Šarganska osmica
Nekada je  takozvana Šarganska osmica  bila žila kucavica i veza Evrope sa Jadranskim morem. Od Beograda do Dubrovnika i Zelenike, uskokolosečnom prugom, od 1925. do 1974. godine kroz tunele, preko mostova i kroz planinske useke saobraćao je čuveni voz „Ćira“ ostavljajući za sobom prepoznatljivi miris dima parne lokomotive.

Od 2003. godine na delu pruge od stanice Šargan Vitasi do Mokre Gore, koji predstavlja jedinstveno graditeljsko delo, ponovo odjekuje kloparanje vagona i veseli žamor turista u vozu „Nostalgija“.

Od Mokre gore do stanice Šargan Vitasi, prugom dužine 15.440 metara, muzejski voz „Nostalgija“ prolazi kroz 22 tunela, pet mostova i savladava visinsku razliku od 300 metara.

Putnici za vreme vožnje popularnim „Ćirom“ imaju priliku da sa nekog od pet vidikovaca sagledaju bogatstvo i lepote prirode ovoga kraja.

Više informacija o muzejsko-turističkoj železnici “Šarganska osmica” možete videti na sajtu “Železnica Srbije”: www.zeleznicesrbije.com na linku: Šarganska osmica.