Vaučeri 2022 - Vaučer za odmor u Srbiji

Vaučeri 2024 – Besplatan vaučer od 5.000 dinara za odmor u Srbiji 2024. godine

Izaberite idealno mesto za vaš odmor u Srbiji

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti pravila – šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

  • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
  • vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja;
  • vaučer može pokriti maksimalan iznos u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
  • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Originalno obaveštenje Ministarstva, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
7) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
10) studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELJI DOSTAVLJAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELJU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
3) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4) Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, jmbg, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Već jednom odštampani vaučeri se neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka na vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Kuda na odmor?

U nastavku vam donosimo podatke o objektima koji će tokom 2023. godine primati vaučere. Objekte morate direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.
 

Zlatibor Apartmani MipetZLATIBOR: Apartmani Mipet

Zlatibor, Andrije Jevremovića 235
Mob: 064/120 62 60
E-mail: mipetapartmani@gmail.com
www.mipetapartmani.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Zlatibor Vila MarićZLATIBOR: Vila Marić

Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Zlatibor Vila MarijaZLATIBOR: Vila Marija

Tel: 031/845-753
Mob: 064/155-2000
E-mail: info@zlatiborapartmani.co.rs
www.vilamarija.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Biser LopatniceLOPATNICA: Biser Lopatnice

Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-007; 063/642-334
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Lopatnica Brvnare LjubojevićLOPATNICA: Brvnara Ljubojević

Mob: 063/77-88-265
E-mail: brvnaraljubojevic@outlook.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

 

Vrnjačka Banja cvetni apartmaniVRNJAČKA BANJA: Cvetni Apartmani

Vrnjačka 42B
Tel: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

 

Sokobanja Vila PavlovićSOKOBANJA: Sobe Vila Pavlović

Miloša Crnjanskog bb
Tel: 060/081-4467
E-mail: Pav07081954ver@gmail.com
www.vila-pavlovic.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Sokobanja Konaci RomanovSOKOBANJA: Konaci Romanov

Mob: 062/847 54 58
E-mail: info@konaciromanov.com
www.konaciromanov.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

Sokobanja KaskadeSOKOBANJA: Apartmani Kaskade

Ozrenska 13, Sokobanja
Mob: 062/963-7757, 063/582-308
E-mail: kaskade018@yahoo.com
www.apartmanikaskade.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Rtanj Centar BalaševićRTANJ: Etno hotel Balašević

Tel: 030/215-0004, 030/215-0005
Mob: 064/811-05-20
E-mail: reservation@balasevicrtanj.com, info@balasevicrtanj.com
www.balasevicrtanj.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Banja JunakovićAPATIN: Banja Junaković

Tel: 025/772 311, 025/772-477
E-mail: office@banja-junakovic.rs
www.banja-junakovic.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

BAJINA BAŠTA – Zepter Drina HotelBAJINA BAŠTA: Zepter Drina Hotel

Tel: 031/862-451
Mob: 064/843-0900
E-mail: office@zepterhoteldrina.com
www.zepterhoteldrina.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BANJA VRUJCI – Apartmani КomazecBANJA VRUJCI: Apartmani Кomazec

Gornja Toplica, selo Rakari
Mob: 064/616 0772 Rada Komazec
Mob: 060/192 3300 Dragan Komazec
E-mail: rada.komazec@gmail.com, dragankomazec1502@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BANJA VRUJCI – Apartmani NikolićBANJA VRUJCI: Apartmani Nikolić

Rakari, Toplica
Tel: 014/3426-363
Mob: 063/345-110
E-mail: apartmani.nikolic.vrujci@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BANJA VRUJCI – Sobe BogiBANJA VRUJCI: Sobe Bogi

Berkovac, BB
Tel: 063/33-66-19
E-mail: sobe.bogi@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Banja Koviljača – Sunčana RekaBANJA KOVILJAČA: Sunčana reka

Tel: 015/822-250
Mob: 069/2-822-250
E-mail: sales@suncanareka.rs
www.suncanareka.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Kraljevski parkBANJA KOVILJAČA: Аpartmani Kraljevski park

Tel: 015 818-481
Mob: 064 8568 267; 064 8568 266
E-mail: banjakoviljaca.smestaj@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

BANJA KOVILJAČA – Apartmani Vila KoviljeBANJA KOVILJAČA: Apartmani Vila Kovilje

Maršala Tita 98a, Banja Koviljača
Mob: 069/20-555-36; 063/77-17-247
E-mail: premiumbaubk@gmail.com
www.vilakovilje.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BANJA KOVILJAČA – Apartmani StančićBANJA KOVILJAČA: Apartmani Stančić

Mob: +381 65 66 70 606
E-mail: stancicapartman@gmail.com
www.deluxeapartmani.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

BANJA KOVILJAČA – Apartman AdrianaBANJA KOVILJAČA: Apartman Adriana

Maršala Tita 146Đ 6/2/4, Banja Koviljača
Tel: 065/475-8333, 064/293-1508
E-mail: adrianamarcetic@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

