Izložba keramike „Slojevi” Aleksandara VacaIzložba keramike „Slojevi” Aleksandara Vaca

Izložba Slojevi biće postavljena od 06. do 25. oktobar 2022. godine, u Muzeju primenjene umetnosti; Otvaranje izložbe je u četvrtak, 6. oktobar 2022. godine, u 19 sati

Kustoskinja izložbe: Jelena Popović, viši kustos Muzeja primenjene umetnosti

Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Izložba keramike, Slojevi Aleksandra Vaca u Muzeju primenjene umetnosti organizovana je u okviru Salona savremene primenjene umetnosti MPU. Na izložbi će biti prikazani umetnikovi najnoviji radovi, ali i keramički pano koji je dobio Veliku nagradu (Grand Prix) na 14. Trijenalu keramike, 2012. godine. Ovaj rad u idejnom smislu predstavlja polazište za sve nove radove nastale tokom 2022. godine. Izložba je koncipirana tako da prikaže različite pristupe stvaranju i sve faze umetničkog eksperimenta kroz koje nas Vac vodi od upotrebnih do apstraktnih radova u keramici.

Aleksandar Vac u svom radu koristi tehniku tera sigilata (terra sigillata), kojom su tokom perioda Rimskog carstva (od 1. veka p.n.e. do 3. veka n.e.) izrađivane luksuzne rimske posude. Ovu tehniku koristi eksperimentišući sa slojevima najfinijih čestica izdvojenih iz gline koje nanosi na površinu forme. Njegova keramika povezuje tradicionalne tehnike stvaranja sa savremenim izrazom u potrazi za prirodnim i organskim elementima. Izrazito taktilne forme keramike koju stvara, asocijativno upućuju na reprodukciju, razmnožavanje i ćelijsku deobu. Unutrašnjost svakog objekta pojedinačno deluje ranjivo, kao isečeno tkivo koje je, nasuprot tome, zaštićeno čvrstom opnom. Oklop, čvrsta i glatka spoljašnjost kao da štite gotovo živu i meku unutrašnjost. Suptilnim varijacijama zemljanih tonova keramika se transformiše u organske oblike koji se pojavljuju u određenom ritmu, stvarajući utisak neprekidnog kretanja. Ekspresivnost, asocijativnost, čulnost i erotičnost glavne su karakteristike svake od ovih formi.

Kao rezultat saradnje Muzeja primenjene umetnosti sa Muzejom Srema publici će biti predstavljeni i različiti oblici keramičkih posuda pronađeni na prostoru današnje Sremske Mitrovice (arheološki lokalitet Sirmijum i okolina), koje su na mnogo načina izvršile uticaj na Vacov umetnički razvoj.

Aleksandar Vac rođen je u Sremskoj Mitrovici 1973. godine. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu – Odsek keramika. Član je ULUPUDS-a od 2003. Aktivno izlaže grupno i samostalno u zemlji i inostranstvu. Učesnik je na mnogobrojnim kolonijama i simpozijumima. Više puta je nagrađivan za svoj rad. Živi i radi u Beogradu.