Put je u distanci – prati moje smernice

Izložba „Put je u distanci – prati moje smernice” Magde Radojlović

Od 14. do 26. marta, Galerija Doma omladine Beograda; Otvaranje 14. marta, u 19 časova

Dokaz dobrog dizajna, proizvod industrijske ere i masovno proizvedena hemijska olovka osnovno je izražajno sredstvo kojim je formiran ciklus crteža pod nazivom „Put je u distanci – prati moje smernice”. Hemijska olovka kao deo svakodnevice, utešno je dostupna, prijemčiva i nužna, dok kroz svoj monotoni plavi trag rasterećuje od autentičnosti i individualnosti.

Papir, više prihvaćen nego odabran, u svom zadatom formatu deo je industrijskog standarda u oblasti štampe. Njegov poznat format čini okvir u kom se umetnica, kao deo tehnološkog i kapitalističkog društva, kreće.

U radovima su olovka i papir za umetnicu poput vodonika i ugljenika – dva hemijska elementa koji daju život. Međutim, pristup crtežima ne napušta kapitalistički duh; u želji da isposnički priđe procesu, umetnica sebe podvrgava ograničavajućem fizičkom radu ne bi li, kroz iscrpljujuću disciplinu crtanja, zadovoljila svoju unutrašnju potrebu za izražavanjem. Time, ona ogoljava proces crtanja i svodi ga na puko popunjavanje površine, privid (intelektualnog) rada i istrajnost koja je samoj sebi cilj. Očajna želja da se ispuni prostor i popuni površina, da se obeleži, proizvede, samog proizvoda radi.

Svi radovi su vođeni jasnom i preciznom instrukcijom čiji postupak je sličan onom u jeziku algoritama. Koncept izložbe zasnovan je na zadacima poput matematičkih funkcija, gde, uz dehumanizujuća ograničenja, očajnički – ali nevino, na površinu isplivava ljudska greška. Linijom ove ljudske greške može se rekonstruisati prava priroda umetničkog postupka.

Je li umetnica uspela da bude umetnica time što je uložila vreme ili je izgubila vreme? Postoji izvesna količina pritiska da se proizvede nešto sasvim novo i originalno kako bi se doprinelo kulturnoj sceni, ali je pritisak ujedno obeshrabrujuć i paralizujući. „Put je u distanci – prati moje smernice” reaguje na istovremenu hiperproduktivnost i haotičnost sadašnjeg istorijskog konteksta.

Magda Radojlović rođena je 1997. godine u Nišu. Završila je master studije na odseku za slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Zorana Dimovskog. Medij koji dominira u njenom stvaralaštvu je crtež, ali značajnu sklonost ima i ka umetnosti skulpture i instalacije. Učestvovala je na mnogim grupnim izložbama, a sa radovima iz ciklusa „Put je u distanci – prati moje smernice” prvi put se samostalno predstavlja u Galeriji Doma omladine Beograda. Deo je kolektiva Šok ZaDruge iz Novog Sada od 2021. godine, gde aktivno učestvuje u realizaciji mnogih projekata u sklopu tog kolektiva. Trenutno živi i radi u Novom Sadu.