MELENCI – Banja RusandaMELENCI – Banja Rusanda

Tel: 023/315-04-09; 023/315-04-16; 023/315-04-00
Mob: 069/851-30-68
E-mail: marketing@banjarusanda.rs, prijem@banjarusanda.rs
www.banjarusanda.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BELA CRKVA – Vila MarijaBELA CRKVA: Vila Marija

Tel: 013/852-320
Mob: 065/420-1099
E-mail: info@vila-marija.rs
www.vila-marija.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

BELA CRKVA – Vila PopovićBELA CRKVA: Vila Popović

Mob: 063/334 652, 064/33 64 541
Viber: 063/334 652, 064/33 64 541
E-mail: direkcijajpbc@open.telekom.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

BRESTOVAČKA BANJA – Vila MiraBRESTOVAČKA BANJA: Vila Mira

Milutina Bojića 11
Tel: 064/410-9831
E-mail: vilamirabpolje@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRANJE – Apartman JelicaVRANJE: Apartman Jelica

Gavrila Principa 2, Vranje
Mob: 065/586-8786
E-mail: apartmanjelica@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRDNIK – Lotus ApartmaniVRDNIK: Lotus Apartmani

Devete vojvođanske brigade 109A
Tel: 069/330-3074
E-mail: apartmani.lotus@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Vrnjačka Banja cvetni apartmaniVRNJAČKA BANJA: Cvetni Apartmani

Vrnjačka 42B
Tel: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Hotel Zepter Vrnjačka BanjaVRNJAČKA BANJA: Zepter Hotel

Tel: 036/612-167
Mob: 063/664-843
E-mail: recepcija@hotelzeptervrnjackabanja.rs
www.zepterhotelvbanja.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja RajVRNJAČKA BANJA: Apartmani Raj

Tel: 064/300-7430
E-mail: office@apartmaniraj.com
www.apartmaniraj.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Vrnjačka Banja VasićVRNJAČKA BANJA: Apartmani Vasić

Tel: 021/6913-611
Mob: 063/580-554, 063/556-657
E-mail: apartmani.vasic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Vrnjačka Banja MarinaVRNJAČKA BANJA: Apartmani Marina

Tel: 036/202-326
Mob: 063/623-424, 064/204-62-05
E-mail: dodivb@gmail.com
www.apartmanimarina.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja Lider SVRNJAČKA BANJA: Hotel Lider S

Tel: 036/622 751; 622 752; 622 753
E-mail: hotelliders@gmail.com
www.hotelliders.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Vrnjačka Banja DjordjevicVRNJAČKA BANJA: Apartmani Đorđević

Apartmansko naselje „Jezero“, Slatinski venac 10b
Mob: 062/456-184, 064/456-18-02
E-mail: momadjordjevicvb@gmail.com
www.vr-banja.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja Apartman ZamakVRNJAČKA BANJA: Apartmani Zamak

Mob: 069/4044-365
Mob: 063/661-149
Mob: 062/511-909
E-mail: topevb@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja SlavicaVRNJAČKA BANJA: Vila Slavica

Tel: 036/613-691
Mob: 063/855-0471, 060/130-4545
E-mail: vilaslavicavb@gmail.com
www.vilaslavica.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja BiljanaVRNJAČKA BANJA: Vila Biljana

Velibora Markovića 66, Vrnjačka Banja
Mob: 069 608 928
E-mail: dzelebdzicsvetlana@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Vrnjačka Banja JorgovanVRNJAČKA BANJA: Apartman Jorgovan

Mob: 064/883-9903
E-mail: lilac.apartmani@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Jezero DuplexVRNJAČKA BANJA: Jezero Duplex

Mob: 063/8700-656
E-mail: zenitpharm@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani GrgurevićVRNJAČKA BANJA: Apartmani Grgurević

Mob: 060/422-0333
Mob: 065/902-0333
E-mail: majagrgurevic3110@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartman LjubavVRNJAČKA BANJA: Apartman Ljubav

Jastrebačka 33, Vrnjačka Banja
Mob: 063/101-1836
E-mail: lelappavlovic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Vila LazarVRNJAČKA BANJA: Vila Lazar

Tel: 036/616-200
Mob: 062/1523597
E-mail: vilalazarvbanja@gmail.com
www.feniks-tours.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

VRNJAČKA BANJA – RomantikaVRNJAČKA BANJA: Romantika

Miška Erčevića 44, Vrnjačka Banja
Tel: 036/611-704
Mob: 063/472-813
E-mail: jjnikola@mts.rs, gordana.jankovic.doo@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

VRNJAČKA BANJA – Specijalna bolnica MerkurVRNJAČKA BANJA: Specijalna bolnica Merkur

