Camera Obscura

Izložba CAMERA OBSCURA

Izložba CAMERA OBSCURA Gordane Stanišić Vujošević biće otvorena od utorka, 2. februara i trajaće do 20. februara 2021. godine u Galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca. Zbog epidemiološke situacije neće biti zvaničnog otvaranja izložbe, ali će umetnica 2. februara od 18 do 20 časova biti prisutna u Likovnoj galeriji.

O izložbi CAMERA OBSCURA

Kolaž je ultimativna likovna tehnika ucelovljenja – od delića, od isparčanog pravimo celinu – iz haosa vadimo esenciju i smisao. Polazimo od nečega što ima strukturu, parčajući ga svesno pravimo haos, a zatim svemu dajemo novo ustrojstvo i smisao, transformišući ga vlastitom energijom. Tako, stvarajući spoljašnju strukturu, mi iznutra otkrivamo i jačamo sopstvenu unutrašnju strukturu – vidimo i menjamo vlastitu matricu, koja nam kroz kolaž, deo po deo, postaje vidljiva.
Izloženi kolaži nastali su u dva ciklusa tokom poslednje četiri godine. Svi kolaži su kružnog oblika, malog formata prečnika do 20 cm i svaki je sastavljen od preko 300 posebnih fragmenata. Rad na svakom pojedinom kolažu traje i po nekoliko meseci.

CIRCUMAMBULATUS ili HOD U KRUG

Circumambulatus znači gledanje ili kretanje oko nečega, često oko svetog predmeta ili hrama. Psihološki gledano, to je kruženje oko našeg unutrašnjeg središta, unutrašnje slike. Tokom života, kruženjem oko te slike mi je neprestano filtriramo, destilujemo i približavamo se njenoj suštini. Ta unutrašnja slika se ciklično manifestuje u našem životu kroz događaje i pojave, čiji simboli privlače našu pažnju i čije pojavljivanje doživljavamo kao „poziv na avanturu” unutrašnjeg osvešćivanja ili sazrevanja. Ne bez razloga, taj nas proces istovremeno i privlači i plaši, budući da predstavlja integraciju onoga što znamo i što ne znamo, svesnog i nesvesnog. On tako budi u nama i snagu i nelagodu, preplavljuje nas tamom i svetlom, ispunjava nas osećanjem profanog i numinoznog, odbojnog i inspirativnog.
Taj proces unutrašnjeg rasta K.G. Jung naziva individuacija. Jung o tom procesu kaže: „Put ka cilju u početku izgleda haotičan i bez kraja, i mi tek postepeno naziremo rastuće znake da on negde vodi. Put nije ravan, već se čini da ide u krug. Dublje poznavanje puta pokazuje da se on kreće spiralno. Kao manifestacije nesvesnih procesa, simboli u snovima ciklično se uvek vraćaju u određenim oblicima, okreću se ili kruže oko središta, jastva – centralnog organizacionog principa celokupne psihe.”

Ova izložba nastala je kao plod istraživanja tog procesa individuacije.