Moja Srbija

Petnica

Nikola Božić – Moramo vratiti strast u rad nastavnika i kreativnost u obrazovanje učenika

Nastavnik treba da bude glavna figura obrazovnog procesa i da ne bude sputan administracijom. Važno je vratiti energiju u vanškolske aktivnosti i tragati za interesovanjima učenika i za njihovom kreativnošću

Obrazovne aktivnosti Istraživačke stanice Petnica nisu oslonjene na oficijelne školske programe niti uobičajene metode nastave. Učenici se podstiču da misle slobodno, logički i kritički i da sarađuju sa kolegama iz različitih kultura i zemalja. Programi u Petnici traju cele godine i odvijaju se u sezonskim ciklusima.

– Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj programa za učenike i studente. Šta je u planu za tekuću godinu?

Oblasti nauke u kojima će svoje prve korake srednjoškolci praviti u Petnici su: astronomija, matematika, fizika, elektronika i robotika, računarstvo, biologija, hemija, biomedicina, geologija, geografija, istorija, antropologija i sociologija, psihologija, lingvistika, arheologija, kao i dizajn i četiri interdisciplinarna programa koja okupljaju grupe naučnih disciplina.

Programi u Petnici traju cele godine i odvijaju se u sezonskim ciklusima. Svaki polaznik na nekoj od 20 disciplina prirodnih, društvenih i tehničkih nauka, u ovoj našoj prestižnoj obrazovnoj instituciji može na četiri ili pet seminara godišnje provesti i po mesec dana. Tokom boravka u Petnici oni na raspolaganju imaju najmoderinije laboratorije, naučnu operemu, računare, biblioteku, resursni centar… Pod nadzorom svojih mentora sa poznatih domaćih i stranih naučnih instituta i fakuleta ovi talentovani srednjoškolci realizuju svoje male naučne projekte.

Obrazovne aktivnosti Istraživačke stanice Petnica nisu oslonjene na oficijelne školske programe niti uobičajene metode nastave. Usmereni na učenike uzrasta 14-20 godina, petnički obrazovni programi obuhvataju širok spektar disciplina prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Najvažniji cilj rada je da se učenicima pomogne da razviju veštine posmatranja i zaključivanja, tehnike prikupljanja podataka i činjenica, sposobnost argumentacije i komunikacije, kao i spremnost za neprekidno učenje i obogaćivanje znanja i iskustva. Učenici se podstiču da misle slobodno, da razmišljaju logički i kritički i da sarađuju sa kolegama iz različitih kultura i zemalja.

Nikola Božić Petnica– Šta odlikuje obrazovni model Petnice, za koji mnogi kažu da je jedan veoma uspešan obrazovni eksperiment?

U Petnici nema ocena, diploma, krute discipline i tipičnih nastavnika, ali ima fleksibilnih inovativnih aktivnosti, interaktivne nastave, zanimljive naučne opreme. Spremnost da se razumeju i podrže ideje učenika i njihovi istraživački projekti, kao i mlada profesionalna ekipa i brojni spoljni saradnici puni entuzijazma učinili su da Petnica postane srce srpskog alternativnog obrazovanja kao i, što je još važnije, vrlo omiljeno mesto okupljanja mladih željnih svežeg znanja i razumevanja. (Grupa autora, 2007)

ISP koristi sistem vršnjačkog obrazovanja, gde su studenti tutori srednjoškolcima, pružajući neformalnu postavku učenja kao podsticaj razvoja naučnih ideja. Obrazovanje vršnjaka, kao važan aspekt modela, veoma je korisno za mlade tutore (studente fakulteta) i njihove malo mlađe polaznika. Primarna filozofija Petnice je promocija naučne pismenosti i pomoć srednjoškolcima u razumevanju naučnog metoda. Kroz praktični pristup istraživanju i nauci, polaznici programa uče kako da čitaju odgovarajuću literaturu, uče osnovne metode istraživanja i podstiču se da definišu sopstvena naučna pitanja. Dok polaznici napreduju kroz program, oni se uključuju u obuku i aktivnosti koje im omogućavaju da formiraju sopstveni predlog istraživačkog projekta. Nakon što se predlog projekta razmotri i odobri, studenti imaju priliku da sami sprovedu istraživanje, analiziraju svoje rezultate i napišu završni rad, koji će biti recenziran.