Tel: 036/515-515-0
Tel: 036/618-860
E-mail: rezervacije@vrnjcispa.rs, marketing@vrnjcispa.rs
www.vrnjcispa.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

VRNJAČKA BANJA – Verona HillVRNJAČKA BANJA: Verona Hill

Tel: 064/3405-549
E-mail: snezanadjurovic056@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Đurović SVRNJAČKA BANJA: Đurović S

Tel: 064/3405-549
E-mail: snezanadjurovic056@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani DjerisiloVRNJAČKA BANJA: Apartmani Djerisilo

Tel: 069/3699-009
E-mail: made26212@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani OmniaVRNJAČKA BANJA: Apartmani Omnia

Tel: 062/210-970
E-mail: opacicana@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – ZlatnikVRNJAČKA BANJA: Zlatnik

Tel: 064/211-5698
E-mail: sasa.bacikin@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

VRNJAČKA BANJA – Vila RadmilaVRNJAČKA BANJA: Vila Radmila

Užička 29A, Vrnjačka Banja
Tel: 065/2271-021
E-mail: zoran.ilic@pr.ac.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – TriASVRNJAČKA BANJA: TriAS

Radnička 29, Vrnjačka Banja
Tel: 063/8502-333, 062/656-486
E-mail: stefanovickasanja@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – GarmaniVRNJAČKA BANJA: Garmani

15. oktobra 22, Vrnjačka Banja
Mob: 064/899-7424, 064/899-7425
E-mail: apartmanigarmani@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Vila DušicaVRNJAČKA BANJA: Vila Dušica

Bulevar srpskih ratnika 8a, Vrnjačka Banja
Tel: 060/149-2344
E-mail: jovanovictanja8@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani AntićVRNJAČKA BANJA: Apartmani Antić

Ace Stojanovića-Kokana 8, Vrnjačka Banja
Tel: 069/725-376
E-mail: veroljubantic058@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Vila PlaninkaVRNJAČKA BANJA: Vila Planinka

Paje Pavlovića 3, Vrnjačka Banja
Tel: 036/621-326
Mob: 063/360-365, 063/352-132
E-mail: vilaplaninka3@gmail.com, milan.spasic@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

VRNJAČKA BANJA, Otroci – Vilin VrtVRNJAČKA BANJA, Otroci: Vilin Vrt

Pavla Vujisića 49, Otroci, Vrnjačka Banja
Tel: 062/612-855 (Vanja), 060/6888-036 (Marko)
E-mail: vanja.lazovic.vl@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Moj KutakVRNJAČKA BANJA: Moj Kutak

Vrnjački partizanski odred 15 M, Vrnjačka Banja
Tel: 060/422-0333, 060/149-2344
E-mail: apartmanimojkutak@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartmani VeselinovićVRNJAČKA BANJA: Apartmani Veselinović

Zeleni Bulevar br.5 Vrnjačka Banja
Tel: 065/338-8844
E-mail: zvonkov1955@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartman LukaVRNJAČKA BANJA: Apartman Luka

Lipovačka 3a, Vrnjačka Banja
Tel/viber: 064/3455836
E-mail: apartmanlukavb@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartman CacaVRNJAČKA BANJA: Apartman Caca

Tel: 060/446-6605
Viber: 060/446-6605
E-mail: tomislavtodorovic@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Apartman ZafirVRNJAČKA BANJA: Apartman Zafir

Tel: 066/954-54-01, 064/273-65-65
Viber: 066/954-54-01
Whatsapp: 066/954-54-01
E-mail: zafirovicv@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Vrnjačka Banja apartmani SunčicaVRNJAČKA BANJA: Apartmani Sunčica

Mob: 064/192-5005
Mob: 069/504-3500
Viber: 064/192-5005
E-mail: apartmanisuncica@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

VRNJAČKA BANJA – Moj Kutak 28VRNJAČKA BANJA: Moj Kutak 28

Mob: 060/149-2344
Viber: 060/149-2344
E-mail: jovanovictanja8@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

VRNJAČKA BANJA – Studio Apartman ElenaVRNJAČKA BANJA: Studio Apartman Elena

Tel: 065/899-8765
Viber: 065/899-8765
E-mail: maricmaya@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

GOLUBAC – Hotel Golubački gradGOLUBAC: Hotel Golubački grad

Tel: 012/678-207
Mob: 066/212-801
E-mail: hotelgolubacki@gmail.com
www.hotelgolubacki.co.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

GORNJA TREPČA – Atomska banjaGORNJA TREPČA: Atomska banja

Tel: 032/822-063, 032/822-075
Tel: 032/822-383, 032/822-436, 032/822-100
E-mail: recepcija@atomskabanja.com
www.atomskabanja.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

GORNJA TREPČA – ZdravljakGORNJA TREPČA: Zdravljak

Tel: 032/822-327; 032/822-328; 032/333-991
Mob: 063/112-67-16
E-mail: trepca@moravacacak.com   maristela@moravacacak.com
www.moravacacak.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Gornja Trepča – Vila IzvoriGORNJA TREPČA: Izvori

