Moja Srbija

Opiranje kože

Izložba „Opiranje kože” Ivane Kosanović

Od 26. januara do 12. februara 2021. u Galeriji Doma omladine Beograda

Ivana Kosanović će kroz seriju radova predstaviti video performanse koji se bave temama telesnosti, rodne kategorizacije, dominacije, disperzije svesti i decentralizacije identiteta. Na izložbi Opiranje kože će biti prikazani radovi koji se nalaze na granicama filmske i likovne umetnosti, koji kroz sintezu različitih medija čine izložbu transmedijskim projektom.

Razumevanjem zvuka, slike, video zapisa i izvedbe, umetnica sugeriše na važnost interdisciplinarnog pristupa u umetnosti, koji kroz opšte sagledavanje postaje film za sebe. Sa druge strane, tematsko objedinjavanje pitanja ženskog tela i nametnutih društvenih normativa korespondira sa čitanjima teksta sa aspekata teorije, književnosti, filozofije i istorije umetnosti. Na taj način Ivana Kosanović uspostavlja hipotezu o telesnosti kao iskazu, koji kroz aluzije na slikarstvo i crtež sačinjava intertekstualni zapis u domenu eksperimentalnog filma.

Ivana Kosanović (1980) je vizuelna umetnica i lingvistkinja iz Beograda koja se bavi video performansom, fotografijom i psiholingvističkim istraživanjem u oblasti psihološkog nasilja. Osnovne studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za srpski jezik i književnost (2010) i master studije na Katedri za opštu lingvistiku (2012). Scenario i filmsku režiju učila je u Centru za vizuelne komunikacije Kvadrat u Beogradu (2005-2010) i performas i video umetnosti (2016-2017). Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu završila je master studije na odseku Novi mediji (2020).

Njeni kratki igrani filmovi i video performansi prikazivani su na različitim internacionalnim festivalima.