Ornamentalna baština - Dvopređne čarape Srbije

Multimedijalna izložba „Ornamentalna baština – Dvopređne čarape Srbije”

Etnografski muzej u Beogradu, 22. decembar od 13 časova, onlajn

Etnografski muzej u Beogradu i Zavičajni muzej iz Knjaževca predstavljaju multimedijalnu izložbu „Ornamentalna baština – dvopređne čarape Srbije”, autorke Dušice Živković. Izložba je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja načina izrade i ukrašavanja dvopređnih čarapa, kao dela narodnog kostima i ornamentalne baštine Srbije.

Multimedijalna izložba „Ornamentalna baština – Dvopređne čarape Srbije” izborom predmeta iz zajedničkih fondova dva muzeja ukazuje ne samo na veštinu pletenja, već i na zadivljujuću lepotu narodne umetnosti, na unikatna umetnička dela anonimnih narodnih umetnica pletilja. U ovom izboru od 58 čarapa s kraja XVIII i početka XX veka, kao i izloženog dela kolekcije crteža dvopređnih čarapa i šara, jedinstvenog u svetu (17 crteža i 78 tabli ornamenata), retko se mogu naći dva para čarapa koje su ukrašavane istim šarama i ornamentnim kompozicijama.

Ornamentalna baština dvopređnog pletenja, prisutna kako u slovenskoj kulturi, tako i u antičkim ornamentalnim motivima, oličena je u najstarijem primerku dvopređnih čarapa iz 18. veka. Ovakvi rariteti čine fenomenološki kamen temeljac muzejskog poduhvata.

Uz korišćenje savremenih tehnologija i digitalnih sadržaja, animiranih filmova, aplikacija i video-materijala, na multimedijalnoj izložbi „Ornamentalna baština – dvopređne čarape Srbije” prikazano je znanje i veština pletenja dvopređnih čarapa koje je još uvek prisutno na području Istočne Srbije, u okolini Knjaževca. Ta znanja i veštine su 2018. godine upisani u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije kao važan deo identiteta Srbije.
Multimedijalna izložba „Ornamentalna baština – Dvopređne čarape Srbije” će biti otvorena 22. decembra 2020. godine u Etnografskom muzeju, a u skladu sa epidemiološkim merama, otvaranje će biti dostupno uživo na jutjub kanalu Etnografskog muzeja, na društvenim mrežama i ineternet stranici muzeja od 13 časova.

Izložbu su realizovali:
Autorka izložbe i koncepta: Dušica Živković
Vizuelni identitet, dizajn i animacija: Vladimir Vinkić
Aplikacija i digitalni sadržaji: Dalibor Vinkić
Film: IM Produkcija Beograd
Koordinator: Jelena Kurtić

Saradnici: Dr Miloš Matić, Tijana Čolak-Antić Popović, Ana Petrović i Danijela Filipović