Mob: 064/000-71-58
Mob: 062/199-11-93
E-mail: stankovic.vasovic@gmail.com
www.izvori.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Gornja Trepča – Pansion MalinaGORNJA TREPČA: Pansion Malina

Tel: 032/822 324, 032/822 411
Mob: 062/81-00-868
E-mail: pansionmalina@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

GORNJI MILANOVAC – Avlija na DrenoviciGORNJI MILANOVAC: Avlija na Drenovici

Snežana Tomašević 064/320-91-20
E-mail: snezanatomasevic11@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

GOČ, Vrnjačka Banja – Turističko naselje PiramidaGOČ, VRNJAČKA BANJA: Turističko naselje „Piramida“

Tel: 011/3053964; 036/815102
Mob: 064/876-47-17; 064/876-47-60
E-mail: booking.goc@sfb.bg.ac.rs recepcija.goc.piramida@sfb.bg.ac.rs
www.sfb.bg.ac.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

DIVČIBARE – Villa Bella VistaDIVČIBARE: Villa Bella Vista

Tel: 014/35-77-583
Mob: 064/986 74 51; 063/50 32 54
E-mail: info@villabellavista.rs
www.villabellavista.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

DIVČIBARE – Markov konakDIVČIBARE: Markov konak

Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 77 232
E-mail: info@markovkonakdivcibare.com
www.markovkonakdivcibare.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

DIVČIBARE – Vila MarinaDIVČIBARE: Vila Marina

Marinkovića kosa bb, Divčibare
Mob: 065 22 76 555, 062 811 57 61
E-mail: info@vilamarinadivcibare.com vilamarina@ymail.com
www.vilamarinadivcibare.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Divčibare – Hotel DivčibareDIVČIBARE: Hotel Divčibare

Tel: 014/3577-121 recepcija hotela Divcibare
Tel: 014/3577-586
E-mail: htdvujicdivcibare@gmail.com, prodajavaljevodivcibare@gmail.com
www.hoteldivcibare.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Divčibare – Hotel MaljenDIVČIBARE: Hotel Maljen

Tel: 014/3577-234
Grupni aranžmani: 069/8449048, 069/8449045
E-mail: hotelmaljen@gmail.com
www.hotelmaljen.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

DIVČIBARE – Enigma ApartmanDIVČIBARE: Enigma Apartman

Tel: 0604449948, 0604440706
Viber/Whatsapp: 0604449948, 0604440706
E-mail: enigma.apartmani@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Zlatar – Vila VukZLATAR: Vila Vuk

Tel: 033/21 00 141
Mob: 064/92 15 081
E-mail: vilavukzlatar@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATAR – Vila BajkaZLATAR: Vila Bajka

Tel: 061/18-22-703
E-mail: vilabajka2017@gmail.com
www.vilabajka.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATAR – Vila Zlatarska PahuljaZLATAR: Vila Zlatarska Pahulja

Mob: 066/8122-700
Mob: 063/525-535
E-mail: zlatarskapahulja@gmail.com
www.zlatarskapahulja.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

ZLATAR – Kuća za odmor KRINICAZLATAR: Kuća za odmor KRINICA

Kosovke devojke 1, Nova Varoš
Tel: 061/160-2081
E-mail: gordic63@gmail.com
www.apartmanzlatar.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

ZLATAR – Vila DarijaZLATAR: Vila Darija

Brdo bb, Zlatar
Tel: 065/850-95-00
E-mail: radojkograbovcic20@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATAR – Milikina RavanZLATAR: Milikina Ravan

Milikina Ravan, Akmačići, Nova Varoš
Mob: 066/340 386
E-mail: lojanicic3@gmail.com
E-mail: nebojsaslojanicic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

ZLATAR, NOVA VAROŠ – Zlatar LUX NLZLATAR: Zlatar LUX NL

Jevstatija Karamatijevića 22, Nova Varoš
Tel: 065/578-99-99
E-mail: marinkovic.nikolina@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATAR – ElenaZLATAR: Elena

Tel: 063/103-3770, 063/104-3688
Whatsapp: 063/103-3770, 063/104-3688
Viber: 063/103-3770, 063/104-3688
E-mail: elenaapartmani2023@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Zlatibor Apartmani MipetZLATIBOR: Apartmani Mipet

Zlatibor, Andrije Jevremovića 235
Mob: 064/120 62 60
E-mail: mipetapartmani@gmail.com
www.mipetapartmani.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Zlatibor Vila MarićZLATIBOR: Vila Marić

Tel: 031/845-451
Mob: 065-844-22-22
E-mail: vilamaric@gmail.com
www.vilamaric.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Zlatibor Vila MarijaZLATIBOR: Vila Marija

Tel: 031/845-753
Mob: 064/155-2000
E-mail: info@zlatiborapartmani.co.rs
www.vilamarija.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

