Moja Srbija

Tribina u DOB-u: Časopis „Ženski pokret” kao svedočanstvo jugoslovenskog feminizma

Tribina u DOB-u: Časopis „Ženski pokret” kao svedočanstvo jugoslovenskog feminizma

Sreda, 23. februar, 19 časova, Dom omladine Beograda, Amerikana

Ciklus: Jugoslavenski feminizmi

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda

Učesnice: Jelena Milinković, Institut za književnost i umetnost; Žarka Svirčev, Institut za književnost i umetnost; Zorana Simić, Institut za književnost i umetnost; Sanja Petrović-Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije/CEJUS. Moderatorka: Ivana Pantelić, Institut za savremenu istoriju/CEJUS.

Prva CEJUS tribina u ciklusu „Jugoslavenski feminizmi” biće posvećena prvom jugoslovenskom feminističkom časopisu „Ženski pokret”. Na tribini će biti predstavljen zbornik radova Časopis Ženski pokret (1920 – 1938): zbornik radova, koji je proistekao iz istoimenog međunarodnog naučnog skupa održanog na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u oktobru 2020. godine. Organizovanje naučnog skupa i pisanje zbornika predstavljaju poslednju fazu projekta Ženski pokret 2020. Projekat je organizovan povodom stogodišnjice od osnivanja časopisa „Ženski pokret”, prvog i najdugovečnijeg feminističkog časopisa u međuratnoj Jugoslaviji. Izdavalo ga je Društvo za prosvećenje žena i zaštitu njenih prava, kasnije Alijansa ženskih pokreta u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Stogodišnjica časopisa je bila dovoljno inspirativan i izazovan povod da se osmisli i realizuje niz aktivnosti kojima bi se učvrstila i prikupila dotadašnja znanja o ovom časopisu i da bi se kreirala nova. Zbog toga je projekat Ženski pokret 2020 osmišljen kako bi se obeležio ovaj jubilej i imao je nekoliko faza: 1) pisanje bibliografije ovog časopisa 2) digitalizacija časopisa, 3) izrada sajta posvećenog časopisu, 4) naučni skup i 5) izrada zbornika radova. U zborniku o časopisu „Ženski pokret” objavljeno je 33 rada koja su napisale naučnice iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Austrije. Autorke tekstova dolaze iz različitih naučnih disciplina: istoriografije, studija književnosti, lingvistike, antropologije, sociologije, etnografije, filozofije, ekonomije, politike, bibliotekarstva, tako da je časopis istražen multidisciplinarno. Tekstovi se tiču društveno-političkih i ideoloških okolnosti u kojima časopis nastaje, jezičkih i uredničkih politika i centralnih tema časopisa. Radovi u zborniku obrađuju važne društvene fenomene na koje časopis referiše kao što su prostitucija, pitanje (ne)plaćenog rada i socijalno-ekonomske strategije, zatim književne fenomene, značajne jugoslovenske i evropske autorke, ali i početke feminističke periodike u drugim kulturama. Zbornikom su objedinjena dosadašnja znanja o ovom časopisu i dat je interdisciplinarni doprinos kako istraživanjima feminizma na ovim prostorima, tako i jugoslovenskim studijama.

Više o projektu Ženski pokret 2020 može se videti OVDE.