Ars Electronica - art+science

Art+science 2021: Svetovi veštačke inteligencije

Šesto izdanje art+science programa Centra za promociju nauke ove jeseni donosi nove i uzbudljive sadržaje inspirisane veštačkom inteligencijom na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu, a u ponedeljak, 7. juna, manifestaciji prethodi pokretanje virtuelne platforme artandscience.rs, koja će objediniti sve aktivnosti Centra kada su u pitanju spojevi nauke i umetnosti, kao i aktuelnosti, dešavanja i otvorene pozive na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou.

Centar za promociju nauke će tokom septembra i oktobra kroz svoj art+science program predstaviti širok dijapazon radova nastalih kroz interdisciplinarnu saradnju umetnika, naučnika i drugih aktera. Centralni deo manifestacije će se održati od 23. septembra do 23. oktobra u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, kao i u Galeriji Instituta Servantes, Naučnom klubu Centra za promociju nauke i na drugim lokacijama. Pored izlaganja kompleksnih, izazovnih i često jedinstveno koncipiranih radova, publika će biti pozvana da se uključi u brojne edukativne i prateće programe.

VIRTUELNA art+science PLATFORMA

Paralelno sa razvojem novih radova i pripremama velike art+science manifestacije, Centar je uspostavio i upravo pokrenuo virtuelnu art+science platformu, kao trajno mesto susreta, razmene informacije i preseka aktuelnosti na domaćoj i međunarodnoj sceni. Na adresi artandscience.rs, od 7. juna se mogu pronaći svi podaci o aktivnostima Centra kada su u pitanju spojevi nauke i umetnosti, kao i aktuelnosti, dešavanja i otvoreni pozivi na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou.

SVETOVI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Program ovogodišnjeg izdanja art+science manifestacije zasnovan je na kritičkom i kreativnom sagledavanju, čitanju i tumačenju vrednosti, sistema i mogućnosti veštačke tehnologije. Kao dominantna super-tehnologija današnjice, veštačka inteligencija (AI) nesumnjivo boji naše živote i sve više utiče na okruženje u kome se nalazimo i na odluke koje donosimo. Njenim razvojem, analizom i primenom bave se na hiljade istraživača širom sveta koji znanja iz izrazito heterogenih disciplina i oblasti – kognitivne i neuronauke, matematika, lingvistika, robotika, mašinsko učenje itd. – usmeravaju ka kreiranju nove tehnološke stvarnosti. U takvom stremljenju i ubrzanoj hiperprodukciji sadržaja, mnoga ključna pitanja i teme su preskočeni ili apstrahovani, te je njihovo tumačenje ostavljeno onima koji su spremni na dublji, otvoreni i nesputani dijalog.

POBEDNIK NACIONALNE SELEKCIJE

Pobednički rad nacionalne AI Lab selekcije za 2021. je BINEMA, dugoročni projekat proučavanja savremenog plesa kao pojave u naučnom kontekstu, koreografa Marka Milića. Rad se trenutno razvija u saradnji sa naučnim mentorima iz projekta Clean Cadet, finansiranog kroz prvi program za veštačku inteligenciju Fonda za nauku, dr Jelenom Slivkom i dr Nikolom Luburićem, sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Kao nova iteracija Milićevog projekta BINEMA, ovaj rad teži približavanju naizgled distanciranih svetova i traženju tačaka spajanja i povezivanja.

Pored produkcije pobedničkog rada nacionalne AI Lab selekcije, ove godine će biti predstavljeno i jedinstveno naučno-umetničko istraživanje zasnovano na nizu susreta, radionica i zajedničkih promišljanja naučnika i umetnika, koje je dovelo do nastanka sasvim novog interdisciplinarnog tima. Tema istraživanja i intervencije aktera sa Akademije umetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu jeste obrada i katalitičko predstavljanje velike baze podataka antropogenog zagađenja Dunava i doprinosa koji svi mi, kao pojedinci, (ne)svesno činimo svojim svakodnevnim postupcima.

SARADNJA SA FESTIVALOM ARS ELEKTRONIKA

Zajednički virtuelni program se takođe priprema i sa Ars elektronikom iz Linca, najznačajnijom globalnom tačkom kada je u pitanju interdisciplinarno ukrštanje nauke, umetnosti i novih tehnologija. Festival Ars elektronika će se i ove godine dominantno realizovati u virtuelnom prostoru, povezujući brojne svetske lokacije i aktere od 9. do 13. septembra. Kao dugogodišnji partneri i saradnici, Centar će se publici Festivala još jednom predstaviti kroz svoj Ars Electronica Garden Belgrade.

O PROJEKTU EVROPSKA LABORATORIJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Ovogodišnje, šesto izdanje manifestacije art+science deo je programskih aktivnosti Centra u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab − AI Lab), finansiranog kroz EU program Kreativna Evropa. AI Lab okuplja 13 raznovrsnih institucija koje se bave vezama između umetnosti, tehnologije i društva. Pokretanjem dijaloga i iniciranjem interdisciplinarnih saradnji otvaraju se brojne teme koje generiše veštačka inteligencija i analizira budućnost zasnovanu na ovoj supertehnologiji. Projekat se ne zadržava na tehnološkim aspektima, već prevashodno uzima u obzir i tumači kulturne, filozofske, etičke, psihološke i duhovne aspekte promena koje AI nesumnjivo donosi. art+science program je istovremeno prepoznat kroz nacionalnu Strategiju pametne specijalizacije (4S), kao eksperimentalni spoj nauke i umetnosti za čije je sprovođenje i vrednovanje zadužen Centar za promociju nauke.

 Više informacija o projektu i učešću Centra možete videti na:

–           http://artandscience.rs

–           https://ars.electronica.art/ailab/en/