vaučeri za odmor u Srbiji

Inicijativa za produženje roka važenja vaučera za odmor u Srbiji

Udruženje „Moja Srbija“ uputilo je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, inicijativu za produženje roka važenja dodatne kvote vaučera za odmor u Srbiji, do 20. novembra.

Nove subvencije za odmor u Srbiji, koje su odobrene od strane Vlade Republike Srbije, izazvale su veliko interesovanje građana. Za samo sedam dana podeljeno je skoro 150 000 vaučera, a mnogobrojni ugostiteljski objekti će tokom avgusta, septembra i oktobra biti popunjeni do poslednjeg mesta.
Međutim, zbog velikog broja vaučera i kratkog roka u kome oni mogu da se koriste, mnogi građani imaju probleme pri pronalaženju slobodnog smeštaja.

„Tokom prethodnih nekoliko dana mnogi građani su nas zvali i negodovali što ne mogu da nađu slobodan smeštaj, kako bi izvršili rezervaciju koja je neophodna za dobijanje vaučera za odmor „, rekao je Milan Ristić iz udruženja „Moja Srbija“ i dodao da je veliki broj žalbi stigao i od ugostitelja zbog kratkog roka u kome vaučeri mogu da se iskoriste, pa je tako većina malih ugostitelja popunila svoje tromesečne kapacitete za samo dva dana.

Vlada Republike Srbije odobrila je 200 000 vaučera u vrednosti od po 15 000 dinara za sve građane koji ispunjavaju predviđene uslove, kao i dodatnih 100 000 vaučera u vrednosti od po 10 000 dinara za one građane koji su ostvarili svoja prava i dobili vaučer od 5 000 dinara u januaru ove godine.

„Produžetkom akcije do 20. novembra, do kada važe prethodni vaučeri za odmor, pomogli bismo građanima da nađu odgovarajući smeštaj i da lakše planiraju svoj odmor u Srbiji. Sa druge strane, pomogli bismo ugostiteljima da popune kapacitete tokom novembra, koji je najnepopularniji period za turizam, tokom koga su mnogi objekti potpuno prazni“, zaključuje Ristić.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji se tokom prethodnih sedam godina pokazala kao jedna od najisplativijih i najpopularnijih subvencija u srpskoj privredi. Domaći turizam svake godine beleži dvocifrenu stopu rasta, a uvećani prihodi od domaćih turista neminovno dovode i do povećanja nivoa investicija u turističku infrastrukturu.