Moja Srbija

Svirale

Koncerti u okviru izložbe „Svirale” Etnografskog muzeja

U okviru pratećeg programa izložbe „Svirale” Etnografskog muzeja, autora Miroslava Mitrovića, biće održano nekoliko koncerata.

Prvi u nizu je koncert Vlade Baralića, umetnika na fruli koji će sa svojim gostima iz Brusa nastupiti u petak, 16. oktobra u 19 sati i tom prilikom predstaviti najveću školu frule u Evropi.

Drugi koncert je u subotu, 17. oktobra u 18 sati i posvećen je dugogodišnjem saradniku Etnografskog muzeja Ivanu Tomiću, frulašu Homoljskog kraja, iz sela Osanica. Na programu je tradicionalna vlaška muzika.

Postavkom izložbe Svirale posetiocima se pruža uvid u deo blaga kojim Muzej raspolaže i ukazuje sa na jedinstvenost materijala koji čuva. Muzički instrumenti koji se nalaze u Zbirci sakupljani su više od 150 godina. U kolekciji muzičkih instrumenata ima oko 350 predmeta, a ovom izložbom Muzej predstavlja najbrojnije instrumente ove svoje zbirke – svirale.

U Zbirci se nalazi oko 280 svirala. Deo tog materijala, dopunjen jedinstvenim starim fotografijama i video i audio snimcima, prikazan je na način da pruži sveobuhvatan prikaz kulturnog nasleđa koje Muzej čuva i koje ga određuje. Prikazani duvački instrumenti se dele na labijalne svirale, svirale sa jezičkom i svirale kod kojih se ton dobija treperenjem usana. Svirale su raspoređene u nekoliko celina zavisno od roda kojem pripadaju, etnografskim oblastima, a tu su i zanimljivi i neobični instrumenti poput svirale od orlove kosti, dečje trubice „borije” izrađene od mlade kore, rikala, svirala od trna, od grane, zatim duduci, šupeljke, cevare, kavali, zurle, gajde itd. Poreklo instrumenata u Zbirci je različito, tako da možemo govoriti o instrumentima koji su ovde doneseni putem mnogih migracija ili onima za koje možemo reći da su samonikli.