Građani i kompanije u Srbiji donirali više od 20 miliona evra za borbu protiv posledica COVID-19

Građani i kompanije u Srbiji donirali više od 20 miliona evra za borbu protiv posledica COVID-19

U Srbiji je od početka COVID-19 krize do 30. novembra 2020. godine, donirano 20.056.752 evra za otklanjanje štetnih posledica uzrokovanih korona virusom, podaci su istraživanja o dobrotvornim davanjima koje je sproveo Catalyst Balkans.

Najviše je donirao poslovni sektor – više od 64% od ukupne donirane sume, a najveći donatori koji su donirali preko milion evra su Fondacija Novak Đoković i Petrohemija AD Pančevo, a zatim kompanija United Group d.o.o. sa sumom od 900.000 EUR.

Oko 80% od ukupne sume donirano je državi – lokalnim i nacionalnim vlastima i institucijama, a najveći deo donacija (više od 47%) upotrebljen je za nabavku medicinske opreme. Nešto manji procenat (više od 39%) namenjen je za nabavku potrošne robe poput maski i rukavica, humanitarnu pomoć (oko 5,3%) i ostalo (7,5%).

Pomoć u borbi protiv COVID-19 i dalje je potrebna, a jedan od načina na koji je građani i kompanije koji su u mogućnosti mogu pružiti je platforma Donacije.rs. Na ovoj crowdfunding platformi, koju vodi Catalyst Balkans možete donirati za neku od aktuelnih kampanja i podržati neke od grupa koje su najugroženije u trenutnoj situaciji pandemije, kao što su deca iz socijalno i ekonomski najugroženijih porodica, socijalno ugrožene osobe sa invaliditetom, onkološki pacijenti, medicinsko osoblje i pacijenti u gradovima koji su žarišta.

Borba protiv posledica COVID-19 je najzastupljenija tema u celom regionu, kada su filantropija i donacije u pitanju. Na području Zapadnog Balkana, na kojem Catalyst Balkans kontinuirano prati donacije, od početka krize do 30. novembra je donirano više od 65,5 miliona EUR za borbu protiv korona virusa, dok je za sve ostale teme donirano nešto više od 37 miliona EUR, podaci su koje navodi Catalyst Balkans.

Istraživanje o filantropiji i kontinuirano praćenje i analiza davanja u Srbiji Catalyst Balkans, realizuje se u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, a finansira USAID Serbia.
Koalicija za dobročinstvo, kroz različite aktivnosti, među kojima je i Nacionalni dan davanja, radi na razvoju filantropije u Srbiji, promociji kulture davanja, stvaranju međusektorskih partnerstava, jačanju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i pravnih lica.

Koaliciju za dobročinstvo predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, dok su ostali članovi Trag fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.
Podrška za istraživanje filantropije tokom COVID-19 krize dobijena je kroz grant finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju.

Izvor: https://givingbalkans.org/