ZLATIBOR – 4S ApartmanZLATIBOR: 4S Apartman

Mob: 062/126-43-53
E-mail: 4szlatibor@gmail.com
www.instagram.com/4s_zlatibor/
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Zlatibor – Sportsko rekreativni centar SPORT TRIMZLATIBOR: Sportsko rekreativni centar SPORT TRIM

tel: 031/846-036, 3843-043
mob: 063/223 143
e-mail: office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

ZLATIBOR – Apartman EliZLATIBOR: Apartman Eli

Mob: 064/443-20-58
E-mail: zeljka.zrnjevic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

ZLATIBOR – Apartman TAMARISZLATIBOR: Apartman Tamaris

Andrije Jevremovića 124a, Zlatibor
Tel: 063/734-1511
E-mail: apartmantamaris@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartman TinaZLATIBOR: Apartman Tina

Bele Vode bb, Zlatibor
Tel: 062/881-5220
E-mail: slobodan.bozilovic@gmail.com
www.tina-apartman-zlatibor.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Zlatibor – Apartmani OkoZLATIBOR: Apartmani Oko

Tel: 031/38-45-755
Mob: 063/613-125
E-mail: rjojic@mts.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

ZLATIBOR – Iskra apartmani GodnolaZLATIBOR: Iskra apartmani Godnola

Mob: 067/7025-200
E-mail: info@iskra-apartmani.com
www.iskra-apartmani.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartmani IvanaZLATIBOR: Apartmani Ivana

Mob: 063/382-054
Mob: 063/500-403
E-mail: apartmaniivanazlatibor@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Maslačak apartmaniZLATIBOR: Maslačak apartmani

Tel: 021/424-908
Mob: 063/424-352
E-mail: apartmanimaslacak@gmail.com
www.maslacakapartmani.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

ZLATIBOR – Apartman BiljanaZLATIBOR: Apartman Biljana

Krfska bb, Zlatibor
Tel: 069/463-85-20
E-mail: mirjanam215@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartmani Ad AstraZLATIBOR: Apartmani Ad Astra

Jovanke Jeftanović 21, Zlatibor
Mob: 063/7719-484
E-mail: apartmaniadastra@gmail.com
www.instagram.com/zlatibor.apartments
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Zlatibor – ASZLATIBOR: Apartman AS

Mob: 063/8955-619
Mob: 064/6133-066
E-mail: sheryriyad@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartmani Sunčana DolinaZLATIBOR: Apartmani Sunčana dolina

Zelenkada bb, Zlatibor
Tel: 064/2989-995
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

ZLATIBOR – Apartmani RASZLATIBOR: Apartmani RAS

Krfska 31, Zlatibor
Tel: 065/8618-398
E-mail: miraivetic73@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartman LOLAZLATIBOR: Apartman LOLA

Kiridžijska 72, Zlatibor
Tel: 065/800-4155, 065/407-4917
E-mail: lola.apartmani.zlatibor.kopaonik@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

ZLATIBOR – PinevileZLATIBOR: Apartmani Pinevile

Vranjevina 192b, Zlatibor
Tel: 063/814-6625
E-mail: pinevileapartmani@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Zelena IdilaZLATIBOR: Zelena Idila

Nikole Altomanovića 6/2, Zlatibor
Tel: 064-991-4001, 065/959-3066
E-mail: stojiljkovicsanja@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Vila StikićZLATIBOR: Vila Stikić

Tel: 033/384-5162
Mob: 064/581-6617
E-mail: vilastikic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

ZLATIBOR – Apartman FloksZLATIBOR: Apartman Floks

ul. Andrije Jevremovića br. 360A, Zlatibor
Mob: 064/ 456 04 96
E-mail: milicavlahovic17@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

ZLATIBOR – Vila Pino Silvestre apartmani 12 i 17ZLATIBOR: Vila Pino Silvestre apartmani 12 i 17

Drinske divizije 23, Zlatibor
Mob: 065/519-88-99
E-mail: vilapinosilvestrezlatibor@gmail.com
www.vilapinosilvestre.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

ZLATIBOR – Apartman NinaZLATIBOR: Apartman Nina

Tel: 065/208-1169
Viber: 065/208-1169
Whatsapp: 065/208-1169
Detaljne informacijePošaljite upit

 

IVANJICA – Specijalna bolnica za rehabilitacijuIVANJICA: Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Tel: 032/661-690
Mob: 063/85 86 838
E-mail: marketing@zavodivanjica.rs
www.sbivanjica.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Jagodina Hill hotelJAGODINA: Hill Hotel

Tel: 035/252-202; 035/252-401
Fax: 035 252 902
E-mail: office@hill-hotel.com
www.hill-hotel.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KRUŠEVAC, Lomnica – Amigos RančJASTREBAC – KRUŠEVAC: Amigos Ranč

