Bitef

Otvaranje ovogodišnje Bitef zone

OD 3. DO 29. JUNA – BITEF TEATAR, Skver Mire Trailović

MIRNA STRANA ULICE

Na strani boljeg angažmana

Tradicionalan letnji program Bitef teatra, kraj sezone obeležava izlaskom Bitef teatra na Skver Mire Trailović i mnoštvom besplatnih  (ili simbolične cene karte) animacionih, pozorišnih i tribinskih programa.

Ovogodišnja Bitef Zona otvara se 3. juna, u 18 časova, izložbom plakata u produkciji studenata Fakulteta dramskih umetnosti  „Na mirnoj strani ulice”, nastale kao reakcija na zloupotrebu javnih prostora koji u velikoj meri služe besplatnom reklamiranju govora mržnje podstaknutog ratovima devedesetih, ne samo u Srbiji, već i na širem području Balkana.

„Pokušaćemo da svojim demokratičnim pozorišno performativnim susretima, iniciramo miran dijalog i mogućnost kulturnog aktivizma koji svoj uticaj ostvaruje kroz sadržaje koji iniciraju ljubav prema zajednici i želju da se čini dobro i dela vaspitano – dobrom namerom, ka pomirenju zaoštrenih socijalnih sukoba.

Procenjujemo da je društvo umorno od usijanih oštrica, da vrhove društvenih sablji sukoba treba malo otupeti, napraviti prostor izvan uličnog fronta mržnje i poruka mržnje kojima smo zatrpani i kojih je zajednica sita.

Najbolji primer i direktna asocijacija za ovogodišnji naslov programa je rad koji otvara Bitef Zonu. Projekat NA MIRNOJ STRANI ULICE studentkinja FDU okuplja Beograd, Niš, Zagreb, Banja Luku i Sarajevo i otvara ovogodišnje izdanje Bitef zone izložbom 3. juna u 18 časova na Skveru Mire Trailović. Menjajući političku poruku kojom grafiti direktno upiru prstom u njihove kolege, studenti i studentkinje svojim umetničkim intervencijama pozivaju na aktivno učešće građana u odlučivanju onoga što će krasiti zidove njihovog grada.

Stop govoru mržnje – kao osnovnu floskulu šalju i pozorišne predstave APLIKACIJA VOLAND u režiji Kokana Mladenovića i PROJEKAT HANDKE Hartefakt fondacije.

U okviru Zone organizuje se i simpozijum koji vode Maja Pelević i Olga Dimitrijević ROD I RAD U SRPSKOM TEATRU. Autorke polaze od istraživanja nejednakosti u polju srpskog pozorišta, da bi pokušale da, kroz analizu nejednakosti i međuljudskih odnosa, dođu do odgovora na pitanja koja postavljaju samima sebi – koji su dometi angažovane umetnosti i kojim jezikom ćemo menjati svet?

Premijerom dokumentarnog filma MISTERIJA BOSANSKIH PIRAMIDA – NA RUBU PROŠLOSTI, autora Borislava Petrovića i Slavice Hinić, krećemo se putem neizvesne budućnosti, do ivice prošlosti. Da li se odgovor na pitanje kuda dalje nalazi u njenim tajnama izvan poznate istorije?

Muzičko scenski program Zone čine tri performativna pozorišno muzička dela:  KORRRUPCIJA Daniela Kovača, RUŽA Tine Perić i MILENI BARILLI Miodraga Kovačevića.

Program zatvara FILOSOFSKI TEATAR na kome govori Srećko Horvat.

Ponosni na poruke mira, uglađenog aktivizma i uticaja na društvena trvenja dobrim delovanjem i novom energijom, pozivamo Vas da budete naši dragi gosti i aktivni učesnici BITEF ZONE:  NA MIRNOJ STRANI ULICE u junu ove godine.

Jelena Bogavac, urednica programa, Beograd maj 2022

IZLOŽBA „NA MIRNOJ STRANI ULICE” U PRODUKCIJI FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

Organizatorke: Danica Milanović, Lenka Miloradović, Lana Gitarić, Teodora Pajović, Hristina Marković

Izlagači radova: Astrid Jakšić, Karlo Ris, Elma NukićLucas Capor, Emina Numanović, Anja Sterger, Sergej Mačar, Merjem Duraković, Stefan Trbić, Katarina Đaković, Dušan Kovačević, Marijana Đaković, Sara Bogdanov, Miona Racić, Anastasija Kojić, Matija Simović, Viktor Cvejić, Elif Zeynap Atilla, Amra Hrustić, Sofija Milčić

Govornici: Ognjen Obradović Jana Danilović,  Jelena Vasiljević

Grafički dizajn: Matija Simović

Dizajn zvuka: Ognjen Jeremić

Produkcija: Fakultet dramskih umetnosti 

Sam događaj otvoriće tribina, a govornici će biti:

– Jana Danilović, street art umetnica i aktivistkinja

– Ognjen Obradović, dramski pisac

– Jelena Vasiljević (antropološkinja i predstavnica lokalne inicijative „Ne davimo Beograd”).

Sva tri govornika povezuje ideja građanskog aktivizma, zbog čega će tribina biti koristan priručnik za razumevanje ključnih segmenata izložbe.

„Možemo  govoriti  o  institucionalnoj  nezainteresovanosti  da  se  dotakne ove teme, međutim, mislim da je mnogo važnija studentska zajednica koja o problemima zaista želi da progovori. Naša zajednica na ovom projektu je mnogo šira i ona briše granice koje se često čine nepremostivim. Štaviše, ona osvaja te granice iskreno i promišljeno, a ukoliko uzmemo u obzir da to čini stvarajući nešto autentično, onda zaista govorimo o veoma važnoj regionalnoj saradnji”, izjavila je Danica Milanović, jedna od organizatorki projekta.