Ritmilinije

Izložba „Ritmilinije” Marije Nikolić

Od 27. juna do 9. jula, Galerija Doma omladine Beograda; Otvaranje – 27. juna, u 19 časova

Izložba „Ritmilinije” umetnice Marije Nikolić preispituje polje seksualnog diskursa kroz proces prevođenja autoerotskog čina u signal i numerički set podataka, a zatim u audio-vizuelna iskustva. Kreirajući svojevrsni interfejs, ovi multimedijalni zapisi ostvaruju dijalog između intimnog subjektivnog i javnog kolektivnog. Pomoću tehnologija procesinga i dizajna podataka, apstraktan pojam poput zadovoljstva je materijalizovan i doveden u fizički svet kroz prevod koji vrši mašina, otvarajući pitanja poput utelovljenja emocija i same kiborgizacije.

Marija Nikolić (1993) je savremena umetnica iz Beograda. Završila je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i magistrirala na Politehničkom univerzitetu u Milanu. Nakon završetka prvog mastera, upisala je doktorske studije na istom fakultetu.

Od 2012. godine aktivno učestvuje na preko 30 lokalnih i međunarodnih grupnih izložbi, kao i na četiri samostalne izložbe. Njena dela se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama širom Evrope i SAD-a.

Osvojila je više nagrada u oblastima umetnosti, inovacija i tehnologije. Dobitnica je 5 stipendija Vlade Srbije i 4 stipendije italijanske vlade, od kojih su najznačajnije „Stipendija za najboljeg studenta svih umetničkih univerziteta u Srbiji”, „Stipendija za mlade talente Ministarstva omladine i sporta” i „Zlatna stipendija” Politehničkog univerziteta u Milanu.

Kritički ispitujući spektar socijalnih konstrukata i njihov psihopolitički diskurs kroz prizmu nesvesnog, borderlajna, prestupa i subverzivnog, Marija stvara u oblasti savremene umetničke prakse. Njen stil često se opisuje kao digitalni i tradicionalni avangardni eksperiment sa elementima nadrealizma i postekspresionizma. Koristeći različite pristupe unutar formalno divergentnih medija, od fizičkog slikarstva do procesing arta, ona suočava nove i tradicionalne tehnologije istovremeno postavljajući pitanje položaja umetnosti u tehnološkom društvu.