Velika Lomnica – Kruševac
Tel: 063/600-806
E-mail: amigosks@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

JASTREBAC – Oko JastrepcaJASTREBAC: Oko Jastrepca

Majke Jevrosime bb, Mala Reka
Mob: 066/583-3999
E-mail: slavisa.stojkovic@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KIKINDA, Mokrin – Etno kuća ĐeramKIKINDA, Mokrin: Etno kuća Đeram

Ige Dobrosavljeva 13, Mokrin
Tel: 064/20-20-664, 060/611-96-00
E-mail: djerametnokuca@gmail.com
www.etnokucadjeram.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KLADOVO – Hotel ĐerdapKLADOVO: Hotel Đerdap

Tel: 019/ 80-10-10 – recepcija
Tel: 019/ 80-82-34 – prodaja
E-mail: agencija@djerdapturist.co.rs
www.hoteldjerdap.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KLADOVO, Davidovac: Vila Kožokić

Karataška 5b Davidovac, 19320 Kladovo
Tel: 063/721-7924, 063/856-4300
E-mail: kozokicac@yahoo.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Knić – Hotel Ravni gajKNIĆ: Hotel Ravni gaj

Tel: 034/591-011
Mob: 065/23-00-128
E-mail: info@ravnigaj.rs, eurogaj@feman.co.rs
www.ravnigaj.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KOPAONIK – Lola Apartman L11KOPAONIK: Lola apartman Milmari L11

Vikend naselje, Stefana Prvovenčanog 33, Kopaonik
Mob: 065/800-4155
E-mail: alfaukaludjerici@yahoo.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

KOPAONIK – Apartman Milmari P70KOPAONIK: Apartman Milmari P70

Vikend naselje, Stefana Prvovenčanog 33, Kopaonik
Mob: 063/476-062
E-mail: tijanadjurdjevic01@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KOPAONIK – Queen of Kop MilmariKOPAONIK: Queen of Kop Milmari

Vikend naselje, Stefana Prvovenčanog 35, Kopaonik
Mob: 060/3285-205
E-mail: gordana.panic@sbb.rs
www.queenofkop.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KOPAONIK – Princess LuxKOPAONIK: Princess Lux

Mob: 064/8780 410
Mob: 062/332 234
E-mail: princesskopaonik@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KOPAONIK – PčelicaKOPAONIK: Pčelica

Stefana Prvovenčanog 33, Kopaonik
Tel: 062/1032-540
E-mail: draganastojilkovic77@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KOPAONIK – Apartman SA S43 MilmariKOPAONIK: Apartman SA S43 Milmari

Stefana Prvovenčanog 35, Vikend naselje, Kopaonik
Tel: 069/550-6610
E-mail: milmari.s43@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KOPAONIK – Pleasure M4 Milmari ResortKOPAONIK: Pleasure M4 Milmari Resort

Tel: 063/8583-841
Viber: 063/8583-841
Whatsapp: 063/8583-841
E-mail: milmarim4@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KOPAONIK – P20 Milmari DeLuxe StudioKOPAONIK: P20 Milmari DeLuxe Studio

Tel: 062/150-3664, 063/865-5127
Viber: 062/150-3664, 063/865-5127
Whatsapp: 062/150-3664, 063/865-5127
E-mail: p20milmari@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

KREMNA – Apartman Vera 1KREMNA: Apartman Vera 1

Vojvode Demira 1, Kremna
Tel: +381-69/222-0101
E-mail: vranic.snezana@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

KRUŠEVAC, Lomnica – Amigos RančJASTREBAC – KRUŠEVAC: Amigos Ranč

Velika Lomnica – Kruševac
Tel: 063/600-806
E-mail: amigosks@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

LESKOVAC – Prenoćište Vila Mala EvropaLESKOVAC: Vila Mala Evropa

Đure Daničića 4, Leskovac
Tel: 061/660-5165
E-mail: malaevropa.le@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Loznica Gučevo BudimlijaLOZNICA, planina GUČEVO: Budimlija Resort

Tel: 015/ 891 477
Mob: 065/ 88 18 058
E-mail: info@budimlijaresort.rs, sladjana@budimlijaresort.rs
www.budimlijaresort.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Biser LopatniceLOPATNICA: Biser Lopatnice

Lopatnica 115, 36341 Lopatnica
Mob: 062/319-007; 063/642-334
E-mail: info@biserlopatnice.org
www.biserlopatnice.org
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

Lopatnica Brvnare LjubojevićLOPATNICA: Brvnara Ljubojević

Mob: 063/77-88-265
E-mail: brvnaraljubojevic@outlook.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 
 

LOPATNICA – Seosko domaćinstvo kod CvelaLOPATNICA: Seosko domaćinstvo kod Cvela

Mob: 064/526-6873
E-mail: dacasoldatovic1976@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 
 

LOPATNICA – Brvnara ŠljivićLOPATNICA: Brvnara Šljivić

Mob: 066/021-272
Mob: 063/896-3703
E-mail: vladimir.sljivic.kv@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

