Fotografija Nikole Vuča na izložbi u Njujorku NADREALISTA ILI NE? Fotografija Nikole Vuča Zadržano bekstvo nadstvarnosti (Beograd, 1929) iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti biće prikazana na izložbi Surrealism Beyond Borders (Nadrealizam bez granica), u Muzeju...