Avatarizacija

Izložba Daliborke Đurić „Avatarizacija”

8–29. jun 2023, Salon savremene primenjene umetnosti

Otvaranje izložbe: Četvrtak, 8. jun 2023, u 19 sati

Izložbu će otvoriti: Svetlana Jovičić, istoričarka umetnosti

Kustoskinja: Bojana Popović

Autorka teksta u katalogu: Svetlana Jovičić

Dizajn kataloga: Dejana Cvetković

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Prateći program:

Kroz izložbu sa umetnicom: subotom, 17. i 24. juna 2023, u 13 sati

Postojanje elektronskih avatara obeležje je trenutka u kome živimo. U toj sveopštoj avatarizaciji učestvuje i umetnica Daliborka Đurić – na svoj način.

Pred publikom je osam novih dela, velikih dimenzija. Izrađena su od grubog slikarskog platna i finog muslina, a uz primenu najraznovrsnijih starih i novih tehnika rada sa tekstilom, bojenje prirodnim sredstvima (kurkuma, kafa), šivenje, štepovanje, paranje, apliciranje, ručni i mašinski vez, program ArtMatic Designer, digitalna štampa… Nazivi dela ukazuju na izvor nadahnuća. Plašt, Kaiševi, Krunice, Haljina i Devojke sa mobilnim telefonima referišu na srpski srednji vek u čijim odevnim formama i ornamentici autorka vidi ishodište kolektivnog identiteta. Dela Avatarizacija, Put it in Box/Inbox i Menu jesu svojevrsna „igrica” ostvarena „u saradnji” sa kompjuterskim programom ArtMatic Designer kome je zadato da preoblikuje ornament iz davnih vremena. O simbiozi ljudske i algoritamske inventivnosti i duhovitosti, svedoči poslednje ostvarenje pripremljeno za izložbu – istoimeni video rad, nastao uz pomoć „tehničke podrške” digitalnog umetnika Danka Đurića.

Tekst u katalogu napisala je Svetlana Jovičić, koja dugo prati i piše o radu Daliborke Đurić. Tumačeći idejno i tehnički složena dela nastala za izložbu u okviru Salona savremene primenjene umetnosti, ona je ukazala i na konstante u delu umetnice – postmodernističko eksperimentisanje sa tradicijom i fascinacija savremenim tehnološkim dostignućima. Jovičić rezimira: „Zahvatajući iz oba nepresušna resursa – jednako privijena svojoj baštini i povijena nad ekranskom slikom Daliborka Đurić kontinuirano izgrađuje, preslišava i osvešćuje svoje i naše duhovne i umetničke identitete”.