Akcija za pomoć najugroženijim jednoroditeljskim porodicama u Beogradu Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa JKP „Infostan tehnologije” realizuje još jednu akciju sa ciljem prikupljanja sredstava za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama za...