Muzej primenjene umetnosti: Izložba „Diploma 2020/21.”

Muzej primenjene umetnosti: Izložba „Diploma 2020/21.”

Izložba studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

Svečano otvaranje: petak, 9. jul, u 19 časova, MPU

Trajanje izložbe: od 9. do 30. jula 2021. godine

Komesar izložbe: Vladimir Zagorac, docent FPU

Arhitekta izložbe: Biljana Branković, docent FPU

Organizatori: Muzej primenjene umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti

Muzej primenjene umetnosti, nakon prošle propuštene godine obeležene pandemijom virusa Kovid 19, sa radošću ponovo predstavlja diplomce Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Na izložbi „Diploma 2020/21” predstaviće se 73. generacija ovog beogradskog umetničkog fakulteta. Cilj izložbe je da reprezentuje nivo i kvalitet rada koji su postigli studenti i njihovi profesori tokom trajanja četvorogodišnjih akademskih studija.

Na izložbi su zastupljena sva tri Studijska programa sa svim Modulima koji im pripadaju:

  1. Primenjena umetnost (Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Keramika, Scenski kostim, Scenografija, Savremeno odevanje, Grafika i knjiga, Fotografija, Animacija)
  2. Dizajn (Grafički dizajn, Dizajn enterijera i nameštaja, Industrijski dizajn, Tekstil)
  3. Konzervacija i restauracija (Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru; Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta)

„Pred nama su – smelost ispitivanja, neuobičajene vizuelne transformacije, darovitost pojedinaca i hrabri iskoraci u timskom radu i saradnji. Pred nama je i udruživanje umetnosti sa naukom, tehnologijom, teorijom i istorijom kako bi se osvežili stari i uveli novi načini, materijali i mediji u procese stvaranja, očuvanja, komuniciranja kao i inkorporiranja umetnosti u najrazličitije aspekte ljudske egzistencije”, ističe u tekstu kataloga izložbe Milica Perić, istoričarka umetnosti.

„Fakultet je oduvek imao odgovornost da neguje i da razvija i tradiciju i inovaciju istovremeno i da od laboratorije u kojoj se razmenjuju iskustava, ideje i talenti, kakva je akademska zajednica, stvori uporište koje će u isti mah i osloboditi i usmeriti energiju mladih da duboko zarone u sebe i u društveno okruženje i da svojim stvaralaštvom istraže i prekorače uspostavljene granice, te da spoznaju i preoblikuju postojeće i proizvedu nove vrednosti”.