Ljubica Jocić

Izložba Ljubice Jocić Knežević u Muzeju primenjene umetnosti

Salon Muzeja primenjene umetnosti

Antimaterija Ljubica Jocić Knežević

4 – 28septembar 2021.

Kustoskinja izložbe: Jelena Popović

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Otvaranje izložbe: subota, 4. septembar 2021. godine, u 19 sati

Ljubica Jocić

Samostalna izložba keramičarke i vanredne profesorke na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dr um. Ljubice Jocić Knežević Antimaterija organizovana je u okviru Salona savremene primenjene umetnosti MPU. Izložba predstavlja nastavak istraživanja koja se nadovezuju na umetnički doktorski projekat završen 2018, ali i na faze u radu koje su mu prethodile. Ispitujući granice između keramičke umetnosti i dizajna, a u kontekstu savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća, izložba Antimaterija sublimira sva dosadašnja istraživanja i povezuje ih sa novim radovima koji su nastali 2021. godine. Postavka nastoji da ukaže na hronološko i tematsko ishodište umetničkog eksperimenta sa porcelanom, rušeći tradicionalan pristup keramici. Isprepletane i dinamične strukture, apstraktne forme, kontrasti crnog i belog porcelana, stvaraju prefinjene i elegantne radove autentičnog umetničkog rukopisa. Koristeći različita sredstva prezentacije, svi segmenti izložbe se nadograđuju, a sve u cilju izuzetno slojevitih poruka koje šalju. Ovi radovi se mogu čitati kao reakcija na globalizam i društveno otuđenje savremenog digitalnog doba. S jedne strane, oni predstavljaju kritiku savremenog društva, a sa druge ga slave ukazujući na neminovnost njegovih promena. Izložba je inspirisana i istraživanjima antimaterije, dualiteta i kontrasta između dobrog i lošeg, pozitivnog i negativnog, sklada i nesklada.

Biografija:

Ljubica Jocić Knežević je završila poslediplomske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2001), a doktorirala sa temom Keramika i ekran – elementi nasleđa i savremena digitalna tehnologija na istom fakultetu 2018. godine. Specijalizirala je keramičku skulpturu i keramičke tehnike u Razvojnoj diviziji Instituta za keramiku i dizajn, Tajimi, Japan (Tajimi Ishoken City Pottery Design and Technical Center, Japan), uz Bunka-ćo stipendiju za kulturu. Član je Internacionalne akademije keramike IAK-AIK, pod pokroviteljstvom UNESKA, od 2011. Izabrana je 2020. u zvanje vanrednog profesora na FPU Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izlagala je na trinaest samostalnih i brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada od kojih se izdvaja Bronzana nagrada i nagrada Gifu prefekture za izvanredne rezultate na Međunarodnom takmičenju savremene keramike – MINO, Muzej keramike Mino, Japan.