Istanbul

Istanbul: Naši na radu u inostranstvu

Ponedeljak, 20. mart, 19 časova, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”

CIKLUS PREDAVANJA VERTIKALE ISTORIJE: ISTANBUL

Tribina će upoznati slušaoce sa osnivnim geografskim i istorijskim podacima, kao i umetničkim spomenicima Istanbula (Konstantinopolja, Carigrada ili Vizantiona), prestonice tri carstva i grada koji u kontinuitetu postoji više od dvadeset osam vekova. Po svom značaju i uticaju na evropsku kulturu nijedan grad na svetu još nije prevazišao slavu Istanbula, a mnogi aspekti njegove jedinstvene kulture se tek danas otkrivaju. Uprkos svojoj starini, Istanbul predstavlja značajnu inspiraciju za savremenu umetnost i popularnu kulturu.

Dr Čedomila Marinković je istoričar umetnosti, vizantolog i judaista. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorsku diplomu je stekla na Univerzitetu Koč u Istanbulu. Napisala je šest knjiga – dve u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 2020. dr Marinković ima zvanje naučnog saradnika u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Za svoj rad je osvojila šest nagrada od kojih je najprestižnija nagrada „Neven”, koju je dr Marinković dobila za svoju knjigu „Jevreji u Beogradu 1521–1942”.

Nakon turskog osvajanja grad menja svoj religiozni karakter, ali ostaje centar novog, Osmanskog carstva. U njemu se uvodi sistem mileta (multietničnosti), ali i devširme (danak u krvi), koji u prestonicu carstva dovodi mnogu mušku decu, najviše sa Balkana. Nakon islamizacije oni, osim janičara, postaju značajne ličnosti na sultanskom dvoru. Takvi su bili Mehmed paša Sokolović, Rustem paša i drugi. Na ovom predavanju posetioci će se upoznati sa njihovim nasledstvom, kao i sa pojedinim remek delima Mimara Sinana, najvećeg arhitekte klasične turske umetnosti.