Index

Izložba „Index” Darka Vukića

Od 30. marta do 16. aprila, Galerija Doma omladine Beograda

Tekst ove izložbe upravo je ova izložba, na zidovima i u ovom dokumentu. Rez je skup naslova izložbi realizovanih od 2011. do ove danas. Generativna artikulacija prostorno raspakovana je u kontekst-senzitivnim zonama autorstva. Za oprobavanje ekstraktovanja leksikografskog, ne-estetskog, semantičkog, simboličkog, referencijalnog i temporalnog agensa upotrebljena je površina zida.

Zgusnuta arbitrarnost materijalizuje se kao lettering cutter folijom. Nizanje precizno sečene tipografije uvodi u igru relacija, linija nasumičnih označitelja, gestova koji ispoljavaju diskurzivne operacije kao razmene, rad sa margine koja demonstrira postupak kao zauzimanje poziciije, interesovanjem i vantifikovanjem istog. Strpljive zone zapleta prema sopstvenoj su materijalnoj prisutnosti unutar faktografskog imenitelja ili dostupne imaterijalnosti. Sklopovi su narativna iskliznuća koje kao takva istorija već dobro poznaje. Ali ostaje otvorenost prema konceptima indiferentnog komemorativnog statusa quo/gde?

Prema pitanjima kritike moći interferencije mišljenja (i) generisanja tekstualnosti da se aplicira na prostorne rekurzije između istorije i galerije. Indiferentnost kao kritika koja izaziva uznemirenost, svi prigovori su meta. Indiferentisti se pretvaraju da govore iz istine koja prevazilazi njihovu sopstvenu otelotvorenu perspektivu. U sred srpske nacionalne epifanije stvaraju se kreativne indiferentne klase, koje pokazuju da identiteti kao i njihovi naslovi i imena, budući da su iz klasne segmentacije, nemaju veze ni sa bićem ni sa iskustvom (umetnosti), nego su proizvod tehničkog kompozita indiferentne radne snage od strane kapitala.

Rad na otkrivanju dejstvujućih osobina indiferenrnosti kao kritičkog stava i njegove destilacije, otkrile bi verovatno čitav set paradoksa enkapsulacije. Dalje možemo samo razgovarati kakve matrice ovaj dole skup može da kroji.