Investitor Lazar Sakan sa projektantima d.i.a Ana Mihailovic i d.i.a.Marjana LjevajaNew Moment dobio nagradu za najbolju zgradu

Zgrada agencije New Moment pogrlašena za najbolje arhitektonsko delo u 2022. godini

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), na svečanosti u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, dodelilo je nagrade Ranko Radović za 2022 godinu, iz oblasti arhitekture, u tri kategorije: za kritičko-teorijske radove o ahitekturi, urbanizmu i gradu; za realizovano arhitektonsko delo; za televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije.

Nagradu Ranko Radović za realizovano arhitektonsko delo, u konkurenciji od 12 dospelih radova, dobiili su autori d.i.a. Ana Mihailović i d.i.a. Marjana Ljevaja za Poslovno-stambeni objekat u Hilandarskoj ulici br.14, koje je sedište i vlasništvo agencije New Moment. Novi objekat je izgrađen na mestu prethodnog objekta u kome je osnovana agencija davne 1986. godine.

Nagrada je potvrdila višedecenijsko nastojanje agencije New Moment da učestvuje, pomaže i promoviše realizaciju ideja u kulturi i umetnosti.

Nagrada iz oblasti arhitekture, koja nosi ime arhitekte Ranko Radović, dodeljuje se od 2006. godine. Osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje.