Dan Etnografskog muzeja

Dan Etnografskog muzeja u Beogradu

Petak 20. septembar u 19 sati, Stidentski trg 13

U petak 20. septembra u 19 sati dodelom Nagrade Borivoje Drobnjaković za životno delo i otvaranjem studijske izložbe A od roditelja… miraz – posebna ženska imovina između tradicije i savremenosti, Etnografski muzej u Beogradu obeležava 118 godina samostalnog rada.

Etnografski muzej u Beogradu je osnovan 1901. izdvajanjem Etnografskog odeljenja iz okvira Narodnog muzeja.
Predlog i idejno-teorijsku osnovu za stvaranje muzeja u kome će se izučavati narodni život sastavio je istoričar Stojan Novaković, redovni član Srpskog učenog društva (današnja SANU).

Raznovrsni etnografski predmeti među kojima je bilo zemljanog i metalnog posuđa, nakita, amajlija, predmeta od stakla i tekstila, oružja, alata, uskršnjih jaja i ostalih muzealija preneseni su iz Narodnog muzeja u Zadužbinu Stevče Mihajlovića – kuću koju je Mihajlović testamentom zaveštao ,,narodu srbskom za večiti spomen moiji i to u toji celji da se od nje načini muzej za Kraljevinu srbsku“. Za čuvara (upravnika) Etnografskog muzeja postavljen je dr Sima Trojanović, a za prvog kustosa je, nešto kasnije, imenovan Nikola Zega. Svečano otvaranje prve stalne izložbe Etnografskog muzeja upriličeno je 20. septembra 1904. povodom proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.

Danas se u zbirkama Muzeja čuva više od 120.000 muzealija među kojima je oko 50.000 etnografskih predmeta. Od osnivanja Muzeja do danas stručno se prikupljaju i proučavaju muzejski predmeti i etnogenetski procesi, tradicionalna materijalna kultura, društveni odnosi i porodični život, običaji, verovanja i narodno stvaralaštvo. Proučavaju se obeležja srpske kulture, ali i obeležja drugih etničkih zajednica koje žive u susedstvu.

Izložba A od roditelja… miraz – posebna ženska imovina između tradicije i savremenosti,autorke muzejske savetnice Vesne Dušković posvećana je instituciji miraza koja datira još iz vremena stare Grčke i Rima. Susrećemo ga u različitim oblicima, na svim meridijanima i kod pripadnika različitih veroispovesti. U tradicionalnoj kulturi, miraz je imovina koju žena prilikom sklapanja braka poverava mužu na upravljanje i uživanje radi lakšeg podnošenja tereta izdržavanja porodice. To je njeno nasleđe koje su joj roditelji poklonili za života ili, ukoliko oni nisu živi, braća i sestre.

Cilj izložbe je da detaljnije objasni pojmove miraz, svojina, sprema i dar, ilustrujući ih popisima i primerima iz arhiva, časopisa, literature, i svakako muzejskim predmetima.