Prava osoba sa invaliditetom – između prava i prakse

Konferencija „Prava osoba sa invaliditetom – između prava i prakse”

Prava osoba sa invaliditetom – između prava i prakse

Cilj konferencije „Prava osoba sa invaliditetom – između prava i prakse”, koja je održana 24. decembra 2020. godine, bio je da ukaže na barijere i probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i porodice dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pri ostvarivanju prava na obrazovanje i zapošljavanje.

Govoreći na panelu „Pravo na obrazovanje i zaposlenje – uklonimo barijere, osobe sa invaliditetom kao aktivni članovi društva” Milan Pašić, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje, ocenio je da se iz godine u godinu povećava broj dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u redovnim školama, kao i da raste broj onih koji dobijaju različite vrste podrške u obrazovanju.

Naglasio je da je Ministarstvo posebnu pažnju usmerilo na uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju tokom učenja na daljinu koje je organizovano kao odgovor na pandemiju virusa Kovid-19.

On je podsetio da je zakonom zagarantovano jednako pravo na obrazovanje i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu i naveo niz mehanizama koji su uspostavljeni u obrazovnom sistemu kako bi se podržala deca i učenici iz osetljivih društvenih grupa.

Pored individualnog obrazovnog plana (IOP), timova za inkluzivno obrazovanje i interesornih komisija, pomenuo je i angažovanje novih pedagoških asistenata, akreditovane programe obuke u oblasti inkluzivnog obrazovanja za nastavnike, afirmativne mere upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove, besplatne udžbenike i prilagođene udžbenike za učenike osnovnih škola koji se obrazuju po IOP-u.

„U partnerstvu sa međunarodnim organizacijama, Ministarstvo čitavu deceniju posvećeno radi na razvoju inkluzivnog obrazovanja, a dalji razvoj inkluzivnog obrazovanja će biti definisan kroz novu Strategiju razvoja obrazovanja 2027”, rekao je Pašić na onlajn konferenciji u Hotelu Metropol u Beogradu.

U panel diskusiji je učestvovala i Ljiljana Simić, saradnica za inkluzivno obrazovanje u Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, koja je predstavila na koji način obrazovni sistem pruža podršku deci i učenicima u periodima prelaska sa jednog na drugi nivo obrazovanja.

Ona je ukazala i na neophodnost međusektorske saradnje za dostizanje pune socijalne inkluzije, koja je od posebnog značaja pri prelasku iz obrazovnog sistema u svet rada.

Konferenciju je organizovala Humanitarna organizacija „Prijatelj u nevolji”, a među učesnicima bili su i predstavnici civilnog društva i studenti.

Izvor: mpn.gov.rsОставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.