Nikola Božić – Moramo vratiti strast u rad nastavnika i kreativnost u obrazovanje učenika Nastavnik treba da bude glavna figura obrazovnog procesa i da ne bude sputan administracijom. Važno je vratiti energiju u vanškolske aktivnosti i tragati za interesovanjima...