Aleksandar Kostic i Miodrag Kostic

Aktivnosti MK Group

Kao društveno odgovorna kompanija, od samog početka izbijanja pandemije, MK Group je aktivno uključena u borbu protiv virusa COVID-19. Na nivou sistema donirali smo gotovo 43 miliona dinara, kroz realizaciju sledećih društveno odgovornih aktivnosti: 6 miliona dinara Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ za nabavku sredstava za dijagnostiku COVID19; ustupanje smeštajnih kapaciteta hotela u Novom Sadu na korišćenje Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, kao i pokriće svih troškova koji se budu pojavili; 28 miliona dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nabavku 10 respiratora; 7,5 miliona dinara u prehrambenim proizvodima socijalno ugroženim licima i 1,3 miliona dinara za potrebe nabavke medicinske opreme i humanitarnih paketa na nivou lokalnih samouprava.