LUKOVSKA BANJA – Sobe Bilja, Smeštaj StepanovićLUKOVSKA BANJA: Sobe Bilja, Smeštaj Stepanović

Tel: 027/385-454
Mob: 064/856-7614 , 064/856-7615
Viber: 064/856-7614 , 064/856-7615
E-mail: biljana.stepanovic2017@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Vila Vitezov Mir DrinaLJUBOVIJA, Vrhpolje: Vila Vitezov Mir Drina

Etno selo Vrhpolje
Tel: 066/090-007
E-mail: t.mitrovic74@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

LJUBOVIJA, Vrhpolje – DarijanaLJUBOVIJA, Vrhpolje: Darijana

Tel: 065/3169-435
E-mail: apartmanidarijana@gmail.com
www.apartmanidarijana.rs
Detaljne informacijePošaljite upit

 

LJUBOVIJA, Vrhpolje – Kapetana lukaLJUBOVIJA, Vrhpolje: Kapetana luka

Vrhpolje, Užički put 206
Tel: 064/2735-034, 060/6088-808
E-mail: drinskarkep@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

LJUBOVIJA, Selo Vrhpolje – Etno Selo BokLJUBOVIJA, Vrhpolje: Etno Selo Bok

Vrhpolje bb
Tel: 069/100-9000
E-mail: etnoselobok22@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

NIŠ – My MomentNIŠ: My Moment

Rentgenova 11/1, Niš
Tel: 060/665-8448
E-mail: dragana.mlad018@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

NIŠKA BANJA – Smeštaj DimitrijeNIŠKA BANJA: Smeštaj Dimitrije

Tel: 018/514-952
Mob: 069/699-041, 060/454-74-57
E-mail: smestaj.dimitrije@gmail.com, guliver@ninet.rs, zordjo@hotmail.com
www.booking.com/hotel/rs/guest-house-dimitrije.sr.html
Detaljne informacijePošaljite upit
 

NOVA VAROŠ – Sunčana stranaNOVA VAROŠ: Sunčana strana

Mob: 064/174-8909
Viber/Whatsapp: 064/174-8909
E-mail: apartmansuncanastrana@gmail.com
Instagram: @apartmansuncana
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Palić – Lotosov cvetPALIĆ: Lotosov cvet

Tel: 024/529-613
Mob: 063/529-613
E-mail: vemix.vesna@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

PALIĆ – NikolasPALIĆ: Vila Nikolas

Begejska 35/A, Palić
Tel: 024/755-479
Mob: 064/131-2223
E-mail: vilanikolas.palic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

PERUĆAC – Vila Drina PerućacPERUĆAC: Vila Drina Perućac

Tel: 031/859-300, 031/859-333
Mob: 064/843-0901
E-mail: viladrina@zepterhotels.com
www.zepterhoteldrina.com/o-vili-drina
Detaljne informacijePošaljite upit
 

PRIBOJSKA BANJA – Vila OdmorPRIBOJSKA BANJA: Vila Odmor

Pribojska Banja, ulica Banja bb
Tel: 064/6649-672
E-mail: marijaandzic9@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

Rtanj Centar BalaševićRTANJ: Etno hotel Balašević

Tel: 030/215-0004, 030/215-0005
Mob: 064/811-05-20
E-mail: reservation@balasevicrtanj.com, info@balasevicrtanj.com
www.balasevicrtanj.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

MLADENOVAC – Selters banjaMladenovac: Selters banja

Tel: 011 8241 425
Mob: 064/869-04-22; 064/869-04-09
E-mail: seltersbanja.recepcija@gmail.com, seltersbanja.wellness@gmail.com
www.rehabilitacija.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

SIJARINSKA BANJA – Kuća MilicaSIJARINSKA BANJA: Kuća Milica

Nikola Tesla 73, Sijarinska Banja,
Mob: 062/1009-071
Mob: 064/1364-849
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SIJARINSKA BANJA – Kuća Nada AnđelićSIJARINSKA BANJA: Kuća Nada Anđelić

Tel: 063/482-181
Viber: 063/482-181
E-mail: sobe.nada.andjelic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SMEDEREVO – Apartmani CentarSMEDEREVO: Apartmani Centar

Mob: 064/804-66-44
E-mail: apartmanicentarsd@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 
 

Sokobanja KaskadeSOKOBANJA: Apartmani Kaskade

Ozrenska 13, Sokobanja
Mob: 062/963-7757, 063/582-308
E-mail: kaskade018@yahoo.com
www.apartmanikaskade.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Sokobanja Vila PavlovićSOKOBANJA: Sobe Vila Pavlović

Miloša Crnjanskog bb
Tel: 060/081-4467
E-mail: Pav07081954ver@gmail.com
www.vila-pavlovic.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Sokobanja – Apartmani NikolićSOKOBANJA: Apartmani Nikolić

