Pogled grupa

Donacija Pogled grupe

U uslovima otežanog poslovanja uslovljenim pandemijom virusa COVID-19, sve kompanije u okviru Pogled grupe ulažu maksimalne napore da, uz obezbeđenje svih propisanih mera bezbednosti i zaštite radnika, nastave kontinuirani rad u okviru svojih delatnosti.

Odgovornim ponašanjem u toku vanrednog stanja ublaženi su ozbiljni poremećaji u poslovanju blagovremenim preduzimanjem odgovarajućih mera da se sačuva sirovinska baza, organizuje otkup i prerada mleka i distribucija finalnih proizvoda, kao i realizacija ugovorenih infrastrukturnih poslova u oblasti telekomunikacija.

Polazeći od osećaja odgovornosti i želje svih zaposlenih radnika da pokažu solidarnost prema najugroženijim grupama, prof. dr Bratislav Bata Milovanović je sa menadžmentima kompanija doneo odluku o donaciji mlečnih proizvoda i finansijskih sredstava u ukupnoj vrednosti od 1.000.000 (milion) dinara koja je realizovana na sledeći način:

1. Pogled Rosica preko svoje mlekare u Nišu je kontigent sopstvenih mlečnih proizvoda (kačkavalj, kajmak, paprika u pavlaci, maslac i dr.) donirala Crvenom krstu u Nišu za potrebe narodne kuhinje.
2. Pogled Telekomunikacije i Pogled Medianis su donirali dinarska sredstva za nabavku opreme za zdravstvene radnike u Kliničkom centru u okviru humanitarne akcije „Milion dinara za super heroje“ koju su pokrenuli JCI Niš i Niški klaster naprednih tehnologija.
3. Pogled Rosica je donirala poklon pakete od mlečnih i prehrambenih proizvoda svakom staračkom domaćinstvu u selu Rosici gde je sedište kompanije.

Svi zaposleni u kompanijama Pogled grupe izražavaju iskrenu zahvalnost svima koji su aktivni u borbi protiv korona virusa, a posebno zdravstvenim radnicima koji su u prvoj liniji fronta.