potvrde i period rezervаcije, kаo i ime i prezime licа nа kogа glаsi.

Uz Prijаvu se obаvezno podnosi i sledeći dokаz:
1) Za penzionere: poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
2) Za nezaposlene, odnosno korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade: fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;
3) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu;
4) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) Za radno angažovana lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac;
6) Za ratne vojne invalide i civilne invalide rata čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);
7) Za korisnike prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;
8) Za nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom: fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Kuda na odmor?

U nastavku vam donosimo podatke o objektima za koje važe vaučeri. Ove objekte možete direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.

APATIN – Banja Junaković

Banja JunakovicKontakt podaci:
Tel: 025/772 311
Tel: 025/772-477
E-mail: office@banja-junakovic.rs
www.banja-junakovic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA BADANJA – Specijalna bolnica Boro Skorić

Banja BadanjaKontakt podaci:
Tel: 015/863-193; 863-190; 874-311
Mob: 069/8283-003
E-mail: hkboroskoric@gmail.com
www.banjabadanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Hotel Royal Spa

Royal SpaKontakt podaci:
Tel: 015/818-010
Mob: 065/88-555-45
E-mail: office@royalspa.rs
www.royalspa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Sunčana reka

Sunčana reka Banja KoviljačaKontakt podaci:
Tel: 015/822-250
Mob: 069/2-822-250
E-mail: sales@suncanareka.rs
www.suncanareka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BANJA KOVILJAČA – Odmaralište Podrinje

Podrinje Banja KoviljačaKontakt podaci:
Tel: 015/818-245
Mob: 062/94-72-815
E-mail: sales@podrinje.rs
www.podrinje.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

BESNA KOBILA – Planinarski dom „Dragan Spasić“

Besna Kobila Planinarski domKontakt podaci:
Tel: 017/427 503, 017/417 545
Mob: 064/847-3494, 064/847-3499
E-mail: info@tovranje.rs
E-mail: nebojsa.ristic@tovranje.rs, boban.mladenovic@tovranje.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRANJSKA BANJA

Vranjska BanjaKontakt podaci:
Tel: 017/546-428; 017/546-284
Mob: 063/365-926
E-mail: marketing.vranjskabanja@gmail.com
www.vranjskabanja.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Hotel Lider S

Hotel Lider SKontakt podaci:
Tel: 036/622 751; 622 752; 622 753
Mob: 069/40 44 365
E-mail: hotelliders@gmail.com
www.hotelliders.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Specijalna bolnica Merkur

Specijalna bolnica MerkurKontakt podaci:
Tel: 036/515-515-0, 036/618-860
E-mail: rezervacije@vrnjcispa.rs
E-mail: marketing@vrnjcispa.rs
www.vrnjcispa.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Ritz apartmani

Ritz apartmaniKontakt podaci:
Tel: 036/39-384
Mob: 064/64-32-326
E-mail: tomicac4@gmail.com
www.ritz-apartmani.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartman Đurić

Apartman ĐurićKontakt podaci:
Velibora Markovića 1, Vrnjačka Banja
Mob: 069/32-08-570
E-mail: nikverayu@gmail.com
nikverayu.wix.com/apartman-djurić
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Romantika

Vrnjačka Banja RomantikaKontakt podaci:
Miška Erčevića 44, Vrnjačka Banja
Tel: 036/611-704
Mob: 063/472-809; 063/472-813
E-mail: jjnikola@mts.rs, gordana.jankovic.doo@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Marina

Vrnjačka Banja Apartmani MarinaKontakt podaci:
Tel: 036/222-326
Mob: 063/623-424, 064/204-62-05
E-mail: dodivb@gmail.com
www.apartmanimarina.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

VRNJAČKA BANJA – Apartmani Đorđević

Vrnjačka Banja Apartmani DjordjevicKontakt podaci:
Apartmansko naselje „Jezero“, Slatinski venac 10b
Mob: 062/456-184, 064/456-18-02
E-mail: momadjordjevicvb@gmail.com
www.vr-banja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GAMZIGRADSKA BANJA – Specijalna bolnica Gamzigrad

GAMZIGRADSKA BANJA Specijalna bolnica GamzigradKontakt podaci:
Tel: 019/450-443; 019/450-444
Mob: 062/800-43-41
Zakazivanje: 019/450-447; 062/434-973
E-mail: dinamika@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

