Psihološko savetovalište DOB pruža podršku

Psihološko savetovalište DOB pruža podršku

Besplatno Psihološko savetovaliste za mlade Doma omladine Beograda uključuje se u pružanje psihološke podrške i pomoći u prevazilaženju trauma nastalih kao posledica tragičnih događaja u OŠ „Vladislav Ribnikar”. Učenici i njihovi roditelji koji su traumatizovani zbog tragedije koja se dogodila, osećaju strah, uznemirenost, paniku, tugu ili potištenost, kao i svi drugi građani koji imaju potrebu da razgovaraju sa psihologom, mogu kontaktirati Jadranku Radovanović, psihološkinju sa dugogodišnjim iskustvom u radu koji se odnosi na pomoć u traumi i krizne intervencije.

Pored redovnih termina u kojima Psihološko savetovalište Doma omladine Beograda radi svake sedmice: ponedeljkom od 15.30 do 18.30; utorkom od 9.30 do 12.30 i četvrtkom od 14.30 do 17.30, svi koji osećaju posledice traume mogu kontaktirati Jadranku Radovanović non-stop putem skajp adrese jadranka.radovanovic50, poziva i sms poruka +381 64 39 25 300 ili mejla jadranka.psiholog@gmail.com. Usluge Savetovališta su u potpunosti besplatne.

Psihološko savetovalište za mlade Doma omladine Beograda počelo je sa radom 12. maja 1969. godine. Osnovni zadatak Savetovališta je preventivni mentalno-higijenski rad sa mladima, odnosno savetodavno i psihoterapijsko delovanje u cilju sprečavanja i otklanjanja njihovih psihičkih i adaptivnih teškoća. Više detalja o radu Savetovališta je dostupno OVDE.

Jadranka Radovanović završila je Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju, smer-klinička i dečja psihologija 1980. godine, a edukaciju iz geštalt terapije pohađala je od 1991. do 1996. kod prof. Mladena Kostića. Edukovala se za primenu programa psihosocijalne podrške u prevenciji poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti kod dece i adolescenata u grupnom radu sa njima i njihovim roditeljima, kroz programe organizovane od strane nadleznih ustanova pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta; kao i u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u porodici u stručnim institucijama u Oslu, Norveška. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa razvojnim problemima dece osnovnoškolskog uzrasta, puberteta i adolescencije, kao i u savetodavnom, edukativnom, dijagnostičkom i psihoterapijskom radu sa porodicama, parovima i pojedincima, te u radu sa decom i ženama žrtvama porodičnog nasilja. Ima objavljene stručne radove na temu zlostavljanja i zanemarivanja dece, problema usamljenosti kod mladih, na teme iz oblasti školskog sistema i prevencije agresivnog ponašanja kod mladih. Učestvovala sa referatima i organizovala okrugle stolove na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima psihologa i viktimologa. Bila je zaposlena kao stručni saradnik u OŠ „Jovan Dučić”, a radila je i sa decom i ženama žrtvama nasilja u Savetovalištu protiv nasilja u porodici. Član je Drustva psihologa Srbije i Viktimološkog društva Srbije. U Savetovalištu za mlade pri Domu omladine Beograda radi od septembra 1996. godine.

Podsećamo da su zbog proglašenja trodnevne žalosti u Republici Srbiji, nakon tragedije koja se dogodila u OŠ „Vladislav Ribnikar”, svi programi Doma omladine Beograda planirani u periodu od 5. do 7. maja 2023. godine odloženi. Kolektiv Doma omladine Beograda izražava najdublje saučešće porodicama žrtava ove nesvakidašnje tragedije.