Super zadaci, super drugaci!

Kreativni centar: Super zadaci, super drugaci!

Radna sveska Super zadaci, super drugaci! namenjena je učenicima drugog razreda osnovne škole. U okviru jedanaest tematskih celina nalazi se veliki broj zadataka kojima se na zabavan način uvežbava školsko gradivo iz predmeta Matematika, Srpski jezik i Svet oko nas. U okviru svake teme učenici imaju priliku da: pročitaju priču, reše raznovrsne zadatke različitog nivoa složenosti, izračunaju, istraže, kažu šta misle, kreiraju i naprave ono što su sami osmislili. U zavisnosti od čitalačke veštine, drugaci ovu radnu svesku mogu koristiti samostalno ili uz pomoć roditelja, učitelja u boravku ili u redovnoj nastavi.

Teme i zadaci prate postojeći Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i pružaju mogućnost da se na zabavan način provežba školsko gradivo kod kuće ili u školi. Učitelji mogu koristiti pojedinačne zadatke za rad u uvodnom ili završnom delu časa, kao dodatni materijal za decu koja brže završavaju predviđene zadatke, ali i čitave tematske celine, u kojima su programski sadržaji višestruko povezani. Ovakva međupredmetna povezanost jedna je od ključnih tačaka savremenog odnosa prema obrazovanju i životu.

Vežbe u radnoj svesci Super zadaci, super drugaci! nisu provere znanja. Neki zadaci imaju dva ili više tačnih rešenja. U mnogim zadacima od dece se traži da iskažu svoje mišljenje. Tada treba uzeti u obzir svaki odgovor koji se odnosi na pitanje i podsticati dete na otvorenost i iskrenost.

Autorka ove radne sveske, kao i knjige Super zadaci, super prvaci! koja je slično koncipirana i namenjena učenicima prvog razreda osnovne škole, jeste Zorica Nobl. Ona ima bogato iskustvo u radu s decom u osnovnoj školi. Ove knjige rezultat su njenih napora da svakodnevni rad s decom učini kreativnim, zanimljivim i efikasnim. Cilj autorke jeste da podstakne decu da samostalno i aktivno dolaze do rešenja zadataka i problemskih situacija. Istraživački zadaci, zadaci u kojima se iskazuje lično mišljenje ili stav, kao i zadaci za kreiranje i konstruisanje, razvijaju kod dece logičko i kritičko mišljenje. Spontano i kroz igru, zadaci u ovim knjigama pomažu u sticanju mnogih životnih veština.

Zorica Nobl (1968) rođena je u Prokuplju. Završila je Pedagošku akademiju u Aleksincu, a zatim Učiteljski fakultet u Beogradu. Radila je s decom u osnovnoj školi dvadesetak godina. Višegodišnji je saradnik Kreativnog centra. U saradnji s koleginicom napisala je udžbenički komplet za nastavu početnog čitanja i pisanja za rad po kompleksnom postupku. Takođe je koautor udžbeničkog kompleta za prirodu i društvo za treći razred. Prevela je nekoliko radnih svezaka sa engleskog jezika i adaptirala ih. Kad je bila mala, umesto čitanja priča za laku noć, tata joj je postavljao raznolike matematičke i logičke zagonetke, odakle, verovatno, potiče njena sklonost ka smišljanju zadataka, koje i sama još voli da rešava.

Ovde možete prelistati knjigu: