IFTR

IFTR u Beogradu

Beograd ove godine predstavlja centar kulturne diplomatije sveta. U njemu će se po prvi put održati Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja (International Federation for Theatre Research – IFTR) od 9. do 13. jula 2018, u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić pokroviteljka je održavanja Svetskog kongresa međunarodne federacije za pozorišna istraživanja. Ovim se pokazuje značaj kulture i projekata koji dovode do interdisciplinarnih znanja, što vodi bržem i sigurnom kulturnom i društvenom razvoju.

Predsedavajuća Organizacionog odbora Svetskog kongresa 2018. je Ivana Vujić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti i šef Studio-Laboratorije izvođačkih umetnosti. U najoštrijoj konkurenciji najvećih gradova sveta i najelitnijih kulturnih i obrazovnih institucija, Studio-Laboratorija izvođačkih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu osvojio je organizaciju ovog izuzetnog događaja. Fakultet dramskih umetnosti ove godine slavi 70 godina od svog osnivanja, te je izuzetna čast da bude domaćin ovog svetskog kongresa. U Beogradu će biti prisutno preko 1000 učesnika – profesionalaca, teoretičara i praktičara pozorišta i izvođačkih umetnosti. Kongres će svojim radom obogatiti i preko 80 volontera iz čitavog sveta i Srbije. 

Tema ovogodišnjeg Svetskog kongresa je: Pozorište i Migracija – pozorište, nacija i identitet između migracija i nekretanja. Svetski kongres pristupa temi pozorišta i migracije postavljajući pitanja: Kako su pozorište, izvođačke umetnosti i performans odgovorili na pitanja egzila, raseljavanja, ali i Drugosti, kroz istoriju, ali i danas? Kako se proces migracije oblikovao i preoblikovao u brojnim političkim, društvenim, kulturnim i umetničkim delima? Predavači i učesnici će iz različitih uglova sagledati ovu temu – razmatraće se pitanja od intermedijalnosti u pozorištu do političkog performansa, od kulture levice, inkluzije, kritičkog mišljenja do izvođačkih izraza. Učesnici iz 54 zemlje sveta govoriće i diskutovati na temu migracija i ne-kretanja, što predstavlja izuzetno koristan i snažan impuls promenama u kritičkom i kreativnom mišljenju, kao i umetničkom stvaranju.

Na kongresu će učestvovati najpoznatiji svetski teoretičari i praktičari kao što su: dr Marvin Karlson i dr Džin Grejem Džons (SAD), dr Bišnuprija Dat, (Indija), dr Džanel Rajnelt (Velika Britanija) Mivon Li (Južna Koreja), Hana Korsberg (Finska), dr Pol Re (Australija), Milena Gras (Čile), dr Hajato Kosuge (Japan), Halid Amin (Maroko), dr Elejn Eston (Švedska), Viki An Kremona (Malta), dr Kristofer Balme (Nemačka), dr Stiven Vilmer (Irska), dr Boris Dausa Pastor (Španija) i  mnogi drugi iz 54 zemlje sveta. Svetski kongres posvetiće posebnu pažnju i mladim teoretičarima i praktičarima pozorišta i izvođačkih umetnosti kroz Forum mladih istraživača.

Tokom petodnevnog kongresa, u Beogradu će biti održan i niz paralelnih događaja – performansa, radionica, predstava koje će Beogradu pokloniti učesnici svetskog kongresa. Sa druge strane, Beograd će pripremiti show-case  domaćih predstava različitog žanra (ples, drama, performans) i na taj način će se svetska izvođačka javnost upoznati sa našom pozorišnom i izvođačkom kulturom. Važnan segment kongresa je i predstavljanje najnovijih svetskih izdavača iz oblasti pozorišta i izvođačkih umetnosti. Njima će se na ovom izlaganju pridružiti i veliki broj domaćih izdavača.

Organizacioni odbor kongresa čine naši izuzetni umetnici i profesori: Predsednica Organizacionog odbora – redovni profesor Ivana Vujić, rektor Univerziteta umetnosti mr Zoran Erić, dekan Fakulteta dramskih umetnosti Miloš Pavlović, red. prof. Milena Dragićević Šešić i red. prof. Ivan Medenica. Organizacioni tim kongresa u Beogradu čine studenti doktorskih studija FDU, asistenti, docenti FDU, magistri FMU, docenti FLU, kao i stručni saradnici Univerziteta umetnsoti.

Beograd tako ponovo postaje, ne samo evropski centar ili centar koji spaja Istok i Zapad, već svetski centar koji spaja i ostvaruje očekivane i neočekivane kontakte.

Foto: WikiMedia