Krajem svake godine srednjoškolci koji su tokom leta radili na svojim projektima imaju priliku da rezultate predstave na petničkoj godišnjoj konferenciji „Korak u nauku”. Rezultati, uključujući i probleme sa kojima su se sreli tokom rada, predstavljaju se u formi postera i usmenih prezentacija pred svim drugim učesnicima, kao i prisutnim predavačima i profesionalnim naučnicima. Pisani radovi koji moraju zadovoljiti formalne uslove koji važe za naučne radove, publikuju se u posebnoj ediciji „Petničke sveske”.

Programi IS Petnica pokrivaju širok dijapazon oblasti u domenu prirodnih, tehničkih, društvenih i medicinskih nauka, kao i oblast industrijskog dizajna i niz višedisciplinarnih i interdisciplinarnih oblasti.

– Šta možemo reći da su ključni ciljevi obrazovnog rada Istraživačke stanice Petnica?

Prioritetni cilj obrazovnih aktivnosti u Petnici nije proširivanje faktografskog znanja, već unapređivanje racionalnog i logičkog mišljenja, sposobnosti uočavanja i rešavanja problema, planiranja i vođenja projekta, zaključivanja, pronalaženja kvalitetnih izvora informacija, komunikacije sa kolegama itd.

Kursevi ili kampovi namenjeni učenicima traju 4, 6, 10, pa do 15 dana, a isti učenik može dolaziti samo jednom, dva, pa i tri ili četiri puta u istoj godini i ponovo se kandidovati naredne godine i tako sve dok pohađa srednju školu. Svaki naredni dolazak zahteva složeniji rad, a tokom letnjih naučnih kampova učenici imaju priliku da rade na samostalnim naučnim projektima koje su sami predložili i pripremili.

Glavni ciljevi obrazovnih aktivnosti IS Petnica su sledeći:
• Prepoznati darovite i visokomotivisane mlade ljude iz svih delova Srbije, naročito one koji žive u provinciji i nerazvijenim sredinama i pružiti im individualizovano dodatno obrazovanje;
• Omogućiti najzainteresovanijim učesnicima da realizuju sopstvene istraživačke projekte zasnovane narealnim problemima, uz pomoć odgovarajuće naučne opreme i uz pomoć i podršku profesionalnih naučnika i kvalitetnih nastavnika;
• Obučiti pretežno mlađe nastavnike da primenjuju u svom radu savremene naučne ideje i koncepte i najbolje metode nastave;
• Podsticati saradnju i razmenu znanja, iskustva i ideja među mladima koji pohađaju različite škole ili fakultete i koji se interesuju za različite naučne oblasti.

Petnica želi da identifikuje motivisane i zainteresovane srednjoškolce. Oni ne moraju imati najbolje ocene, ili biti takmičari, ali ako vole nauku, i već sami pokušavaju naukom da se bave kod kuće, onda je Petnica za njih pravo mesto. Dovoljno je da svoja interesovanja i dosadašnje aktivnosti dobro predstave i istaknu se među svim ostalim prijavljenim kandidatima, i postaće polaznici programa u Petnici.

Nikola Božić Petnica

– Prošle godine imali ste rekordan broj učesnika koji su dolazili iz inostranstva. Kako uspevate da dođete do polaznika iz celog sveta? Kako izgleda saradnja sa stranim institucijama?

Pored redovnih kurseva, kampova i seminara za učenike, IS Petnica je organizator niza specijalizovanih programa i skupova, najčešće namenjenih mladim istraživačima i studentima, koji dolaze iz celog sveta. Takvi programi su do sada uspešno izvedeni u nizu oblasti – od arheologije, astrofizike, analitičke hemije, biomedicine, psihologije, biologije, programiranja i mašinskog učenja, pa sve do muzikologije, fotografije, dizajna i 3D štampe.

