Mobi banka i Telenor

Donacija Mobi Banke i Telenora za pomoć zdravstvenim ustanovama

Mobi Banka i Telenor u saradnji sa Fondom B92 donirali su sredstva za nabavku šest infuzionih i jedne špric pumpe koje će biti isporučene zdravstvenim ustanovama u Srbiji kao pomoć u borbi protiv COVID-19. Te pumpe namenjene su bolnici na Banjici, koja trenutno služi kao COVID 19 bolnica i deo su neophodne medicinske opreme koju koriste pacijenti na respiratorima, a omogućava infuziju tečnosti, lekova i hranljivih materija u sistem cirkulacije pacijenta i preciznije doziranje lekova putem intravenozne infuzije.

Tokom vanrednog stanja i ograničenog kretanja, Mobi Banka svojim korisnicima omogućava da upravljaju finansijama onlajn, bezbedno i lako, putem mobilne i internet aplikacije i uz napredne digitalne usluge. Telenor je usmeren na to da održava mrežu jakom i stabilnom, kao i edukuje korisnike kako da telekomunikacione usluge obavljaju onlajn „I kod kuće ostajemo povezani!“.

Obe kompanije prate i sprovode sve preporuke nadležnih institucija, vodeći računa računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih, koji uspešno rade od kuće, pružajući podršku korisnicima uz neometano poslovanje.