Teologija i arhitektura

Tribina „Sakralna arhitektura kao otelotvorenje univerzalnih religijskih ideja”

Sreda, 22. februar, u 19 časova, Klub Doma omladine Beograda

Ciklus tribina: TEOLOGIJA I ARHITEKTURA

Organizacija: Dom omladine Beograda i Institut za studije kulture i hrišćanstva

Predavač: dr Nevena Debljović Ristić, docent  Arhitektonskog fakulteta UB

Predavanje pod nazivom „Sakralna arhitektura kao otelotvorenje univerzalnih religijskih ideja” teži da široj javnosti ukaže na polivalentnost religijskih fenomena ispoljenih kroz jedinstvene preobrazne simboličke oblike u arhitekturi, tumačeći njihove uticaje na označenje svetog mesta i sakralizaciju prostora, koji traju od nastanka prvih ljudskih zajednica do savremenog doba.

Ovo razmatranje podrazumeva istorijski osvrt na konkretizaciju i ispoljavanje religijskih ideja kroz arhitekturu, uključujući i arhitekonska ostvarenja drevnih naroda, religijske sisteme i sakralne komplekse sveta antike, judaizam i otelotvorenje svetosti, do predstavljanja spora i razlikovanja dogmatskih ideja ispoljenih kroz arhitektonsko stvaralaštvo istočnog i zapadnog hrišćanstva.

Sinteza arhitektonskih tradicija religijske arhitekture pokazuje raznolikost i bogatstvo kulturne baštine koja u osnovi poseduje jedinstvene praobrazne simboličke sisteme, predodređujuće za trajanje i uzajamno poštovanje raznolikosti religijskog nasleđa širom sveta, bez obzira kojoj kulturi, geografskom području ili narodu pripadalo.

Uvodna reč: Sergej Beuk, urednik tribinskog programa Doma omladine Beograda

Moderira: Danijela Marković, Institut za studije kulture u hrušćanstva

Nevena Debljović Ristić docent je Arhitektonskog fakulteta Univeziteta u Beogradu na Departmanu za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti. Na istom fakultetu je diplomirala i doktorirala. Posebne oblasti njenih interesovanja su konzervacija i upravljanje kulturnom baštinom, istorija, teorija, teologija, estetika i simbolizam srednjovekovne arhitekture i umetnosti. Doktorsku disertaciju odbranila je pod nazivom „Istočnohrišćanska trijadologija u arhitekturi vladarskih zadužbina srednjovekovne Srbije”. Više od 20 godina, svoje profesionalno iskustvo sticala je radeći u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Beograd. Za manastire Studenica (12. vek) i Sopoćane (13. vek) UNESCO WHS, bila je koordinator sručnnih timova, rukovodilac arhitektonskih istraživanja i praćenja izvođenja radova. Autor je mnogih konzervatorskih – restauratorskih projekata srednjovekovnog sakralnog graditeljstva. Objavila je brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Učestvovala na većem broju međunarodnih naučnih konferencija. Član je redakcija više naučnih i stručnih časopisa.