Moj Psihoterapeut

Tribina: Transakciona analiza – Kako da promenim životni scenario?

Utorak, 12. oktobar, u 20 časova, Dom omladine Beograda, Amerikana

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Govori: Dr med. Aleksandra Bubera Ninić, lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA)

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi i psihološki savetnik pod supervizijom, trener asertivne komunikacije

Svakog dana razmenjujemo iskustva sa drugim ljudima, razmenjujemo rečenice, emocije, verbalne i neverbalne znakove pažnje, čak i kada su negativni. Ove razmene se zovu i transakcije po kojima je ovaj pravac psihoterapije kao klinički metod dobio ime.

Šta možemo očekivati na jednoj seansi kod transakcionog analitičara i da li je to terapeut sa kojim želimo da otpočnemo svoje putovanje „sada i ovde”? Kako se to postaje psihoterapeut transakcione analize? Ove i još mnoge druge odgovore o ovom pravcu saznajte na sledećoj tribini u DOB-u.

Osnovana je pedesetih godina prošlog veka od strane psihijatra i psihoanalitičara Erika Berna i od tada je ovaj pravac, vodeći se Humanističkom paradigmom u čijoj je osnovi težnja ka ostvarivanju ljudskog potencijala, usavršio mnoge koncepte koji se koriste u individualnom, grupnom i partnerskom radu sa ljudima.

Transakciona analiza ima četiri polja primene: organizacijski, edukativni, savetodavni i psihoterapijski pristup na kome će biti fokus ove tribine u okviru ciklusa „Moj psihoterapeut”, gde ćemo saznati koji su to sve koncepti kojima se terapeuti ovog pravca koriste kako bi nas doveli na mesto na koje želimo da stignemo.