Moja Srbija

54./55. Bitef

„Posthumana” tela izvođača na 54. i 55. Bitefu

Dvostruko, 54. i 55. izdanje Bitefa će se održati u Beogradu od 13. do 25. septembra pod sloganom Na ivici budućnosti. U glavnom progamu će biti prikazano četrnaest predstava iz deset zemalja.

Veza između tematskog i umetničkog fokusa selekcije

Jedan tematski fokus festivala je posthumanizam, vizija sveta koji bi trebalo da bude manje antropocentričan. Ta je vizija nastala između ostalog i iz svesti o globalnoj ekološkoj krizi, te mogućoj kataklizmi, a što su, takođe teme festivala. Usko povezan sa tematskim je i estetski (formalni) fokus festivala. On se bavi dehumanizacijom tela izvođača u različitim oblicima – kroz koreografske postupke, svetlosne i video efekte, preko odsustva izvođača, njihovog digitalnog prisustva, do upotrebe robota i dronova na sceni. Projekti koji istražuju ovaj umetnički fenomen će biti dominantni u drugoj polovini festivala.

Koreografkinja Dragana Bulut prvi put na Bitefu

Jedna od predstava koja istražuje dehumanizaciju tela izvođača je i koreografija Future Fortune naše uspešne koreografkinje i autorke Dragane Bulut, premijerno izvedene na sceni pozorišta HAU u Berlinu, a nastale i uz podršku programa Bitef teatra namenjenog nezavisnoj sceni. Pojavom humanoidnog robota na sceni, predstava koja je počela kao rekreacija istorijske avangarde (komada R.U.R. Karela Čapeka u kome se prvi put u istoriji pominje pojam robot), konceptualno se razgrađuje, te postaje debata o (ne)mogućnosti projektovanja i kontrolisanja naše budućnosti.

Iranski koreograf Ehsan Hemat predstavlja se publici Bitefa

Na istoj umetničkoj liniji je i predstava Opčinio sam te, mladog, ali međunarodno afirmisanog iranskog koreografa Ehsana Hemata u kojoj troje plesača iz Irana, Belgije i Japana izvode, u klaustrofobičnom praznom prostoru, robotizovane i međusobno otuđene pokrete. U sadejstvu s nadzorom koji nad plesačima vrši njihov četvrti „partner”, realno prisutni i aktivni dron, ovakva koreografija artikuliše jedan od glavnih problema savremenog sveta, onog koji se sve više odvaja od humanističkih ideala i okreće autoritarnosti: tehnološku i medijsku kontrolu i manipulaciju. Učešće ove koreografije na Bitefu je i rezultat insistiranja umetničkog tima na tome da se na festival konstantno pozivaju i predstave vanevropskog, nezapadnog pozorišta.

Bitef tim u misiji Za čistije sutra

Bitef se ove godine aktivno bavi ekološkim temama, u okviru čega 13. avgusta organizuje akciju Za čistije sutra. Okupljanje i doručak je u 10.30 na Popovici, svega deset minuta od Novog Sada, u kafeu društva ljubitelja prirode Gorski Smeško, nakon čega sledi čišćenje najlepših staza Fruške gore, selektovanja i sortiranja otpada. Akcija je otvorena za sve zainteresovane građane, dok je za učesnike obezbeđeno piće dobrodošlice, muzika i pasulj iz kazana, koji će biti pripreman kao zajednički obrok po povratku sa akcije. Kako doći prevozom do startne lokacije možete pogledati ovde.