Dom kulture Studentski grad

Umetnička rezidencija: Eva van Tongeren

Sreda, 22. septembar, 20 časova, Mala sala/Studio 28, Dom kulture „Studentski grad”

Gošća umetničke rezidencije festivala Alternative Film/Video (dobitnica nagrade „Sonja Savić”, 2019) u toku septembra biće holandska vizuelna umetnica, na privremenom radu u Belgiji Eva van Tongeren.  Eva je studirala na Umetničkom fakultetu LUCA u Briselu i autorka je više video radova i kratkometražnih filmova, uglavnom u formi eseja. Pored autorskih radova, Eva je i kustoskinja bijenalnog filmskog festivala Visite, koji prikazuje eksperimentalne, dokumentarne i aktivističke filmove a organizuje ga kolektiv De Imagerie iz Antverpena.

Prvo što upada u oči u vezi sa filmovima Eve van Tongeren jeste veza između slike i teksta. Sva tri filma koja ćemo imati prilike da vidimo, građena su tako da se čak može reći da je pre slika dodatak tekstu, nego obrnuto. Takva forma provocira i specifičnu gledalačku aktivnost: tekst nam služi da se snađemo na racionalnom, informativnom nivou, dok je slika neka vrsta poetske nadgradnje, koja ne mora sa njim u potpunosti značenjski da korespondira. Ovakav pristup proizilazi iz autorkine težnje da prikaže fluidnu dinamiku odnosa – sa samom sobom i sa drugima – ali istovremeno i nemogućnost da se ista potpuno verno predstavi.

Jovan Marković

U toku svog boravka u Srbiji, autorka će raditi na realizaciji svog novog esejističkog filma, biće i gošća Umetničke galerije „Nadežda Petrović” u Čačku, u kojoj će realizovati svoju izložbu proširenih medija i video radova. Uz razgovor sa umetnicom biće prikazani i sledeći filmovi:

Still from afar, 2018, 18 min.

Fragments of a dream analysis, 2019, 13 min.

Breathing Sessions 1-19, 2019, 128 min. (inserti)