Strepnje

DOMINANTNE STREPNJE I STRAHOVI MLADIH

Dom kulture „Studentski grad“
Ponedeljak, 19. novembar, 19.00, Klub Magistrala

Učestvuju: prof. dr Tatjana Milivojević, filozof, psihoterapeut, univerzitetski profesor, Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog, Darka Krsmanović, psiholog i psihoterapeut

Period adaptacije kroz koji mladi prolaze na putu sazrevanja može, u manjoj ili većoj meri, biti uzdrman različitim događajima spoljašnje ili unutrašnje prirode. Sam po sebi turbulentan, ovaj period donosi izvesne novine koje od mladog čoveka zahtevaju posebna prilagođavanja. Upravo ona mogu podstaći organizam da reaguje na neke nove i/ili neuobičajene načine koji ne moraju nužno biti deo prethodnih iskustava.

Globalna kriza, način života koji smo preuzeli sa Zapada, velike ambicije a male mogućnosti, borba za egzistenciju i sve učestaliji život na Mreži, iscrpeli su nas i počeli smo da patimo i strahujemo za sutra. Poslednjih deset godina znatno se povećao broj ljudi koji pate od anksioznosti, a u takvom stanju centralno mesto zauzimaju briga, nemir i strah za budućnost.

Psihološka istraživanja pokazuju da je kod mladih, na globalnom nivou, prisutan strah od emocionalnih vezivanja i dugoročnih angažovanja, te težnja ka samodovoljnosti. To se može povezati sa individualizmom, potrošačkim hedonizmom, kao i sa zamenom realnog virtuelnim, neobaveznim i neobavezujućim interakcijama.

Zašto mladi danas strepe, čega se plaše, da li su i koliko anksiozni i kako na to da utiču, pitanja su na koja ćemo zajedno potražiti odgovore.