Plan kvaliteta vazduha - primedbe i predlozi do 30. januara

Plan kvaliteta vazduha – primedbe i predlozi do 30. januara

Plan kvaliteta vazduha nalazi se na zvaničnom sajtu Grada Beograda od 15. januara, a zainteresovani građani mogu da izvrše uvid u ovaj plan do 30. januara, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Kako se navodi u saopštenju, nadležni organ jedinice lokalne samouprave po zakonu je dužan da donese Plan kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije, odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju i kada je ugrožen kapacitet životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru. 

Građani mogu da izvrše uvid u sadržinu Plana kvaliteta vazduha na zvaničnom sajtu Grada Beograda u rubrici Gradski oglasi, link:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779010-obavestenje-o-javnom-uvidu-u-nacrt-plana-kvaliteta-vazduha-u-aglomeraciji-beograd/.

Mišljenja, primedbe i predloge o Planu u aglomeraciji „Beograd” zainteresovani građani mogu da dostave Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u roku određenom za javni uvid na mejl: pkv.bg@beograd.gov.rs. 

Izvor: beograd.rs