Izložba „Nadežda Petrović: bez boje”Izložba „Nadežda Petrović: bez boje”

Na izložbi „Nadežda Petrović: bez boje”, koja se organizuje u saradanji sa Narodnim muzejom Srbije, biće predstavljeni crteži Nadežde Petrović koji se čuvaju u Kolekciji Narodnog muzeja Srbije

Obeležavanje 150 godina od rođenja umetnice Nadežde Petrović, tokom protekle godine, bio je povod da se prouči ova dragocena zbirka i izlože odabrani radovi koji su pred publikom prvi put. Crteži obuhvataju period od 1894. do 1912. godine. Čuvaju se kao pojedinačna dela i u blokovima. Nastali su tokom Nadeždinog rada u Beogradu i na njenim studijskim putovanjima po Srbiji i u Rimu. Crteži predstavljaju značajna svedočanstva o Nadeždinom crtačkom umeću, slikarskom napredovanju, zapažanju i motivima koji su je interesovali, a najviše o njenoj bezgraničnoj energiji koja je vodila kroz prostore cele Srbije i kroz obližnje evropske gradove gde su ovi radovi nastajali. Na njima su zabeleženi portreti, studije ljudskog tela, predeli, vedute, upečatljivi profani i sakralni objekti, prizori iz života.

Na otvaranju izložbe govoriće: Bojana Borić – Brešković, direktorka Narodnog muzeja Srbije, autorka izložbe – Evgenija Blanuša, muzejska savetnica istoričarka umetnosti i David Firanj, direktor Gradskog muzeja Sombor.

Svojim istraživanjem je autorka izložbe, muzejska savetnica Evgenija Blanuša, obuhvatila sve crteže Nadežde Petrović koji se čuvaju u Narodnom muzeju grupišući ih u tri celine. Prvu čine skice, beleške i ponekad sasvim neobavezni crteži. Nadeždini studijski crteži, nastali tokom školovanja u Beogradu i Minhenu, a koje karakteriše veća likovna vrednost, ali i odsustvo strasti i temperamenta svojstvenih ovoj umetnisti, spadaju u drugu celinu postavke. Treći segment crteža je sasvim osoben budući da obuhvata radove na kojima su čitljivi odrazi Nadeždinog shvatanja slikarskog izražavanja, te se figurativno može reći da ih odlikuje svojstvo grafičkog ekspresionizma.

Dodatna ekskluziva izložbe je izloženi crtež Nadeždinog oca Dimitrija Mite Petrovića. Na njemu je portret male Nadežde koji je nastao oko 1878. godine, kada je Nadežda imala pet godina i sa porodicom živela u Čačku.

Izložba je tokom 2023. godine bila postavljena u Narodnom muzeju Srbije, Umetničkoj Galeriji „Nadežda Petrović” u Čačku i Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. U Gradskom muzeju Sombor izložba će biti otvorena do 18. maja.