Kreativni centar: Matematička vrteška

Kreativni centar: Matematička vrteška

„Iako na predškolskom nivou deca ne izučavaju matematiku sistematski, u okviru nastavnog predmeta, ona je neizbežna svakodnevica. Dete spontano uči šta je gore, a šta dole, šta je iza, a šta ispred. Sreće se s pojmovima levo, desno, u, na, van, uočava koliko ima nečega, sreće se s bronjanjem, nizovima, merenjem, uviđa da nešto liči na neku geometrijsku figuru (kvadrat, pravougaonik, krug itd.) ili geometrijsko telo (kocku, kvadar, loptu itd.). Sve nas to, iako je reč o maloj matematici, navodi na potrebu za organizovanijim radom u pogledu razvijanja matematičkih pojmova na predškolskom nivou. Samo organizovan i sistematski rad može pomoći u tome da uspešno pripremimo dete za izučavanje matematike u školskom uzrastu.”

Prof. dr Mirko Dejić i Branka Dejić

Knjiga Matematička vrteška, u izdanju Kreativnog centra, namenjena je deci predškolskog uzrasta, a svrha joj je da pravilno, korak po korak, kod njih razvije matematičke pojmove i da ih pripremi za polazak u školu. Ako je dete dobro matematički pripremljeno na predškolskom nivou, učenje matematike u školi biće jednostavnije, zanimljivije i manje stresno.

Aktivnosti u prvom delu knjige odnose se na sistematsko razvijanje matematičkih pojmova i pripremu dece za praćenje nastave u prvom razredu osnovne škole. Zadaci u drugom delu usmereni su na razvijanje mišljenja i inteligencije kod dece, kao i na utvrđivanje znanja stečenih rešavanjem zadataka iz prvog dela knjige.

Zadaci imaju problemski karakter, pri čemu se deca stavljaju u određene problemske situacije koje ih motivišu da reše problem. Pored razvijanja misaonih karakteristika, rešavanje zadataka će omogućiti sticanje izvesnog nivoa znanja, umenja i navika, što će olakšati uklapanje u dolazeće školske obaveze. Pri rešavanju zadataka biće potrebno da deca nešto objasne i razjasne, da docrtaju, oboje, nacrtaju, precrtaju, upišu, zalepe, kombinuju, izdvoje, pokažu, obeleže, zaokruže itd.

„Budite strpljivi s decom dok rešavaju zadatke. Vaša podrška im je neophodna. Prihvatite svaki pokušaj deteta da reši zadatak, makar i pogrešno, jer je to dečje stvaralaštvo. Bodrite dete, uveravajte ga da može da reši zadatak i nikada ga ne kritikujte zbog pogrešnog rešenja. Poštujte detetov uzrast, pa ako vam se učini da je neki zahtev za dete težak, idite na lakše zahteve, a kasnije se vratite da dovršite ono što nije urađeno. Radujte se detetovom uspehu, hvalite ga. Pomažite mu samo neophodnim savetima, a ne rešavajte zadatak umesto njega. Samo na taj način detetu će matematika postati igra i ono će želeti da radi dalje”, ističu autori u predgovoru ovog izdanja.

Za širu edukaciju odraslih u radu na razvijanju matematičkih pojmova na predškolskom nivou preporučujemo stručno-metodički priručnik Predškolac u svetu matematike autora Mirka Dejića, u izdanju Kreativnog centra.

Prof. dr Mirko Dejić profesor je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, u penziji. Njegova naučna delatnost odnosi se na utemeljenje i razvoj metodike matematike na predškolskom i osnovnoškolskom nivou. Autor je nekoliko univerzitetskih i osnovnoškolskih udžbenika, kao i niza popularnih matematičkih knjiga za decu i odrasle. Objavio je oko 150 naučnih i stručnih radova. Za knjige Matematika kao igra 1 i 2, u izdanju Kreativnog centra, dobio je nagradu Evropskog udruženja izdavača udžbenika za najbolji evropski udžbenik u kategoriji knjiga za predškolce u 2012. godini.

Branka Dejić je profesor matematike. Radila je u Gimnaziji Uroš Predić, Pančevo i od osnivanja (2000) radi u Regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin, Pančevo, kao predavač i mentor. Veliki broj njenih učenika postigao je vrhunske rezultate na republičkim i međunarodnim matematičkim takmičenjima. Koautor je 9 knjiga namenjenih popularizaciji i razvijanju darovitosti za matematiku. Kao koautor za knjige Matematika kao igra 1 i 2 , u izdanju Kreativnog centra dobila je nagradu Evropskog udruženja izdavača udžbenika za najbolji evropski udžbenik u kategoriji knjiga za predškolce u 2012. godini. Dobitnik je i Diplome za uspešan mentorski rad sa darovitim učenicima, koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine (2012).