40 godina Novog talasa

40 godina Novog talasa

40 godina Novog talasa na Fakultetu dramskih umetnosti Petak, 29. novembar, Fakultet dramskih umetnosti Platforma Srbija stvara podržala program koji se organizuje povodom ovog značajnog jubileja Ove godine se obeležava 40 godina od početka Novog talasa u SFRJ, sveumetničkog pokreta pod uticajem raznih zapadnih tendencija u popularnoj muzici, filmu i umetnosti uopšte. Inicijalni period je trajao između 1979-1982. godine, na […]

Opširnije