Tel: 018/884-008
Mob: 063/777-37-82
E-mail: apartmaninikolic@yahoo.com
www.apartmani-nikolic.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

Sokobanja – Apartman Holiday luxSOKOBANJA: Apartman Holiday lux

mob: 064/566-96-17
e-mail: vesna.marjanovic.bolj@gmail.com
e-mail: holidaylux1@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartmani VeličkovićSOKOBANJA: Apartmani Veličković

Nemanjina 15, 18230 Sokobanja
Mob: 062/393-683
E-mail: info@apartmanivelickovic.rs
www.apartmanivelickovic.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SOKOBANJA: Apartmani TwinsSOKOBANJA: Apartmani Twins

Vojvode Stepe bb, Sokobanja
Mob: 062/825-0262
E-mail: smestajsan@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartmani VasaSOKOBANJA: Apartmani Vasa

Svetog Save 80, Sokobanja
Mob: 063/88-71-897
E-mail: ivanapetar.ip@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartman ŽarkoSOKOBANJA: Apartman Žarko

Dušanova 48, Sokobanja
Mob: 063/717 64 38
E-mail: milsanja79@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartmani PejovićSOKOBANJA: Apartmani Pejović

Ljupka: 065/810-7170
Jasmina: 069/633-022
E-mail Ljupka: pejovic.ljupka@gmail.com
E-mail Jasmina: jpbiosb@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SOKOBANJA: Apartmani LukićSOKOBANJA: Apartmani Lukić

Mob: 062/322-319
E-mail: lukicdusica2808@gmail.com
www.apartmani-lukic.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Vila ČairSOKOBANJA: Vila Čair

Tel: 018-880-100, 018-880-988
Mob: 063-81-54-200, 069-80-14-999
E-mail: vilacair@gmail.com
www.vilacair-sokobanja.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SOKOBANJA: Apartmani NajdićSOKOBANJA: Apartmani Najdić

Solunska 11, Sokobanja
Mob: 063/734-99-23, 063/720-34-11
E-mail: najdicsokobanja@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Vila DinkaSOKOBANJA: Vila Dinka

Učitelja Bore Jovanovića 3, Sokobanja
Mob: 063/457-368
E-mail: batradnis@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Smeštaj Luka – domaćinstvo ŠarovićSOKOBANJA: Smeštaj Luka – domaćinstvo Šarović

Tel: 018/830-245
Mob: 063/247-221
E-mail: jelena.sarovic67@gmail.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartmani DelfinSOKOBANJA: Apartmani Delfin

Miće Panića 7, Sokobanja
Mob: 063/416-104
E-mail: andrija.mijatovic69@gmail.com
www.apartmanidelfin.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SOKOBANJA: Specijalna bolnica za rehabilitaciju BanjicaSOKOBANJA: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

Tel: 018/830-224
Mob: 069/144-55-62
E-mail: komercijala@banjica.co.rs
www.banjica.co.rs
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SOKOBANJA: Konaci RomanovSOKOBANJA: Konaci Romanov

Mob: 062/847 54 58
E-mail: info@konaciromanov.com
www.konaciromanov.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

SOKOBANJA: Apartmani Kuzmanović LuxSOKOBANJA: Apartmani Kuzmanović Lux

Mob/whatsapp/viber: 063/866-6932
Facebook: Kuzmanović Lux Apartmani
Instagram:@kuzmanovic_lux
E-mail: vlada.kuzmanovic.nis@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit
 

SREBRNO JEZERO – Vila StevićSREBRNO JEZERO: Vila Stević

Tel. +381 64 4 500 600
e-mail: vilastevic@gmail.com
www.vilastevic.com
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit

 

SREBRNO JEZERO – Vila DinčićSREBRNO JEZERO: Vila Dinčić

Tel: 012/7654026
Mob: 065/8778802
E-mail: restorandincic@gmail.com
www.vila-restorandincic.rs
Detaljne informacijePogledajte video prilogPošaljite upit
 

SREMSKI KARLOVCI – Apartmani Pavle i PetraSREMSKI KARLOVCI: Apartmani Pavle i Petra

Gavrila Principa 9, Dositeja Obradovica 34, Sremski Karlovci
Tel: 063/1623-382
E-mail: suncicamalesevic@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

TRSTENIK – Konačište KulaTRSTENIK: Konačište Kula

Tel: 037/714-127
Mob: 064/885-8748
E-mail: dooevasione@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

UŽICE, Jelova Gora – Apartmani Sunce, Srce i DugaUŽICE, Jelova Gora: Apartmani Sunce, Srce i Duga

Nikolaja Žičkog 252, Gostinica
Tel: 064/413-7667
E-mail: goca.starcevic973@gmail.com
Detaljne informacijePošaljite upit

 

 

Informacije o objektima koji primaju vaučere za odmor u Srbiji možete pronaći i na portalu www.vauceri.rs