GORNJA TREPČA – Izvori

Pansion IzvoriKontakt podaci:
Mob: 064/000-71-58
Mob: 062/199-11-93
E-mail: stankovic.vasovic@gmail.com
www.izvori.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

DIVČIBARE – Vila Marina

Vila Marina DivčibareKontakt podaci:
Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 76 555, 062 811 57 61
E-mail: info@vilamarinadivcibare.com vilamarina@ymail.com
www.vilamarinadivcibare.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATAR – Vila Vuk

ZLATAR - Vila VukKontakt podaci:
tel: 033/21 00 141
mob: 064/92 15 081
e-mail: vilavukzlatar@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATAR – Vila Bajka

ZLATAR - Vila BajkaKontakt podaci:
tel: 064/278-96-10; 060/151-05-00
e-mail: domacin@vilabajka.rs
www.vilabajka.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Sportsko rekreativni centar SPORT TRIM

Zlatibor - Sportsko rekreativni centar SPORT TRIMKontakt podaci:
tel: 031/846-036, 3843-043
mob: 063/223 143
e-mail: office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Oko

ZLATIBOR - Apartmani OkoKontakt podaci:
Tel: 031/38-45-755
Mob: 063/613-125
E-mail: rjojic@mts.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

ZLATIBOR – Vila Marić

ZLATIBOR - Vila MarićKontakt podaci:
Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22, 064-366-58-85
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Vila Sofija

ZLATIBOR - Vila SofijaKontakt podaci:
Tel: 031/522-885
Mob: 060/494-03-37, 060/606-97-80
E-mail: vilasofijazlatibor@gmail.com
www.vilasofija.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

ZLATIBOR – Apartmani Bučevac

ZLATIBOR - Apartmani BučevacKontakt podaci:
Tel: 031/841-085
Mob: 064/14-35-474
E-mail: apartmani.bucevac@zlatibor.org.rs
bucevac.wixsite.com/apartmani-zlatibor
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

JAGODINA – Hotel Hill

Jagodina Hill hotelKontakt podaci:
Recepcija: 035 252 202
Info: 035 81 001 81; 035 81 001 82
E-mail: office@hill-hotel.com
www.hill-hotel.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KLADOVO – Apartman Borak

Kladovo Apartman BorakKontakt podaci:
Stefanije Mihajlović br 8, Kladovo
Mob: 064/398-18-80
E-mail: borakovicslavica@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

KLADOVO – Hotel Đerdap

Kladovo Hotel ĐerdapKontakt podaci:
Tel: 019/ 80-10-10
Tel: 019/ 80-82-34
E-mail: agencija@djerdapturist.co.rs
www.hoteldjerdap.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

KNIĆ – Hotel Ravni gaj

Knić Hotel Ravni gajKontakt podaci:
Tel: 034/591-011
Mob: 065/23-00-128
E-mail: info@ravnigaj.rs, eurogaj@feman.co.rs
www.ravnigaj.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOZNICA, planina GUČEVO – Budimlija Resort

Loznica BudimlijaKontakt podaci:
Tel: 015/ 891 477
Mob: 065/ 88 18 058
E-mail: info@budimlijaresort.rs, sladjana@budimlijaresort.rs
www.budimlijaresort.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

LOPATNICA – Biser Lopatnice

LopatnicaKontakt podaci:
Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-006; 063/642-334; 062/319-007
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MALI ZVORNIK – Hotel Royal Drina

Royal DrinaKontakt podaci:
Tel: 015/471-150
Tel: 015/471-034
Mob: 065/88-555-92
E-mail: office@royaldrina.rs
www.royaldrina.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MELENCI – Banja Rusanda

Melenci RusandaKontakt podaci:
Tel: 023/315-0409; 023/315-0402
Mob: 069/851-30-68
E-mail: office@banjarusanda.rs
www.banjarusanda.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

MOROVIĆ – ŠID – Vojna ustanova Morović

MOROVIĆ – ŠID – Vojna ustanova MorovićKontakt podaci:
Bosutska bb, Morović
Tel: +381 022 736 026
Mob: +381 064 8574 733
E-mail: recepcija.vum@mod.gov.rs
www.vumorovic.mod.gov.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

NEGBINA, Nova Varoš – Brvnara Murtenica

Negbina MurtenicaKontakt podaci:
Negbina, Nova Varoš
Tel: 033/62-139
Mob: 062/294-323
E-mail: drperisic@vektor.net
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Salaš Đorđević

