Neophodno hitno čišćenje Potpećkog jezera

Neophodno hitno čišćenje Potpećkog jezera

Neophodno hitno čišćenje Potpećkog jezera Sastanak održan povodom rešavanja problema nagomilanog komunalnog otpada u Potpećkom jezeru, koji su prethodnih dana naneli buični potoci preko pritoka reke Lim, rezultirao je dogovorom o hitnom postupanju i uklanjanju otpada sa ovih područja. „U ovom trenutku je najvažnije da se ukloni komunalni otpad koji se taloži u Potpećkom jezeru i zato pozivam sve jedinice […]

Opširnije