Super zadaci, super prvaci!

Kreativni centar: Super zadaci, super prvaci!

Radna sveska Super zadaci, super prvaci! namenjena je učenicima prvog razreda osnovne škole. Sadrži veliki broj tematski grupisanih zadataka kojima se na zabavan način uvežbava školsko gradivo iz predmeta Matematika, Srpski jezik i Svet oko nas. U okviru svake teme učenike čekaju brojne aktivnosti: da pročitaju priču, reše raznovrsne zadatke različitog nivoa složenosti, izračunaju, istraže, kažu šta misle, kreiraju i naprave ono što su sami osmislili. U zavisnosti od čitalačke veštine, prvaci ovu radnu svesku mogu koristiti samostalno ili uz pomoć roditelja, učitelja u boravku ili u redovnoj nastavi.

Teme i zadaci prate postojeći Program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i pružaju mogućnost da se na zabavan način provežba školsko gradivo kod kuće ili u školi. Učitelji mogu koristiti pojedinačne zadatke za rad u uvodnom ili završnom delu časa, kao dodatni materijal za decu koja brže završavaju predviđene zadatke, ali i čitave tematske celine, u kojima su programski sadržaji višestruko povezani. Ovakva međupredmetna povezanost jedna je od ključnih tačaka savremenog odnosa prema obrazovanju i životu.

Vežbe u radnoj svesci Super zadaci, super prvaci! nisu provere znanja. Neki zadaci imaju dva ili više tačnih rešenja. U mnogim zadacima od dece se traži da iskažu svoje mišljenje. Tada treba uzeti u obzir svaki odgovor koji se odnosi na pitanje i podsticati dete na otvorenost i iskrenost.

Autorka ove radne sveske Zorica Nobl ima bogato iskustvo u radu s decom u osnovnoj školi. Ova knjiga rezultat je njenih napora da svakodnevni rad s decom učini kreativnim, zanimljivim i efikasnim. Cilj autorke jeste da podstakne decu da samostalno i aktivno dolaze do rešenja zadataka i problemskih situacija. Istraživački zadaci, zadaci u kojima se iskazuje lično mišljenje ili stav, kao i zadaci za kreiranje i konstruisanje, razvijaju kod dece logičko i kritičko mišljenje. Spontano i kroz igru, ovi zadaci pomažu u sticanju mnogih životnih veština.

Zorica Nobl (1968) rođena je u Prokuplju. Završila je Pedagošku akademiju u Aleksincu, a zatim Učiteljski fakultet u Beogradu. Radila je s decom u osnovnoj školi dvadesetak godina. Višegodišnji je saradnik Kreativnog centra. U saradnji s koleginicom napisala je udžbenički komplet za nastavu početnog čitanja i pisanja za rad po kompleksnom postupku. Takođe je koautor udžbeničkog kompleta za prirodu i društvo za treći razred. Prevela je nekoliko radnih svezaka sa engleskog jezika i adaptirala ih. Kad je bila mala, umesto čitanja priča za laku noć, tata joj je postavljao raznolike matematičke i logičke zagonetke, odakle, verovatno, potiče njena sklonost ka smišljanju zadataka, koje i sama još voli da rešava. Voli drveće, posebno trešnje. Obožava knjige za decu, naročito one ilustrovane i mašta da se jednog dana i sama upusti u avanturu stvaranja slikovnice.