RE-KOD: Umetničko-interaktivna izložbaRE-KOD: Umetničko-interaktivna izložba

Reotkrivanje nasleđa / Reinterpretacija / Rekreiranje / Redizajn i afirmacija / Reoblikovanje / Rekontekst / Rekonekcija / Refleksija / Rekodiranje

RE-KOD, umetničko-interaktivna izložba čiji su autori profesori i studenti Univerziteta umetnosti u Beogradu, biće otvorena u Etnografskom muzeju u utorak, 30. maja, u 18 sati.

Ornamenti su artefakti i signifikatori identiteta, genetski zapis i kodni sistem, upitanost, pitanje i odgovor – Ko smo i odakle dolazimo, šta je nešto ili odakle potiče?

Re-KOD je pohvala našoj tradiciji, ali istovremeno i slavljenje individualne slobode koja dekonstruiše tradiciju. Kreativnim interpretacijama, od dokumentarnog, transponovanog do 3D-animiranog, namera autora je bila da vizuelne predstave ornamenata usmeri na doživljaj i pojača recepciju čulnih senzacija i emocionalnog reagovanja na njih.

Realizovani eksponati – košulje i nevestinska oglavlja kao likovna i verbalna struktura su i proširena značenja simbola identiteta koja se nastavljaju na sva druga i koja pristupom autora: umetnost–odeća–identitet–stilizacija–rekreiranje na fotografijama, daju predmetu novi oblik.

Autori izložbe su nastojali da posredstvom svojih radova ukažu na važan medij u artikulaciji individualnog i kolektivnog identiteta i da kroz umetničku interaktivnost prenesu iz dokumentarnosti energiju u kreiranje novih 3D-e i 2D-e ornamenata otvarajući neograničeno informaciono polje i projekciono mapiranje. Na mestu kompaktnih formi osmišljeni su novi fleksibilni oblici unutar aktuelnih koje će zajedno funcionisati kao metaforički konstrukt i živa predstava dok je publici poverena uloga dekodera.

Re-KOD – Oblikuj opažanje i način prezentacije – prisutnost i vidljivost! je prilika da publika proširi sopstvene mogućnosti percepcije, preispitita sopstvene izbore i re-otkriva kroz posmatranje i refleksiju.