A Way Back Home

Izložba „A way back home” Ane Marinković

Od 2. do 19. novembra, Galerija Doma omladine Beograda

Smotra multimedijalnih ostvarenja „A way back home”, nastalih tokom 2021. godine, ukazuje na širok dijapazon oblasti interesovanja umetnice Ane Marinković, kako u formalnom, tako i u idejnom smislu, te direktno upućuje na njenu izrazitu volju da uđe u eksperiment. Izložena dela, koja predstavljaju vizuelni osvrt na višegodišnji boravak u Njujorku, nastala su kao produkti umetničkog artikulisanja intenzivnih introspektivnih istraživanja umetnice tokom navedenog perioda.

Prvi susret sa hiperkapitalističkim društvom u periodu velike političke i epidemiološke krize, lične nesigurnosti i strahovanja od neuspeha, borba sa racionalnim i iracionalnim mislima, beg od stvarnosti kroz zavisnost te silovito vraćanje i sukobljavanje sa istom treba posmatrati kao najvažnije agense u nastanku izloženih radova, koji dodatno naglašavaju njihovu rezonantnost. Atmosferom neizvesnosti, napetosti, egzistencijalne teskobe i tenzije, postignutom inscenacijom postavke, umetnica nas uvodi u metafizički prostor koji materijalizuje njena osećanja, sećanja i druge intimne impulse, što svedoči o tome sa koliko razumevanja je artikulisala izražajna sredstva. Ana Marinković svojim eksperimentom u polju proširenih umetničkih medija, kao i angažovanim pristupom kada su u pitanju sadržinski kvaliteti radova, kroz sopstvena iskustva na kritički način smelo oponira dominantnim umetničkim diskursima, postavljajući važna društveno-kulturološka pitanja.

Kustoskinje: Zlata Vučetić, Minja Velemir

Ana Marinković rođena je 1997. godine u Beogradu. Godine 2018. završava osnovne akademske studije, a potom 2019. godine master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrdjana Bajića i Radoša Antonijevića. Trenutno je student prve godine doktorskih studija transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, u klasi profesora Miodraga Šuvakovića.

Učestvovala je na mnogobrojnim grupnim izložbama a neke od njih su: Inter/akcija u Domu omladine Beograda u saradnji sa studentima Filozofskog fakulteta u Beogradu katedre za Istoriju umetnosti, Perspektive XXXV u Nacionalnoj galeriji, FESTUM u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, Intervencije u galeriji Magacin, Izložba crteža i male plastike studenata FLU u Domu omladine Beograda i mnoge druge. Jedan od najznačajnih izložbi i projekata umetnice je projekat „U dodiru sa” Muzeja savremenih umetnosti u Beogradu posvećen slepim i slabovidim osobama sa ciljem približavanja umetnosti osetljivim grupama. Rad sa ove izložbe se nalazi u kolekciji muzeja.

Svoj umetnički senzibilitet najbolje predstavlja kroz medij crteža, skulpture i prostornih instalacija. U svom vizuelnom istraživanju se bavi aktuelnim socijalnim i društvenim fenomenima, savremenim sistemima vrednosti i poremećenim međuljudskim i emotivnim odnosima. Kroz lična iskustva na gore navedene teme daje kritički osvrt.