IS Petnica raspolaže sa vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama – za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju… Laboratorije i kabineti u Petnici su multifunkcionalne i fleksibilne i omogućavaju mladima da dožive iskustvo naučnog istraživanja na realnim problemima uz pomoć profesionalne naučne opreme.
U poslednjih sedam godina Petnica je organizovala više od 35 radionica i letnjih škola za studente osnovnih i postdiplomskih studija. Svaki takav program organizovan je u saradnji s nekom akademskom institucijom. Ovi programi su najčešće na engleskom jeziku i podrazumevaju učešće studenata iz celog sveta. Neke od tema ovih radionica, letnjih instituta i škola su: Kosmologija, Fizika elementarnih čestica, Astrofizika, Opšta relativnost (u saradnji sa SISSA i ICTP (Italija), CERN i ETH (Švajcarska), Nova Gorica (Slovenija), Prinston (SAD)), Mašinsko učenje (u saradnji sa Majkrosoftom), Mikroskopija (Univerzitet u Beogradu), Metode hemije (Univerzitet u Beogradu i Univerzitet za tehnologiju Budimpešta (Mađarska)). IS Petnica je 2012. godine bila domaćin CERN transevropskoj školi fizike visokih energija (TECHEP).

– U Petnicu ste došli kao polaznik seminara astronomije, a radili ste i kao saradnik i rukovodilac tog seminara. Koliko se mladi interesuju za ovu nauku i šta je Vas privuklo astronomiji kada ste bili polaznik?

Astronomija je kao nauka veoma interesantna mladima od najranijeg uzrasta. Nebesko prostranstvo, nastanak Svemira, planete i zvezde su inspirativne mladim ljudima, iako ova nauka ne postoji kao poseban školski predmet u školama. U svakoj generaciji polaznika imamo konstantno interesovanje za ovu nauku.

Lično sam od najranijeg perioda bio zaljubljen u noćno nebo i istraživanje svemira. U Petnici sam prvi put posmatrao teleskopom, i imao priliku da učim o najnovijim dostignućima ove nauke. Kasnije kao saradnik i rukovodilac programa sam se trudio da svoju ljubav iskoristim kako bi polaznici što više naučili o ovoj veoma zanimljivoj i intrigantnoj nauci, ali i da usvoje naučni metod i kritički razmatraju svet oko sebe.

– Petnica već godinama daje veliki doprinos popularizaciji nauke u Srbiji, šta je to što je, po Vašem mišljenju, potrebno da se promeni na državnom nivou kako bi se važnost nauke i kritičkog mišljenja približili što većem broju mladih ljudi?

Veoma je važno vratiti strast u rad nastavnika i omogućiti mu da bude kreativan koliko god može. Nastavnik treba da bude glavna figura obrazovnog procesa i da ne bude sputan administracijom. Važno je vratiti energiju u vanškolske aktivnosti i tragati za interesovanjima učenika i za njihovom kreativnošću. Moramo se odmaći i puke repordukcije sadržaja iz udžbenika.

Kod svakog deteta imamo interesovanja za astronomijom, arheologijom, paleontologijom… To znamo i prema rođendanskim poklonima koje kupujemo našim rođacima i prijateljima. Kasnije tu iskru znatiželje negde ugasimo tokom školovanja.
Ako znatiželju uspemo da očuvamo onda ćemo lakše doći i do toga da učenici usvoje naučni metod kao način razmišljanja i rešavanja problema. Učinićemo da oni kritički analiziraju svet oko sebe.

– Šta je najveći izazov u Vašem poslu programskog rukovodioca Petnice, a šta je ono u čemu najviše uživate?

Najviše uživam u uzdasima „vau” ili „ooo” koje čujete kada naši polaznici razumeju neki novi fenomen ili proces u prirodi ili društvu. Upravo je energija naših polaznika u želji za učenjem i ličnim napredovanjem, ali i entuzijazam naših saradnika da svoje znanje podele sa njima ono što vas svakodnevno ispunjava.

Najviše izazova imate u rešavanju finansijskih problema kako bi institucija nastavila da bude uspešna i vaši programi bili dostupni svima kojima treba da budu svake naredne godine.

Ipak, kada god vas problemi preplave vi se setite pomenutog entuzijazma i energije mladih ljudi koji dolaze u Istraživačku stanicu Petnica i onda vam bude lakše.

Petnica