Izložba „Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu”

Izložba „Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu”

Izložba će biti postavljena od 25. januara do 24. aprila 2022. godine, autorka izložbe je Jasmina Cukić, kustoskinja Narodnog muzeja

Izložba „Kako pamtimo vladare? Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu” predstavlja 25 radova iz Zbirke crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. Odabrani radovi pružaju uvid u različite aspekte vizuelne reprezentacije vladara dinastije Obrenović. Izloženi su portreti vladara, preko kojih otkrivamo način konstruisanja predstave o vladarskom liku, kao i prikazi istorijskih događaja koji su gradili legitimitet i kult dinastije tokom vladavine kneza Miloša, kneza Mihaila i kneza Milana Obrenovića. Kao jedan od oslonaca reprezentacije političke moći, predstave o vladarima kreirane putem umetnosti nastajale su u periodima dinastičkih uspona, ali i kriza.

Pored srpskih autora Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića i Đorđa Krstića, na izložbi su zastupljeni i strani umetnici među kojima su Karol Pop de Satmari i Vincenc Kacler, čiji su radovi takođe deo ove Zbirke. Oni su svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturnu sredinu 19. veka, ostavljajući umetnička svedočanstva o dinastiji Obrenović.