Putoljub: RAMSKA TVRĐAVA

Ramska tvrđaava

  Sa Putoljubom u… RAMSKU TVRĐAVU Тvrđаvа Rаm nаlаzi sе nа оbаli Dunаvа, оkо 25 km sеvеrоistоčnо оd Pоžаrеvcа, izmеđu Kоstоlcа i Vеlikоg Grаdištа. Smeštena je na steni koja se spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđave Haram, koja se nalazila na drugoj strani reke. Kako je nastala tvrđava? Prva legenda o postanku naselja Ram […]

Opširnije