Palić Salaš DjordjevićKontakt podaci:
Mob: 063/585-141 – Biljana Đorđević
E-mail: info@salasdjordjevic.com
E-mail: salasdjordjevic@gmail.com
www.salasdjordjevic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Palićki cvet

Palić Palićki cvetKontakt podaci:
Tel/fax: 024/753-111
Mob: 060/354-21-42, 064/44-55-864, 063/196-00-77
E-mail: palicki.cvet@gmail.com
www.palickicvet.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

PALIĆ – Lotosov cvet

Palić Lotosov cvetKontakt podaci:
Tel: 024/529-613
Mob: 063/529-613
E-mail: vemix.vesna@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

PIROT – Hotel Alma

PIROT Hotel AlmaKontakt podaci:
Nikole Pašića 201a, Pirot
Tel: 010/319-313
Mob: 062/408-751
E-mail: info@hotelalma.rs
www.hotelalma.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Čair

Vila Cair SokobanjaKontakt podaci:
tel: 018-880-100, 018-880-988
mob: 063-81-54-200, 069-80-14-999
e-mail: vilacair@gmail.com
www.vilacair-sokobanja.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

Banjica SokobanjaKontakt podaci:
Tel: 018/ 830-224
Mob: 069/144-55-61; 069/144-55-64
E-mail: office@banjica.co.rs
E-mail: komercijala@banjica.co.rs
www.banjica.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartman Holiday lux

Sokobanja Holiday luxKontakt podaci:
mob: 064/566-96-17
e-mail: vesna.marjanovic.bolj@gmail.com
e-mail: holidaylux1@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Apartmani Nikolić

Sokobanja Apartmani NikolicKontakt podaci:
Tel: 018/884-008
Mob: 063/777-37-82
E-mail: apartmaninikolic@yahoo.com
www.apartmani-nikolic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Delfin

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Miće Panića 7, Sokobanja
Mob: 063/416-104
E-mail: andrija.mijatovic69@gmail.com
www.apartmanidelfin.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Twins

Sokobanja Apartmani DelfinKontakt podaci:
Vojvode Stepe bb, Sokobanja
Mob: 062/825-0262
E-mail: smestajsan@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

 

SOKOBANJA – Nataly Spa

Sokobanja Nataly SpaKontakt podaci:
Tel: 018/830-240
Mob: 060/6015187, 065/8830868
E-mail: rezervacije@natalyspa.com info@natalyspa.com
www.natalyspa.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Banbus Lux Studio Apartmani

Sokobanja BanbusKontakt podaci:
Tel: 018/ 830 855
Mob: 069/ 848 32 11
E-mail: recepcija@sokoprevoz.rs; sokoprevoz@mts.rs
www.banbus.co.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti

SOKOBANJA Specijalna bolnicaKontakt podaci:
Tel: 018/830-124; 830-144; 830-164
Mob: 064/8602970
E-mail: sokobolnica@mts.rs
www.soko-banja.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Smeštaj Ilić

SOKOBANJA Smeštaj IlićKontakt podaci:
Tel: 018/83-40-18
Mob: 061/160-9-101, 063/1-250-265
E-mail: jasmina.stankovic81@gmail.com
www.smestajilic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Apartmani Marković

SOKOBANJA Apartmani MarkovićKontakt podaci:
Nikole Pašića 41, Sokobanja
Mob: 063/16-56-559
E-mail: aca@sokobanja1.com
www.apartmanimarkovic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SOKOBANJA – Vila Sokobanja Maki

SOKOBANJA Vila Sokobanja makiKontakt podaci:
Tel: 018-833-138
Mob: 064-8560-701
E-mail: kokanisin@gmail.com
www.vilasokobanjamaki.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Stević

Vila StevicKontakt podaci:
Tel. 063 7721 001
Tel. 064 4 500 600
e-mail: office@vilastevic.com
www.vilastevic.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

SREBRNO JEZERO – Vila Dinčić

Vila DincicKontakt podaci:
Tel: 012/7654026
Mob: 065/8778802
E-mail: restorandincic@gmail.com
www.vila-restorandincic.rs
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT

TARA – Vila Tara President

Vila Tara PresidentKontakt podaci:
Tel: 031/385-94-03
Mob: 064/27-37-217
E-mail: vilatarapresident@gmail.com
DETALJNIJE INFORMACIJEPOŠALJITE UPIT898 comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *