BACK TO BASICS

Biljana cincarević BACK TO BASIC

Izložba Biljane Cincarević BACK TO BASICS U četvrtak 5. novembra u 19 časova O3one Art Space otvara vrata izložbe Biljane Cincarević BACK TO BASICS. BACK TO BASICS najavljuje novu fazu u slikarstvu Biljane Cincarević, nagoveštenu prethodnom izložbom Holy Femininity. Biljanin razvojni put, od predstavljanja primarnih seksualnih instikata, preko suptilnijih stanja, ovom izložbom ukazuje na potrebu za rešavanjem disbalansa između materijalnog […]

Opširnije